sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 163

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 163, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 163


ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Metinden hareketle metnin oluşumunu sağlayan zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.

2. Metnin olay örgüsü Anadolu gerçekliğine uygun mudur? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

3. Metnin kahramanları niçin İstanbul dışında yaşayan insanlardan hareketle oluşturulmuştur?

4. İncelediğiniz metinde Anadolu nasıl tasvir edilmiştir? Bu tasvirleri başarılı buluyor musunuz? Niçin?

5. Yakup kadri Karaosmanoğlu’nun Anadolu’yu özellikle tasvir etmesinin nedenlerini söyleyiniz.

6. Metnin bağlı olduğu hikâye tarzını söyleyiniz.

7. Maupassant tarzı hikâyeciliğin hangi özellikleri metinde vardır? Açıklayınız.

 4. Etkinlik:Metnin kahramanları, zamanı ve mekânı hakkındaki düşüncelerinizi ifade eden bir yazı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.•
• Guy de Maupassant tarzı hikâye geleneğinde olay ön plandadır. (DOĞRU )
• Maupassant tarzı hikâyeciliğin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. (DOĞRU )
• Millî Edebiyat Dönemi hikâyecileri konuşma dilini ihmal etmişlerdir. (YANLIŞ )

2. Aşağıdaki cümlelerdeboş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• .REFİK HALİT KARAY........ “Memleket Hikâyeleri” adlı eserinde Anadolu’yu gerçekçi bir tutumla
anlatmıştır.
• Olaya bağlı hikâye tarzı .....GİRİŞ..........., .......GELİŞME.........., ve .....SONUÇ......... planına uygun olarak düzenlenir.
• Ömer Seyfettin, birçok hikâyesinde ......TARİHİ/İSLAMİ... erdem ve kahramanlıklarını konu
alır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden biri değildir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Ömer Seyfettin
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Memduh Şevket Esendal

 Etkinlik:
1911-1923 yılları arasında toplumumuzun içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik
koşullar hakkında bilgi edininiz (164. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik:
Millî Edebiyat Dönemi romanında işlenen temalar ve Millî Edebiyat romancılarının etkilendikleri
edebî akımlarla ilgili araştırma yapınız (164. sayfadaki 2 ve 3. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik:
Sınıfınızda düzenleyeceğiniz “Millî Edebiyat Dönemi Türk Romancılığı” konulu bir panel
için hazırlık yapınız (168. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).

....

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk