sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİVAN EDEBİYATI LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR BÖLÜM 5

 DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2,
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2

hazırlayan: www.derskonum.com
TDEÖĞRETMENİ

.

23. Divan şiirinin ilk şairi ve kurucusudur. Din dışı konularda şiirler yazmıştır. Gazelleri ve kasideleri vardır. Din dışı konuları edebiyatımıza ilk getiren kişidir. “Selçuklu Şehnamesi” adlı bir eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen divan şairi hangisidir?
24.  Divan şiirimizin son büyük şairidir. Şiirlerinin temel esasını tasavvuf oluşturur.  Sembolizm  diyebileceğimiz alegorik, sembolik bir anlatımla birçok şairi özellikle Cenap Şahabettin’i etkilemiştir. Ayrıca Şiirlerinde Sebk-i Hindi akımının da etkisini görmek mümkündür. Ayrıca “Hüsn ü Aşk” adlı bir mesnevisi vardır.
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
25. Divan edebiyatında beş mesnevi yazan şairler "hamse” sahibi sayılırdı.
       Hamse sahibi ilk Türk şairi kimdir?
26.  Zamanede benim ol şair oğlu şair kim
       Baş eğdi nazmıma dünyanın ehl-i irfanı
  
     diyerek kendisini öven ve zamanın en iyi şairi olduğunu söyleyen şair, bunu kasidenin hangi bölümünde söylemiş olabilir?27. Bu şiirlerde en çok anlatılan konu, kadın ve aşktır. Bunun yanında sevgilinin güzelliği, çekiciliği, ona duyulan özlemin ve sevgilinin gösterdiği kötü davranışların ıstırabı da anlatılır. Ayrıca baharın verdiği neşenin anlatıldığı şiirlere de rastlanır.    Yukarıda tanıtılan divan edebiyatı nazım şekli hangisidir?28.     Tenden çıkagörsün, hele bir kere bu can
           Dostlar bizi tuğlayla kaplarlar o zaman
           Bir gün de bizim toprağımız tuğla olur
           Örter, sayısız başa mezar, dostum uyan

     Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli hangisidir?29.   Geçmiş günü beyhude yere yad etme
         Bir gelmemiş bir an için feryad etme
         Geçmiş, gelecek masal bütün bunlar
         Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme
Yukarıdaki dörtlük, divan nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?30. Divan edebiyat›ndaki rubai biçimiyle halk edebiyatındaki mani biçiminin birleşmesiyle oluşan, Türklerin divan şiirine kattığı nazım biçimi ---- olarak adlandırılır.
Bu parçadaki boşluğa nazım biçimlerinin hangisi getirilmelidir?
31. Gazel ve kasidenin son beytine ne ad verilir?
32. Daha çok kaside nazım şekliyle yazılan Allah'ın birliğini anlatan divan şiiri hangisidir?
33. 5-15 beyitten meydana gelmiştir. Aşk, içki, eğlence konusunu işler. Uyak düzeni aa / ba / ca ... şeklindedir. İlk beyiti matla, son beyiti makta adını alan bir divan şiiri nazım şeklidir.
   Yukarıdaki özellikleri verilen nazım biçimi  hangisidir?
CECEVAPLARRRR
23. Hoca Dehhani
24. Şeyh Galip
25. Ali Şir Nevai
26. Fahriye
27. Gazel
28. Rubai
29. Rubai
30. Tuyuğ
31. Makta
32. Tevhit

33. Gazel

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk