sponsorlu reklam Admatic -sponsor

METİN TÜRLERİ AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT

METİN TÜRLERİ AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT METİN TÜRLERİ AÇIK UÇLU SORULAR, 

METİN TÜRLERİ
1-Bu türde anlatılan olaylar herhangi bir atlas ya da haritada geçmez. Anlatılanların geçtiği yer düşsel bir ülkedir. Bu düşsel ülkede ilginç mimari yapılar veya gerçekte özellikleri olmayan dağlar, tepeler vardır. Bu parçada sözü edilen yazın türü nedir? MASAL
2-Bir yazarın kendi istegine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan , kişisel düşüncelerini kaleme aldığı yazılara ne ad verilir? (Deneme)
3-Divan edebiyatında nesir tarzı yazıların toplandığı eserlere ne denir?   Cevap:münşeat
4-Beş Şehir adlı önemli eserinde Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul u anlatan Ahmet Hamdi Tanpinar ın bu eserinin türü nedir?
cevap: Deneme
5-Gunluk turunun divan edebiyatindaki karsiligina verilen isim nedir?(ruzname)
6-Günümüzde bilmecelerin divan edebiyatındaki karsiligi nedir? Lugaz;)
7- Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
 Parçada bahsedilen edebi tür  hangisidir?     FIKRA
8- Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
 Bahsedilen edebi tür  hangisidir?    ROMAN
9- Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.
 Bahsedilen edebi tür  hangisidir?   DENEME
10-Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.
  Verilen parça hangi edebi türün örneğidir?ELEŞTİRİ
11-Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
 Verilen parça hangi edebi türün örneğidir?  ANI
12-Bir yazarın tamamen kişisel görüş ve düşüncelerini çok fazla derinleştirmeden tıpkı okuyucuyla konuşuyormuş gibi içten bir şekilde yazdığı yazılara ne denir?     SOHBET

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk