DERSKONUM.COM


Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fikri ve Edebi Yönü,Kişiliği,Eserleri,Sanat anlayışı

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fikri ve Edebi Yönü,Kişiliği,Eserleri,Sanat anlayışı
ŞAİR VE YAZAR, YAKUP KADR ROMANLARI, YAKUP KADRİ EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, YAKUP KADRİ FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ HAYATI ROMANLARI, YAKUP KADRİ ESERLERİ, 
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889–1974)

 • Kahire'de doğmuş, yazarlık, büyükelçilik ve milletvekilliği yapmıştır.
 •  Edebiyatın her alanında eser vermiştir.Fecr-i Ati’nin dağılmasından sonra Milli Edebiyat içinde yer almıştır.
 • Çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eserlerinde işlemiştir.
 • Anadolucu, Atatürkçü devletçi ve laik  bir çizgide kalmıştır.
 • Esas ününü romancılık alanında bulmuştur.
 • Kuvvetli bir gözlem gücü vardır.
 • Roman dili sadedir.
 •  Realist bir çizgide yaşamıştır.
 •  Eserlerinde aydın-halk çatışmasını yansıtmıştır.
 • Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı.
  *Kiralık Konak: I. Dünya Savaşı öncesinin (kuşaklar arası farklılık,alafranga özentiliği,aile sarsıntıları)
  *"Nur Baba" tekkelerin toplumda yol açtığı yıkıntılar ve yozlaşma anlatılır.
  *Hüküm Gecesi: Meşrutiyet dönemindeki İttihat ve Terakki kavgaları...
  *Sodom ve Gomore: Mütareke (işgal) yıllarındaki İstanbul'un ahlaki bozukluklarını,çöküntüleri, (Sodome ve Gomore kutsal kitaplarda ahlaksızlıklarından dolayı lanetlenen ve yerle bir edilen Ürdün'deki iki şehir) tasvir edilir...
  *Yaban:Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyü ve halk-aydın çatışması...
  *"Panaroma" ve "Ankara" romanlarında Atatürk dönemindeki politika toplum ve kültür yaşamımız anlatılır.
  *"Bir Sürgün" romanında 2.Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan Jön Türkleri anlatır.
  *"Hep O Şarkı" ve *"Anamın Kitabı" adlı eserlerinde çocukluk dönemi anıları ve aşkları vardır.
  "Erenlerin Bağından" ve "Okun Ucundan" adlarıyla kitaplaştırdığı mensur şiirlerinde daha ağır ve sanatlı bir dil kullanmıştır.
  *"Milli Savaş Hikayeleri""Bir Serencam""Rahmet"te  Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu halkının uğradığı zulümleri anlatır.
  "Zoraki Diplomat""Vatan Yolunda", "Gençlik ve Edebiyat Hatıraları" ise büyükelçilik yıllarındaki anılarını içerir.
  1955'ten sonra da anıları dışında kitap yazmadı. Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban'dır. İlk romanı Nur Baba, 1922'de kitap olarak basılmadan önce gazetede yayınlandı. 
  ESERLERİ:
  ROMAN: 
  Kiralık Konak (1922)
  Nur Baba (1922)
  Hüküm Gecesi (1927)
  Sodom ve Gomore (1928)
  Yaban (1932)
  Ankara (1934)
  Bir Sürgün (1937)
  Panaroma (2 cilt, 1953)
  Hep O Şarkı (1956)
  ÖYKÜ:
  Bir Serencam (1914)
  Rahmet (1923)
  Milli Savaş Hikâyeleri (1947)
  ŞİİR:
  Erenlerin Bağından (1922)
  Okun Ucundan (1940)
  OYUN:
  Nirvana (1909)
  ANI:
  Zoraki Diplomat (1955)
  Anamın Kitabı (1957)
  Vatan Yolunda (1958)
  Politikada 45 Yıl (1968)
  Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969)
  MONOGRAFİ:
  Ahmet Haşim (1934)
  Atatürk (1946)
  MAKALE:
  İzmir'den Bursa'ya (1922, Halide Edip, Falih Rıfkı Atay ve Mehmet Asım Us ile birlikte)
  Kadınlık ve Kadınlarımız (1923)
  Seçme Yazılar (1928)
  Ergenekon (iki cilt, 1929)
  Alp Dağları'ndan ve Miss Chalfrin'in Albümünden (1942)


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fikri ve Edebi Yönü,Kişiliği,Eserleri,Sanat anlayışı"

Back To Top -->