sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Maupassant tarzı hikayeciliğin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi

Maupassant tarzı hikayeciliğin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi
Maupassant tarzı hikayeciliğin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi, Maupassant tarzı hikayeciliğin ilk temsilcisi, Maupassant tarzı hikayecilik,


Maupassant tarzı hikaye

 • Yaşanmış ve yaşanması mümkün olan olayları yer ve zaman bildirerek anlatan yazı türüdür.
 • Öyküyü oluşturan unsurlar şunlardır: Anlatıcı, olay ve durum, kişi, yer ve zaman.
 • Öyküler serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç bölümden oluşur.
 • Olay ağırlıklı öykülere "olay öyküsü" denir. Bu tür öykülere klasik öykü denildiği gibi Maupassant tarzı öykü de denilmektedir. Bu türün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir.
 • Olay hikâyesinde olay örgüsü ve kahramanların başından geçen olaylar ağır basar.
 • Kişilerin içinde bulunduğu durumu yansıtmayı amaçlayan öykülere de "durum ve kesit öyküsü" denir. Bu tür öykülere modern öykü denildiği gibi Çehov tarzı öykü de denilmektedir. Edebiyatımızdaki temsilcisi Memduh Şevket ve Sait Faik'tir.
 • Durum öykülerinde ise zaman, mekân ve kahramanın tasvirleri daha ön planda olup olay akışı geri plandadır.
 • Öykü türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğini Boccacio, Decameron Öyküleri adlı eseriyle vermiştir.
 • Türk Edebiyatında ise Ahmet Mithat Efendi' nin Letaif-i Rivayat adlı eseri ilk hikâye örneğidir.
 • Batılı anlamda teknik açıdan olgunlaşmış ilk hikâye örneği Samipaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikâyesidir.
 • Hikâye türü Milli edebiyat sanatçıları ile birlikte milli ve modern bir kimlik kazanmıştır. Refik Halit Karay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Seyfettin bu türün önemli temsilcileridir.
 • Maupassant tarzı hikayeciliğin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi ÖMER SEYFETTİNDİR

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk