sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ ÇALIŞMA KAĞIDI

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ ÇALIŞMA KAĞIDI, BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

I. Bir Bütün Yaz
Tarlalarda tabîatın en şûh
İki mahlûku, yok, hayır, iki rûh

Gibi gezdik, ve bazı bir ağacın
Gölgesinde kamer kadar dalgın.

El ele, kaldık öyle mestâne...
Bazı leyler sizinle birlikte

Vahdet-âbâd olan o sahrâda
Leb be-leb bir hayât-ı rüyâda:

Ben şebâbın harâretiyle yanan
Başımı sînenizde mest, hayrân

Bırakırdım sükûn-ı sevdâya...
Âh o günler, o leyl-i pür-sevdâ!..
Tahsin NAİHT


II . Benim Ömrüm
Genç çağdaydım, kendimi bir dikenli yolda buldum;
Hıçkırıklar işittim, gül ve bülbül bağlarından.
Felâketler topladım, Anadolu dağlarından;
Uzun sazlı âşıklar diyarında şair oldum.

Ezgi koydum, âhlarla, figanlarla Türk şi'rine,
Öz dilimle haykırdım, 'Ey milletim, uyan! ' diye;
Viran yurdun dolaştım, bir şehrinden bir şehrine;
Saç ve sakal ağarttım ben de, 'Vatan, vatan! ' diye.

Mehmet Emin YURDAKUL

Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a. I. “ ………… için sanat”, II. “…………… için sanat” anlayışıyla yazılmıştır.
b. Şiirin ritmi I.de ………… ölçüsüyle, II.de ……… ölçüsüyle sağlanmıştır.
c. I.de ……………, II.de …………… bir konu işlenmiştir.
d. I. ……… birimden; II. ……… birimden oluşmuştur.
e. I.de …………………… sözcüklere yer verilmiş olup dili ………dır; II. ………… bir dille yazılmıştır.
f. I. de “…………………………” sesleri ; II.de “…………………………” sesleri uyaktır.
g. I. ………… birimiyle, II. ………… birimiyle yazılmıştır.
h. I.de ………; II.de …………… teması ele alınmıştır.
i. I. de “Bir ağacın gölgesinde kamer (ay) gibi dalgın el ele kaldık öyle mestane” dizelerinde …………… ve …………… sanatı vardır.
j. II.de “Ey milletim, uyan!” ifadesinde …………… sanatı vardır.
k. I.de …………………… akımının etkisi görülür.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk