DERSKONUM.COM


1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı Özellikleri Temsilcileri,

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanı Özellikleri Temsilcileri,
Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Türk Romanı, 1950-1980 arası romanı özellikleri ve temsilcileri, CUMHURİYET EDEBİYATI, 1950 ve 1980 arası roman,cumhuriyet dönemi roman 1950-1980


Değerli derskonum.com takipçileri....
Sizler için bu sayfamızda internet ortamında bir ilk olarak Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanının Özelliklerini Temsilcilerini paylaşacağız.
Dönemdeki anlayışları madde madde özellikleri ile birlikte verdik..
Umarım faydalı olmuştur.
Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmından bize yazınız.
İYİ ÇALIŞMALAR..

DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ 1923-50 ARASINI ARIYORSANIZ
1923-1950 ARASI İÇİN TIKLA


Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Romanı Özellikleri:
Bu dönem romanında dört farklı anlayış/eğilim görülmektedir.
1- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Toplumcu- Gerçekçi Roman
1.Köy Enstitülerinin açılışı ile "köy romanı" anlayışı ortaya çıkar ve bu anlayış üzerine fazlaca eserler verilir.
2.Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur.
3.Bu eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkar.
4.Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.
5. Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu görülmez.
6.Eserlerde köylü ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.
7. Dil sade halk dilidir.Konuşma dili esas alınır.Yerel/yöresel ifadeler yer alır.
8.Kahramanlar genellikle sıradan kişilerdir. Özellikle ezilmiş Anadolu insanı ve büyük şehirlerde yaşayan küçük insanlardır.
9.Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.
10.Toplumda yaşanan bu unsurların adaletsizlikleri sorgulanır.
11.Yazar okuyucuyu kendi doğrultusunda yönlendirmek 
  • DEVAMI RESİMDEDİR.

Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:
  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ


·         Kemal Tahir,
·         Yaşar Kemal,
·         Sadri Ertem,
·         Samim Kocagöz,
·         Fakir Baykurt,
·         Aziz Nesin,
·         Rıfat Ilgaz.
·         Aziz Nesin
·         Talip ApaydınDEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ 1923-50 ARASINI ARIYORSANIZ
1923-1950 ARASI İÇİN TIKLA


2- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri
1.Cumhuriyet Dönemi edebiyatında bazı sanatçılar da bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamış bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir.
2.Psikolojik roman anlayışı benimsenir.
3.Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.
4. Bu yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişler; olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır.
5. Bu yüzden olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar ve tamamen insanın iç dünyasını ve içsel çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışmışlardır.
6.Bu yazarlar, insanın topluma yabancılaşmasının nedenlerini sosyo-ekonomik unsurlarda değil bireyin iç dünyasında aramışlardır.
7. İnsan gerçeği toplumsal açıdan değil psikolojik açıdan ele alınır.
8.Birey kavramından yola çıkarak bireysel çözümlemeler yapmışlardır.
9.Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele almışlardır.
10.Bireydeki psikolojik unsurların birey üzerindeki etkilerini anlatmışlardır.
11. Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağrışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir. 
  • DEVAMI RESİMDEDİR.

Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:

  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
§ Abdulhak Şinasi Hisar
§ Sabahattin Kudret
3- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Arası  Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri

1.Milli Edebiyat dönemi sanatçıları bu dönemde yazmaya devam etmişler ve bu dönem yazarlarını etkilemiştir.
2.İlk yıllarda milli edebiyat sanat çizgisine paralel eserler verilmiştir.
3.Milli kaynaklarından,Türk mitolojisinden,destanlarından etkilenmiştir.
4. Milli mücadele savaşları,Cumhuriyetin kazanımları ve devrimleri Türk tarihinin milli değerleri ve isimleri anlatılmıştır.
5.Anadolu ve Anadolu insanı işlenmiştir.
6.Türkçülük akımın etkisi büyüktür.
7.Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.
8.Türk tarihinin şanlı zaferleri işlenmiş, tarihi karakterlerden esinlenilmiş kahramanlara yer verilmiştir.
9.Genellikle olay ön plana çıkarılmıştır.
10.Olaylar destansı şekilde ele alınır.
  • DEVAMI RESİMDEDİR.
Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:
  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

.........................
...................................
4- Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Modernist Romanın Özellikleri
1.Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.Bununla birlikte geleneksel olanı yeni olana uydurma eğilimi vardır.
2.Kurallara ve toplum düzenine isyan vardır.
3.Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.
4.İnsan, karmaşık bir varlık olarak sunulur.
5.Modernizm, gerçeğin dış dünyada değil insanın iç dünyasında olduğuna inanır. Bu nedenle psikolojik olana, bireyin ruhuna, bilinçaltına yönelir.
6.Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.
7. Anlatıcı "ben"i ön plana çıkarır.
8.Bireysel ve toplumsal huzursuzluk geniş biçimde işlenir.Bireyin toplumla olan çatışması en çok işlenen konular arasındadır.
9.Eserlerdeki kişiler genelde huzursuz,yalnız, iç dünyasına kapalı,yaşamla mücadele eden geleneğe karşı çıkan tiplerdir.
10.Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar aslında göründükleri gibi değildirler.
  • DEVAMI RESİMDEDİR.

Bu anlayışı benimseyen sanatçılar:

  • SANATÇILAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ 1923-50 ARASINI ARIYORSANIZ
1923-1950 ARASI İÇİN TIKLA

1950-80 arası roman özellikleri ile ilgili aramalar,cumhuriyet dönemi roman özellikleri maddeler halinde,cumhuriyet dönemi roman 1950-1980,cumhuriyet dönemi roman 1923 1950,1923 1950 arası roman,cumhuriyet dönemi roman yazarları ve eserleri,1980 sonrası roman özellikleri,
cumhuriyet döneminde roman 1923-1950,1950 1980 roman,1950-80 arası roman özellikleri, cumhuriyet dönemi roman 1950-1980, 1950 ve 1980 arası roman özellikleri, , cumhuriyet dönemi roman 1950-1980

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı Özellikleri Temsilcileri,"

Back To Top -->