sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİVAN EDEBİYATI LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR BÖLÜM 4

 DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2,
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2

hazırlayan: www.derskonum.com
TDEÖĞRETMENİ

.
12. Altı yüz yıl süren divan edebiyatının son temsilcilerinden sayılır. Onun "Divan" ve "Hüsn ü Aşk" mesnevisi divan şiirine öz ve biçim yönünden birtakım yenilikler getirdiği kabul edilir.
Parçada sözü edilen şair hangisidir?13. Çağatay şairlerindendir. Doğu Türkçesine yeni bir edebiyat dili niteliği kazandırdı. Divan geleneğinin tüm inceliklerini kullandı. Türk dilinin Farsçadan üstünlüğünü hep savundu. Bu alanda da  Muhakemet’ül Lügateyn adlı  bir yapıt verdi.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?14. "Cemşid ü Hurşid ve İskendername"  divan şairlerden hangisine aittir?


15. Yaklaşık elli yıl süren gezilerindeki izlenimlerini "Seyahatname" adlı eserde topladı. Bu, eski edebiyatımızın en büyük gezi kitabıdır. İçinde tarih, coğrafya, biyografi, folklor, dil, sosyoloji konularında çok zengin ve çeşitli bilgiler vardır. Başından geçenleri nükteli bir dille ve bazı durumlarda abartarak anlatır.
Yukarıda sözü edilen sanatçımız hangisidir?16. Şiirde yeni bir çığır açarak bir tür düşünce şiiri geliştirdi. Öğreticiliği ilk amaç olarak benimsedi. Mesnevi türündeki "Hayriyye" adlı eserinde oğluna öğütler vermiş, deneyimlerini aktarmıştır. Onun
şiirlerindeki duygu ve hayalden çok düşünce vardır. Dönemin sosyal çöküntülerine tanık olmuş, gazellerinde toplum psikolojisini bilgece yansıtmıştır. Din ve töreyle ilgili öğütler vermiştir.
      Yukarıda sözü edilen sanatçı hangisidir?


17. Divan edebiyatında Sebk-i Hindi olarak bilinen akım, Hindistan'da ortaya çıkmış, İran üzerinden Türk sanatçılarını da etkilemiştir. Bu akımın etkisindeki yapıtlarda uzun tamlamalara, soyut ve sembolik anlatımlara yer verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen akımın temsilcisi olan bir sanatçıyı yazınız.


18. Bir eşeğin başına gelenlerin anlatıldığı alegorik bir eserdir. Sosyal bir yergi türündeki bu eser XV. yüzyılda mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Ayrıca bu eser Türk edebiyatındaki ilk fabl örneği olarak da kabul edilmektedir.
Bu parçada bazı özellikleri verilen eserin adı nedir?


19. Kasidenin bir türüdür. şairler, bu şiirleri birbirlerini ya da devrin ileri gelenlerinden birini yermek için yazarlar.
Yukarıda sözü edilen nazım türü hangisidir?


20. Yaşadığı dönemde Farsça şiir yazma modasına karşı durmakla kalmamış, Türkçenin şiir dili olması için de çok çalışmıştır. Türkçenin Farsçadan daha üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazdığı Mühakemet'ül Lügateyn adlı eseriyle ünlüdür. Yukarıda tanıtılan şair hangisidir?
21. Bu sanatçı, "Şairler Sultanı" diye anılmıştır. Kasidelerinden çok gazelleriyle ün kazanan şairin şiirlerinde aşk, doğa, neşe ve coşkunluk temalarını işlediği göze çarpar. Şiirlerindeki ölçü, biçim ve dil mükemmelliği ile kendine özgü buluşlar onu Kanuni döneminin en büyük şairlerinden biri yapmıştır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, hangisidir?
22.     Sanatçı                  Yapıt
             Nabi                    Hüsrev ü fiirin
             Nefi                     Hüsn ü Aşk
             Fuzuli                  Hayriyye
             Şeyh Galip          Siham-ı Kaza
             Şeyhi         
    

Yukarıdaki sanatçılar karşısında verilen yapıtlarla eşleştirildiğinde hangi sanatçı dışta kalır? 

CECEVAPLARRRR
12. Şeyh Galip
13. Ali Şir Nevai
14. Ahmedi
15. Evliya Çelebi
16. Nabi
17. Şeyh Galip
18. Harname
19. Hicviye
20. Ali Şir Nevai
21. Baki

22. Fuzuli

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk