sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2

BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 

Aşağıdaki özelliklerin hangi şiir anlayışına ait olduğunu belirleyerek ilgili yeri "" ile işaretleyiniz.
Özellikler                                                                                            *Millîyetçi
                                                                                                              Edebiyat             *Öz(Saf) Şiir   *Manzum hikâye
a. Amacı, halkın yaşayışı ve değerlerini anlatmaktır.
b. Sade bir dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.
c. Ses ve müsikiye önem verilir.
d. Sanatlı bir söyleyişi vardır, şekil güzelliği ön plandadır.
e. Aruz ölçüsüyle yazılır.
f. Millî kaynaklara yönelme söz konusudur.
g. Doğa ve yurt güzellikleri, vatan sevgisi, kahramanlık
gibi konular işlenir.
h. Halkı aydınlatmak, halka yol göstermek amaçlanmıştır.
i. Cumhuriyet Dönemi'nde Beş Hececiler topluluğunu
etkilemiş olan şiir anlayışıdır.
j. “Şiir, düşünceleri anlatmada bir araç olarak kullanılmaz.”
düşüncesi benimsenir.
k. Bir hikâyenin vezinli ve kafiyeli, yani şiir ögeleriyle
anlatılmasıdır.
l. Mehmet Akif Ersoy bu anlayışın en büyük temsilcisidir.
m. Epik ve didaktik şiirler yazılmıştır.
n. Anlamda kapalılık ve soyutluk esastır.
o. Sosyal duyarlılığı yansıtır.
p. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp bu anlayışla
şiirler kaleme almışlardır.
r. Konuşma dili şiire yansımıştır.
s. “Toplum için sanat” anlayışı benimsenir.
ş. Şiirde anlam, şekil, ahenk, hayal ögeleri birleşerek bir
bütün oluşturur.
t. Yapı olarak hem halk hem modern şiirin özellikleri
kullanılmıştır.
u. Sanatlı söyleyişe önem verilerek toplumsallıktan
uzak, sanatsal değeri ön planda olan bireysel şiirler
yazılmıştır.

v. Türkçülük ve millîyetçilik fikirlerine geniş yer verilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk