sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2017-2018 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,
11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,


2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI DERSKONUM ANADOLU LİSESİ
11. SINIF TÜRK EDEBİYÂTİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI  (29.03.2017)       
AAAA

              ELHAN-I ŞİTA                     1. Yandaki şiirden yola çıkarak şiirle ilgili istenen bilgileri yazınız. (12 p.)
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;         
Eşini gaib eyleyen bir kuş                   Konusu:
gibi kar                                                                
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...                   
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,               Dil ve anlatım özellikleri:
Ey kebûterlerin neşîdeleri,                               
O bahârın bu işte ferdâsı:                               
Kapladı bir derin sükûta yeri
karlar                                                      Hangi döneme ait olduğu:
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!
        Cenap Şahabettin
               
2. Servet-i Fünûn Dönemi şiiri ile Tanzimat birinci dönem şiirinin istenen özelliklerini tabloda uygun yerlere yazınız. (8 p.)

Servet-i Fünûn şiiri
Tanzimat birinci dönem şiiri
Sanat anlayışıTema
3. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve türlerini tablodaki uygun yerlere yazınız. (10 p.)
ESER
YAZARI
TÜRÜ
Haluk’un Defteri


Kırk Yıl


Körebe, Yalan


Eylül


Piyale4. Aşağıdaki boşlukları doğru sözcüklerle tamamlayınız. (10 p.)
Roman türü edebiyatımızdaki en olgun ve başarılı örneğini ilk olarak _________________________________ döneminde verir.

Türk edebiyatında bildiri yayınlayan ilk topluluk _________________________________topluluğudur ve bu topluluk “__________________________________________________________________” sloganıyla hareket etmiştir.

Servet-i Fünûn Edebiyatının diğer adı ___________________________________________ dir.

Ahmet Haşim’in en çok tercih ettiği nazım şekli ___________________________________________ tır.

5. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2x5=10 P)
(   ) Servet-i Fünûn edebiyatı, Fecr-i Âti ile Milli Edebiyat arasında bir köprü vazifesi görmüştür.
(   ) Servet-i Fünûn romanında yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir.
(   ) Divan edebiyatında işlenen kalıplaşmış konular ilk kez Servet-i Fünûn döneminde değişmiştir.
(   ) Fecr-i Âti topluluğu, Servetifünuncuların bireyci yaklaşımlarını eleştirerek toplumsal eserler yazmışlardır.
(   ) Tevfik Fikret’in edebiyat yaşamı tek bir çizgide sürmüştür.

Aşağıdaki soruları kağıdın arka yüzüne cevaplayınız.
6. Servet-i Fünûn dönemindeki bağımsız iki sanatçının adlarını yazınız. (8 p.)

7. Servetifünun edebiyatının roman alanındaki en başarılı iki sanatçısını yazınız. (8 p.)

8. Servet-i Fünûn roman ve hikâyelerini mekân yönünden karşılaştırınız .(10 puan)

9. Servet-i Fünûn dönemi romanlarında görülen edebi akımların adlarını yazınız. (6 p.)

10. “Mai ve Siyah” adlı romanda “mavi” ve “siyah”ın neleri temsil ettiğini (Roman kişisinin adını da yazarak) açıklayınız. (10 p.)

11. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti edebiyatları hangi yıllar arasında etkili olmuştur? Fecr-i Âti edebiyatının sona ermesinde etkili olan dergiyi ve bu derginin hangi edebiyat topluluğunun yayın organı olduğunu yazınız. (8 p.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk