sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV
11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,

DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.

kaynak:derskonum.com
HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM  İKİNCİ SINAV SORULARIDIR1.       Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?
A)      Bu dönem sanatçıları, Batı’ya ve yeniliğe açık bir yol izlemişlerdir.
B)      Şiirde eski biçim ve kalıplar içinde yeni kavram ve düşünceler işlenmiştir.
C)      Roman, öykü, makale, tiyatro gibi batılı türler edebiyatımıza girmiştir.
D)      Hürriyet, vatan, hak, hukuk gibi yeni kavramlar edebi eserlerde tema olarak işlenmiştir.
E)      Edebi eserlerdeki dil sadeleştirilmiş ve eski edebiyat biçimleri kullanılmamıştır.

2.       Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?
A)      Şair Evlenmesi    B) İntibah   C)  Zehra   D) Felatun Bey’le Rakım Efendi      E) Araba Sevdası    

3.       Bir  …….. özelliği taşıyan……….  görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını konu almaktadır. Şair Müştak Bey, sevdiği Kumru Hanımla kılavuz ve yenge aracılığıyla evlenir. Nikah sonrasında Şair Müştak Bey’in kendisiyle evlendirilen kişinin Kumru Hanım değil de çirkin ve yaşlı ablası Sakine Hanım olduğunu anlamasıyla olaylar gelişmeye başlar.
      Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)      Dram – Zavallı Çocuk        B) Töre Komedisi – Şair Evlenmesi C) Trajedi – Tarık
               D) Komedi – Üç Kız Kardeş      E) Komedi – Huzur Çıkmazı           

4.       Namık Kemal aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?
A)      Şiir         B) Eleştiri            C) Roman              D)Hikaye                   E) Tiyatro

5.       Aşağıdakilerden hangisinde  I. dönem ve II. dönem sanatçıları birlikte verilmemiştir?
A)      Ziya Paşa – Recaizade Mahmut Ekrem                 C) Namık Kemal – Nabizade Nazım
B)      Ahmet Mithat Efendi – Ahmet Vefik Paşa           D) Şinasi – Abdulhak Hamit Tarhan
E ) Şemsettin Sami – Samipaşazade Sezai

6.       Aşağıdakilerden hangisi Türk düşünce ve yazın hayatına Tanzimat’la girmemiştir?
A)      Gazete         B)Tiyatro          C) Hikaye             D) Şiir                  E) Roman

7.       Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının II. döneminde yer almış bir sanatçıdır?
A) Namık Kemal    B)Şinasi   C) Ziya Paşa    D) Ahmet Mithat Efendi  E) Recaizade Mahmut Ekrem  

8.       Tanzimat döneminde Tiyatro eseri yazmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa  B)Şinasi  C)   Namık Kemal  D) Abdulhak Hamit Tarhan   E) Recaizade Mahmut Ekrem

9.       Recaizade Mahmut Ekrem, ……. adlı eserinin önsözünde edebiyat hakkındaki düşüncelerini ve edebi eleştirilerini belirtir. Bu esere Muallim Naci, ………. ile karşılık verir.
    Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Zemzeme – Harabat    B) Zemzeme – DemdemeC) Demdeme – Pejmürde
                               D ) Demdeme- Harabat          E) Harabat- Tahrib-i Harabat

10.    Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ahmet Mithat’a ait değildir?
A) Dünyaya İkinci Geliş   B) Hasan Mellah   C)Diplomalı Kız D) ZemzemeE) Avrupa’da bir Cevelan

11.    Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir?
A) Sahra   B) Karabibik     C) Araba Sevdası    D)Sergüzeşt     E)  Zehra

12.    Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk resmi gazete : Takvim-i Vakayı     B) İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis    
C ) İlk yerli roman Mai ve SiyahD) İlk eleştiri kitabı: Tahrib- i Harabat
E ) İlk çeviri roman yazarı: Yusuf Kamil Paşa

13.    Aşağıdakilerin hangisinde ilk edebi roman ve ilk köy romanımız verilmiştir?
A) Araba Sevdası – KarabibikB) İntibah – Mai ve Siyah    C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Cezmi
                                          D ) İntibah – Araba Sevdası    E) İntibah- Karabibik
14.    Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)      İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi’ni yazdı.
B)      Tanzimat edebiyatının kurucularındadır.
C)      Türk edebiyatını Batı etkisinden  kurtarmaya çalışmıştır.
D)      Agah Efendi ile birlikte Tercüman- ı Ahval Gazetesini çıkardı.
E)      Fransızcadan ilk şiir çevirilerini o yaptı.

15.    Tanzimat Edebiyatı aşağıdaki gazetelerden hangisinin yayımlanmasıyla başlar?
A) Tercüman-ı Ahval  B) Tasvir-i Efkar   C) Takvim-i Vekayi  D) Hürriyet   E)İkdam

16.    Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in bir yapıtı değildir?
A)      Atala    B) Sahra   C)  Talim-i Edebiyat   D)Vuslat   E) Çok Bilen Çok Yanılır

17.    Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir yapıt değildir?
A)      SergüzeştB) Akif Bey     C)Zavallı Çocuk         D) Gülnihal     E) İntibah

18.    Aşağıdaki sanatçı yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)      Namık Kemal – Gülnihal     B) Recaizade Mahmut Ekrem – Karabibik C) Ziya Paşa – Harabat   
D ) Abdulhak Hamit Tarhan – Makber       E) Şinasi – Durub-ı Emsal-i Osmaniye

19.    Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat edebiyatı dönemine ait değildir?
A)      Demdeme     B) HarabatC) Sergüzeşt       D) İntibah      E) Eylül   

20.    Tanzimat şiirinin Divan şiirinden en çok ayrılan yönü hangisidir?
A)      Nazım birimi        B) Konu C) Ölçü     D) Dil     E) Nazım şekli

21.    Aşağıdaki yazar eser eşleştirmesini yapınız.

(        ) Araba Sevdası                                    1.  Ziya Paşa                        
               (        ) Sahra                                                  2. Recaizade Mahmut Ekrem
               (        ) Harabat                                              3. Abdulhak Hamit Tarhan
               (        ) Küçük Şeyler                                     4.  Ahmet Mithat Efendi
               (        ) Letaif-i Rivayet                                  5.  Samipaşazade Sezai

22.    Aşağıda ilk özelliği verilen eserleri yazarlarıyla eşleştiriniz.

(         ) İlk yerli roman                                1. Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
(         ) İlk realist roman                              2. Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre
(         ) İlk tarihi roman                               3. Şemsettin Sami – Taaşşukı Talat ve Fitnat
(         ) Sahnelenen ilk tiyatro                     4. Recaizade Mahmut Ekrem  - Araba Sevdası
(         ) İlk makale                                       5.  Namık Kemal - Cezmi  

23.    Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’ yazınız.
a)       Zehra edebiyatımızın ilk psikolojik romanıdır.                                                  (       )
b)       Takvim-i Vekayi ilk yarı resmi gazetedir.                                                          (       )
c)       İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından ‘Telemak’ adıyla çevrilmiştir.  (       )
d)       Vatan teması deyince akla ilk gelen dönem şairi Namık Kemal’dir.                 (       )
e)       Tanzimat döneminde kökten değişiklik yapılmıştır.                                          (       )

24.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a)       Tanzimat dönemi edebiyatçıları dilde …………………………… taraftarıdır.
b)       Avrupa’ya elçi olarak gönderilen …………………………… gördüklerini ‘Seferatname’ adlı eserinde anlatmıştır.
c)       1840’ta çıkarılan Ceride-i  Havadis ………………………………………. bir gazetedir.
d)       Ziya Paşa ve Namık Kemal’in şiir üzerine görüşlerini açıkladığı eserler …………………………………….., …………………..……………..


ÖLÇME KURALI: Çoktan Seçmeli Sorular 4’er puan
                                    Eşleştirme soruları 5’er puan

                                    Doğru yanlış sorusu 5 puan
                                    Boşluk doldurma sorusu 5 puan

       SINAV TARİHİ: 26/12/2017                         Hakkı olanın başarması dileğiyle                 DUYGU BETER
       SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA                                                                                               Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk