DERSKONUM.COM


DİVAN EDEBİYATI LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR BÖLÜM 3

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2,
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2

hazırlayan: www.derskonum.com
TDEÖĞRETMENİ

.DİVAN EDEBİYATI

1.  I. Nazım birimi beyittir.
    II. Şiirler, nazım biçimlerine göre adlandırılır.
    III. Konudan çok, konunun işlenişi önemlidir.
    IV. Gazel, kaside, mesnevi, müstezad gibi nazım  biçimleri kullanılmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen edebiyat hangi edebiyattır?
2.    Divan edebiyatında bir şairin şiirine, başka bir                                                                                                                                                                      şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifle şaka yollu yazılan benzeri ---- olarak adlandırılır.

 Parçadaki boşluğa ne getirilmelidir?

3. Türk ve İran edebiyatını çok iyi bilen şair, eski mazmun ve mecazlar›, sembolizmi hatırlatan bir kapalılık içinde yenilemeyi bilmiştir. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade dille gazeller ve şarkılar da yazmıştır. Mahallileşme akımının etkisinde kalarak yazdığı gazeli ve heceyle yazdığı bir türküsü de bulunan sanatçı XVIII. yüzyılın en usta şairidir.
      Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, hangisidir?

4. 13.yy.da yaşamış olan ----, tasavvuf edebiyatının da güçlü temsilcisidir. Eserlerini Farsça kaleme alan sanatçının etkisi günümüze kadar ulaşmıştır.
    Bu parçada boş bırakılan yere  hangi sanatçı getirilmelidir?

5. Divan edebiyatında didaktik şiir türünün en önemli temsilcisidir. Şiirle düşünceyi birleştiren bir sanatçıdır. Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı bir dönemde yaşayan şair, toplumun aksayan yönlerini görmüş ve bundan etkilenmiştir. Hikmetli sözlere, atasözlerine yer vermiştir şiirlerinde.             Parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?
6.  I.  İçli, duygulu, lirik gazeller yazmıştır.
     II. Bağdat, Kerbela, Necef illerinde yaşamıştır.
     III. Şikayetname adlı ünlü mektubu yazmıştır.
     IV. Azeri Türkçesiyle şiirler yazmıştır.
   Özellikleri verilen divan edebiyatı sanatçısı kimdir?

7.  Süleyman Çelebi'nin XV. yüzyılda yazdığı bu eser, Hazreti Muhammed'e duyulan derin sevgiyi ve saygıyı, içten bir üslupla dile getirir. Eserin asıl konusu, Hz. Muhammed'in doğumudur.
Bu parçada tanıtılan eser hangisidir?
8.  Öteki divan şairlerine oranla daha çok fahriye (kendini övme), methiye (övgü), hiciv (yergi) şiirleri yazmıştır. "Divan" ve "Siham-ı Kaza" adlı eserleri olan şair, yazdığı yergi şiirleri nedeniyle öldürülmüştür.
Bu parçada sözü edilen şair hangisidir?9. XVII. yüzyıl divan şairlerindendir. Divan edebiyatında didaktik türdeki şiirleriyle tanınır. Dili zamanına göre yalındır. Eserlerinden biri "Hayriyye" adlı mesnevisidir.
Yukarıda söz edilen sanatçı hangisidir?10. Divan edebiyatında özellikle Osmanlıya başkentlik yapmış (İstanbul, Bursa, Edirne) şehirlerin anlatıldığı eserlerdir.
 Yukarıda açıklaması verilen tür hangisidir?11. Divan şiirinde mahallileşme akımını başlatmıştır. İstanbul konuşmasını en güzel biçimiyle şiire aksettirmiştir. Bir döneme damgasını vuran İstanbul'daki Sadabat eğlenceleri onun şiirlerine bütün renk, ses ve şekilleriyle olduğu gibi yansımıştır. Alim bir şairdir. İstanbul aşığıdır. İstanbul'un bir taşına Acem mülkünü feda edebilecek kadar bağlıdır, İstanbul'a.
Yukarıdaki parçada sözü edilen şair hangisidir?

CECEVAPLARRRR
§  DİVAN EDEBİYATI

1. Divan Edebiyatı
2. Tehzil
3. Nedim
4. Mevlana
5. Nabi
6. Fuzuli
7. Vesilet’ün Necat
8. Nefi
9. Nabi
10. Şehrengiz

11. Nedim

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM " DİVAN EDEBİYATI LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR BÖLÜM 3"

Back To Top -->