sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 162

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 162, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 162

1. Metin hangi temel çatışma üzerine kurulmuştur? Metnin kişileri kimlerdir? Bu kişilerle metnin temel çatışması arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Metnin olay örgüsünü belirleyerek şemalaştırınız.
3. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki işlevlerini belirleyiniz. Bu kişilerin öne çıkan özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayınız.
4. Metindeki kahramanlarla metnin yazıldığı dönemde karşılaşılması mümkün müdür? Metinde anlatılan olay ve tanıtılan kahramanların benzerlerine çevrenizden örnekler veriniz.
5. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânların metnin kurgusu içinde nasıl bir işlevi vardır?

 3. Etkinlik:
Metindeki mekânların resmini çiziniz. Çizdiğiniz resimde nasıl bir Anadolu gerçekliğinin
ortaya çıktığını söyleyiniz.
6. Metindeki olaylar hangi zamanda geçmektedir? Olayların geçtiği zamanın metindeki işlevi nedir?
7. Metnin birimlerini bir araya getiren yapı unsurları nasıl birleşmiştir? Açıklayınız.
8. Metnin temasını belirleyiniz.
9. Metnin anlatıcısı dile yeni değerler yüklemiş midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
10. Metnin anlatıcısının anlatmada, tasvir ve tahlildeki tutumu ile dile yüklediği yeni değerleri tartışarak belirleyiniz.
11. Metinde anlatılan olayların günümüzde yaşanması mümkün müdür? Açıklayınız.
12. Metinden hareketle Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.
YAKUP KADRİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER ÇİN TIKLAA
....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk