sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI 2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, BOŞLUK DOLDURMA,

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. Batıcılık fikrini savunanlar görüşlerini daha çok ………………………….. adlı dergide dile getirmişlerdir.

b. Abdullah Cevdet, Baha Tevfik, Tevfik Fikret, Celal Nuri gibi aydınlardır; …………….…………………… akımını desteklemiştir.

c. Millî Edebiyat akımı, 1911 yılında Selanik’te Ömer Seyfettin’in …………..…………………………. adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

d. …………………………………. Osmanlı Devleti içinde yaşayan bütün vatandaşların ırk, din, dil ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edildiği siyasî akımlardan biridir.

e. Bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlere ………………………….. denir.

f. Yeni Lisan makalesinde konuşma ve yazı dilinde ……………………………. Türkçesinin esas alınması önerildi.

g. ……………………………………………., Türkiye'de özellikle tarih ve edebiyat tarihini ilk kez bilimsel ve modern yöntemlerle ortaya koyan bilim adamıdır.


h. Makalelerin bir konuşma havası içinde daha senli benli olarak yazılan tarzına …………….………….. denir.

ğ. Yusuf Akçura’ya ait …………………………………… adlı eser, Türkçülük akımının bildirisi (manifestosu) olarak tarihe geçmiştir.


j. Millîyetçilik ve Türkçülük fikri özellikle 1908’de ……………………………………….. ilanından sonra kültürel ve siyasî bir hâl alarak yaygınlaşmaya başladı.


k. …………………………………… Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz şekilde yaşayan Türkleri millî bir duygu ile bilinçlendirerek tek çatı altında toplamayı hedefleyen siyasî bir akımdır.


l. ……………………………… ideolojisini savunanlar arasında Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Musa Kazım Efendi gibi isimler sayılabilir.


m. ”Türkçede karşılığı bulunan yabancı sözcüklerin kullanılmaması, diğer Türk lehçelerinden kelime alınmaması” önerileri ………………………………… makalesinde dile getirilmiştir.


n. Ziya Gökalp; Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık ile ilgili görüşlerini ………………………………………………………………….. adlı eserinde dile getirmiştir.

o. Osmanlıcılık fikrinin etkili olmadığı; özellikle 1912’de çıkan savaşlardan sonra ………………………. milletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle daha da iyi anlaşılmıştır.

p. …………………… akımı, 20. yy.ın başlarında İmparatorluk bünyesindeki farklı ulusların millîyetçilik duygusuyla bağımsızlıklarını ilan etmeleri sebebiyle etkili olamamıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk