Sponsorlu Bağlantı

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 91 GEZEGEN YAYINLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

     11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 91 
.
.Fecr-i Âti azasının semerat-ı mesaisini (çalışmasının meyvesini) ihtiva edecek bir kütüphane,
teessüs etmek (kurulmak) üzeredir. Edebiyat-ı Cedide’nin parlak zekâlarına da matla-ı envar
(nurların doğacağı yer) olma meziyetini haiz olan Servet-i Fünûn mecmuası nâşir-i âsârıdır
(eserlerinin yayımcısıdır/yayın organıdır).
Bundan başka memleketimizin terekkiyât-ı fikriye ve hissiyesini (fikrî ve hissî yükselmesini)
temin edecek âsâr-ı mühimme-i Garbiyeyi (Batı’nın mühim eserlerini) kendi azasına ve mükâfâtlı
müsâbakalarla (ödüllü yarışmalarla) hariçten intihap olunacak (seçilecek) zevata (kimselere)
tercüme ve neşrettirmek, umûmî konferanslar vererek halkın seviye-i zevk-i edebîsinin i’lâsına
(edebî zevk seviyesinin yükselmesine), hudûd-ı malûmâtının tevsiine (bilgi hudutlarının genişlemesine)
çalışmak, memâlik-i Garbiyedeki müessese-i mümâsile (Batı ülkelerindeki benzer kuruluşlar)
ile tesis-i revâbıt ve münasebât ederek (ilişki ve bağları geliştirerek) memleketimizin
tenemmüvât-ı edebiyesini (edebî gelişmesini) Garb’a, Garb’ın envarını âfak-ı Şark’a nakledecek
metin ve ulvî bir nâkil vazifesini görmek, Fecr-i Âtî’nin cümle-i âmâlindendir (emellerindendir).
Tanzim ve hükümete ita olunan (sunulan) nizamnamenin bir sureti yakında neşrolunacaktır.
Efkâr-ı münevvere ashabının (aydınlık fikir sahiplerinin) bu teşebbüs-i hayrı (hayırlı teşebbüsü)
bir nidâ-yı teşçî ve takdir (beğenme ve gayretlendirme ünlemesiyle) ile karşılayacağına
eminiz. Çünkü acı bir itiraf olmakla beraber söylemekten çekinmeyiz ki, memleketimizin ilme,
sanata ihtiyacı pek şedittir (çok şiddetlidir). Bu ihtiyacı telâfi için atılacak en küçük adım, rehâya,
i’tilâya doğru atılmış demektir; ve bundan mahrum olmak muazzez (çok sevgili) vatan için
elîm (elem verici) bir öksüzlüktür.”
Fecr-i Âti Encümeni Edebîsi namına kâtibi
Müfit Ratip
(...)
(Servet-i Fünûn 1910: 227).
Hazırlayan: Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat
2. Fecriati Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde söyleyiniz.

3. Fecriaticilerin bir slogan hâline gelen “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözünden ne anladığınızı
açıklayınız.
.
..........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 91 GEZEGEN YAYINLARI "

Back To Top -->