sponsorlu reklam Admatic -sponsor

FECR-İ ATİ AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT EDEBİYATI BÖLÜM 3

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR SERVETİFÜNUN EDEBİYATI BÖLÜM 1,LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, SERVET-İ FÜNUN AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU, 
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

hazırlayan:derskonum.com
............

Ø SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ EDEBİYATI

1. ---- romanı yazarın sanatında olduğu gibi Türk edebiyatında da olgunluğa yönelmenin dönüm noktasıdır. Batılı anlamda yazılmış ilk başarılı romanlarımızdandır. Yapıtın kahraman› Ahmet Cemil, o dönemin sanatçı gençliğini temsil etmektedir. Bu romanda yazar yapıtını realist özelliklerle oluşturur; ama kahramanımız Ahmet Cemil romantik bir yapıda karşımıza çıkar. Ahmet Cemil yazarın hayalinde ülküleştirdiği bir tiptir. Yeni bir şiir yaratmak isteyen Ahmet Cemil’le yeni bir roman yaratan yazarımız birbirine bu açıdan benzemektedir.
Bu parçada boşluğa hangi eser getirilmelidir?

2. Şairin olgunluk çağı Piyale ile başlar. Dili oldukça sadeleşmiştir. Vezin ve kafiyelere daha çok özendiği görülür. Piyale'de 26 şiir bulunur. Kitabın baş tarafında "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" başlıklı makale yer alır. Bu eserde sanatçının Merdiven, Bir Günün Sonunda Arzu, Karanfil gibi en olgun şiirleri bulunur. Bu şiirlerin en belirgin özelliği kısa oluşlarıdır.
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?3. 1901’de Servetifünun dergisinin kapatılmasıyla Ahmet Haşim, Ali Canip, Yakup Kadri bir edebi grup oluşturdular. Bu grubun en önemli özelliği edebiyatımızda edebi bildiri yayımlayan ilk grup olarak tarihe geçmesidir, "Sanat şahsi ve muhteremdir." görüşünü savunarak sanata ve edebiyata hizmet etmek amacıyla eser verdiler.
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk hangisidir?


4. Servetifünun Edebiyatı 1901 yılında ---- yazdığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleden dolay› kapatılmış, edebiyatımızda çıkan bu boşluğu da Fecriati doldurmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere hangi sanatçı getirilmelidir?

5. Edebiyatıcedide Dönemi'nin sanatçılarından olan Tevfik Fikret, şiirinde ağır bir dil kullanmış, ---- akımından etkilenmiştir.  Nazmı - nesre yaklaştırmış, şiirini serbest duruma getirmiştir. şiirlerinde bireysel konuların yanı sıra sosyal konular› da işlemiştir. Sis şiirinde, İstanbul’a olan nefretini, Tarih-i Kadim’de inançlarını yitirdiğini dile getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere hangi akım getirilmelidir?
6.             Sanatçı                        Yapıt
           Cenap Şahabettin         Kırk Yıl
           Hüseyin Cahit                Nadide
           Halit Ziya                        Elhan-ı Şita
           Tevfik Fikret                   Tarih-i Kadim      
                                                      Halas
Yukarıdaki sanatçılar verilen yapıtlarla eşleştirildiğinde hangi yapıt dışta kalır?
7.  “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servetifünun Dönemi'nin kapanmasına neden olan sanatçı hangisidir?


8. ”Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin, kıran da olsa kırıl; fakat eğilme sakın!” dizelerini söyleyen korkusuz bir ruh yapısına sahip ve Servetifünun Edebiyatı'nın en büyük şairidir. 1901’e kadar yazdığı şiirlerde “sanat için sanat” görüşünü benimsemiş ve bireysel konuları ele almıştır. Bundan sonra ise özellikle II. Meşrutiyet’in ilanıyla yazdığı şiirlerde “toplum için sanat” görüşünü benimsemiştir. Hayatının son döneminde çocuklar için yazdığı şiirleri “Şermin” adlı kitapta toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?

9. Batılı anlamda Türk romanının başlangıcı sayılan bir romandır. Romanın kahramanı Ahmet Cemil, Servetifünun Dönemi'nin sanatçı tipini temsil eder. Ahmet Cemil, çok iyi yetişmiş, edebi hevesleri ve mavi hülyaları olan bir gençtir. O bütün bu güzel şeyleri mavi, mehtaplı bir gecede hayal etmiştir. İşte roman Ahmet Cemil’in bu hayallerini gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çabayı, yaşadıklarını anlatır.
Bu parçada sözü edilen roman hangisidir?

10. Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Diğer Servetifünun romanlarının aksine dil estetiği ve ifade ahengini, hayatın gerçekliğine uygun, yalın bir dilde bulur. Kişilerin psikolojik tahlilleri son derece başarılıdır. Yazar romanında trajik bir aşk öyküsünü dile getirmiştir. Romanın ana kahramanları Süreyya, Suat ve Necip’tir.
Bu parçada sözü edilen roman hangisidir?11. Fecriati Topluluğu'nun kurucularından biridir. Bireysel konularla birlikte sosyal ve milli konuları da işlemiştir. Kendisini şiir ve edebiyata fazla vermemiştir. Şiirlerinin bir kısmı hamasi, destansı özellikler taşır. Victor Hugo’nun yazdığı “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı yazdığı “Kin” şiiri çok beğenilmiş, Atatürk tarafından takdir edilmiştir. Şiirleri ölümünden sonra yayımlanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?
12. Fransız edebiyatını örnek aldılar. Şiirde aruz ölçüsünü kullandılar. Serbest müstezatı geliştirdiler. Eserlerinde sıkça Arapça ve Farsça kelimeleri kullandılar. Kendilerinden önceki edebi topluluğu eleştirmelerine rağmen o topluluğun silik birer kopyası oldular. Birçok hedef belirleyerek çıktıkları yolda hiçbir hedeflerini gerçekleştiremeden kısa sürede dağılmışlardır.
 Bu parçada, sözü edilen edebi topluluk hangisidir?
13.Servetifünun nesli, hayat karşısında genellikle bedbin bir nesildir. Eserlerinde derin bir melankoli dikkat çekmektedir. Bu neslin sanatçıları realiteden nefret etmiş; ruhlarını tabiat, aşk ve hayal ile avutmaya çalışmışlardır. Mizacı dolayısıyla ----, bu kötümserliği hepsinden daha fazla içinde hissetmiş ve şiirlerinde ifade etmiştir. O, Aşiyan'da mütevazi bir hayat sürerken, içinde istibdada karşı biriken kinle, İstanbul'u kınayan, lanetler yağdıran ünlü Sis şiirini (1902) yazmıştır. Türk Edebiyat Tarihi'nde İstanbul'dan ilk kez menfür ve mel'un bir şehir olarak bahsedilen bu şiiri, sanatçının bu ruh halinin bir yansımasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere hangi şair getirilmelidir?


CEVAPLAR
§  SERVETİFÜNUN VE FECRİATI EDEBİYATI

1. Mai ve Siyah
2. Ahmet Haşim
3. Fecriati
4. Hüseyin Cahit Yalçın’ın
5. Parnasizm
6. Halas
7. Hüseyin Cahit Yalçın
8. Tevfik Fikret
9. Mai ve Siyah
10. Eylül
11. Emin Bülent Serdaroğlu
12. Fecriaticiler

13. Tevfik Fikret 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk