sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TANZİMAT EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT BÖLÜM 5

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI, TANZİMAT EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, TANZİMAT AÇIK UÇLU SORULAR, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN::derskonum.com

BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
Ø TANZİMAT EDEBİYATI

1.  Ali Bey, 20-21 yaşlarında zengin bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir öğrenim görür. On yaşına gelinceye kadar birkaç dil öğrenir; fakat edindiği bu bilgiler onun kişiliğinin yetişkinleşmesini sağlayamaz. Yirmi yaşında babası vefat edince istediği gibi yaşamaya başlar. Çamlıca’da bir gezinti sırasında Mahpeyker adında güzel bir kadınla tanışır. Roman, Ali Bey'in annesinin eve aldığı Dilaşup adındaki cariyeyle farklı bir boyut kazanır.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı kimdir?

2.  Romana adını veren birinci kişilik, Mustafa Meraki'nin oğludur. Bu kişi Avrupalılar gibi giyinip kuşanıldığında Batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir. Diğer kahraman ise, Batıyı doğru anlayan, dönemini doğru değerlendiren, Batılılaşmaya karşı çıkmayan olumlu bir Osmanlı aydınıdır. Yazar bu karşıtlıkla romantizmin özelliğini hissettirir. Romanda yazar, romanın akışını keserek aslında kendisinin de inandığı düşünceleri okuyucuya sunar. iyi ile kötünün bir anlamda karşılaştırılmasıdır ---- romanı.
Bu parçadaki boşluğa hangi eser getirilmelidir?3. Batılılaşmayı birkaç kelime Fransızca konuşmak olarak algılayan tiplerin anlatıldığı bu romanda karakterler doğal ve yerlidir. Karakterlerin ve olayların betimlenmesinde realist akıma bağlı kalınmıştır. Bihruz Bey bir Osmanlı paşasının oğludur. Alafrangalığa özenir. Süsü, gösterişi sever; şık giyinir. şımarık ve sorumsuzdur. Her fırsatta az buçuk bildiği Fransızca ile terziler, ayakkabıcılar ve garsonlarla konuşur. Böylece Batılı olduğunu zanneder. Periveş Hanım, Keşfi Bey romanın diğer karakterlerindendir.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı hangisidir?

4. Edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin bir örneğidir. Eser, Tanzimat döneminde sıkça işlenen “beyaz kadın ticaretini konu edinir. Romanda Kafkasya’dan kaçırılıp İstanbul'a getirilen Dilber’in macerası anlatılır. Dilber birkaç kişiye cariye olarak satılır ve oralarda çeşitli eziyetler görür. Sonra Asaf Paşa adlı birinin konağına yüz liraya satılır. Orada rahat bir hayat sürer hatta Paşa’nın Avrupa’da öğrenim görmüş oğlu Celal Bey’le birbirlerini severler. Paşa bu duruma razı olmaz ve Dilber’i bir esirciye gizlice satar. Mısır’a götürülüp orada da çeşitli eziyetler gören Dilber, İstanbul’a dönmek üzereyken yakalanır ve tekrar işkenceli bir hayata katlanmak korkusuyla kendini Nil Nehri’ne atar.
Bu parçada tanıtılan eser hangisidir?5.            Sanatçı                        Yapıt
                 RME                            Küçük Şeyler
             Ziya Paşa                        Müntehabat-ı Eşar
        Samipaşazade Sezai        Talim-i Edebiyat
              Şinasi                                Validem        
                                                        Zafername

     Yukarıdaki sanatçılar verilen yapıtlarla eşleştirildiğinde hangi yapıt dışta kalır?


6. Eski ile yeni edebiyat mücadelelerinde eski edebiyat taraftarlarının lideri olan Muallim Naci ile yeni edebiyatı savunan Recaizade’nin girdiği tartışmada göz için kafiye anlayışını savunmuştur. ----, sanatçının en önemli eserleridir.
Bu parçada boş bırakılan yere hangi eser getirilmelidir?


7. Bu romanda mirasyedi bir genç olan Ali Bey ile güzel; ama geçmişi kötü olan Mahpeyker’in aşkı, Ali Bey’in içki alemlerine sürüklenişi, Dilaşup ile evlendirilişi, Mahpeyker’in de intikam almak için başvurduğu entrikalar anlatılır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt hangisidir?

8. Eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerinin zengin dil, kültür, sanat, fikir ve inanış unsurlarıyla tarihi, içtimai hayatlarını ve edebiyatlarını yan yana getiren bir Tanzimat şairidir. Şiirlerinde günlük hayat, ölüm, aşk, vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Türk edebiyatında ilk pastoral şiiri (Sahra) yazmış ve yaşadığı dönemde “Şair-i Azam” olarak anılmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?

9. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemindeki önemli şairlerdendir. Şiirde eskiye bağlı kalarak yenilik yapma düşüncesinde olan sanatçı “göz için kafiye” ilkesini benimsemiştir ve bu konuda R.Mahmut Ekrem’le yaptığı tartışmalar ünlüdür. Eski şiirin savunucusu olarak ünlenmesine karşın Batılı şiir tarzında da başarılı şiirler yazmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçımız hangisidir?
10. Tanzimat Dönemi hikaye ve romancılarındandır. Eserlerini realizm ve natüralizmin etkisiyle kaleme almıştır. Edebiyatımızda köy yaşamını işleyen ilk romancıdır. Eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Yukarıdaki sözü edilen sanatçımız hangisidir?
11. Tanzimat Dönemi'nde dil, sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan bir yazarımızdır. Yazdığı “Kamûs-ı Türki” edebiyatımızdaki ilk sözlük olarak kabul edilir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?12. ”Güzel olan her şey şiire konu olabilir.” görüşünü ileri süren Tanzimat sanatçısı hangisidir?13.     Sanatçı                                Yapıt  
         Namık Kemal                      Karabibik   
         Şemsettin Sami                 Çok Bilen Çok Yanılır
         R. Mahmut Ekrem             Avrupa’da Bir Cevelan
         A. Mithat Efendi                Celalettin Harzemşah
         Nabizade Nazım
            Yukarıdaki sanatçılar karşısındaki yapıtlarla  eşleştirildiğinde hangi sanatçı dışta kalır?

 CEVAPLAR

 §  TANZİMAT EDEBİYATI

1. Namık Kemal
2. Felatun Bey ile Rakım Efendi
3. R. Mahmut Ekrem
4. Sergüzeşt
5. Validem
6. Demdeme
7. İntibah
8. Abdülhak Hamit Tarhan
9. Muallim Naci
10. Nabizade Nazım
11. Şemsettin Sami
12. R. M. Ekrem
13. Şemsettin Sami

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk