sponsorlu reklam Admatic -sponsor

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR HALK EDEBİYATI BÖLÜM 4

AÇIK UÇLU SORU LYS, HALK EDEBİYATI, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, HALK  EDEBİYATI, EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, HALK EDEBİYATI LYS AÇIK UÇLU SORU, KISA CEVAPLI SORULAR


DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN
TDE Öğretmeni

16. Divan edebiyatındaki tuyuğ nazım şeklinin halk şiirindeki karşılığı hangisidir?17. Bre ağalar, bre beyler
        Ölmeden bir dem sürelim
        Gözümüze kara toprak
        Dolmadan bir dem sürelim
Yukarıdaki dörtlük aşık edebiyatı nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?
18.  Anonim halk şiirinin en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli ve dört dizeden oluşur. İlk iki dize doldurma olup asıl anlatılmak istenen son iki dizede söylenir. Uyak düzeni aaxa şeklindedir.
          Bu parçada sözü edilen nazım biçimi   hangisidir?


19. Ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. ‹ki bölümden oluşan bu nazım şeklinde, birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent” denir, yinelenen bölümlere de “bağlama” ya da “kavuştak” denir.
      Bu parçada tanıtılan nazım şekli hangisidir?


20.  -Ezgilerine göre "bozlak", "hoyrat", "uzun hava"       gibi adlarla anılır.
 -Hece vezninin de€iflik kal›plar›yla söylenebilir.
 -Konu içeri€i bak›m›ndan oldukça zengindir.
 -Tekrarlanan bölümlerine "kavufltak" denir. 
  
    Özellikleri verilen nazım biçimi hangisidir?21.  -Uyak düzeni "aaxa" biçimindedir.  
         -Asıl düşünce son iki dizede verilir.
         -Söyleyeni belli değildir.
         - Yedili hece ölçüsüyle söylenir.
    Özellikleri verilen nazım biçimi hangisidir?
22. Pınar ne hoş akarsın  
      Mor menekşe kokarsın
      Ne mutlu sana pınar
      Yar gelende bakarsın
 Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?23. Koşmaya benzeyen; fakat türkü cinsinden olan bir nazım şeklidir. Özel bir bestesi vardır. Avşar boylarında söylenir. Yiğitlik konularını içerir. Be hey, bre gibi ünlemler mısralarla karışır. Uyak düzeni koşmaya benzer.
  Bu parçada özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?24. Aşık tarzı halk şiirinin bir çeşididir. Aşk ve doğa güzelliklerini işler. Sekizli hece ölçüsü ve koşma uyak düzeniyle söylenir. Koşmadan ölçü ve beste bakımından ayrılır. Dörtlük sayısı üç beş arasında değişir.
     Bu parçada özellikleri tanıtılan nazım şekli aşağıdakilerden  hangisidir?25. İnsan yüreğini harekete geçiren bir konu üzerinde söylenir. Bunlar, bazen kişisel bir nitelik taşır; bazen de toplumun heyecanlarını dile getirir. Yurt güzelliği, yiğitliğe duyulan hayranlık, toplumu sarsan türlü felaketler; kişisel acılar, sevinçler, ozana geniş bir esin kaynağı olur. Halk şiirinin sevilen bir türüdür. Özellikle duygu ögesi çok güçlüdür. Çoğunun ozanı belli değildir. Genellikle kavuştaklı söylenir.
    Yukarıdaki parçada anlatılan nazım şekli hangisidir?26.  Eğer benim ile gitmek dilersen
          Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
          Bizim iller kıraçtır aşılmaz
           Yollar çamur, kurusun da gidelim
    Bu dörtlük aşık edebiyatı nazım biçimlerinden hangisine ait olabilir?
27.  İslamiyet öncesi Türk edebiyatında karşılığı sagu, divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiye olan halk edebiyatı nazım şekli ---- olarak adlandırılır.

        Bu boşluğa hangi nazım biçimi  getirilmelidir?

28.   Aşk ve kahramanlık konularını işleyen, olayları nazım ve nesir karışımı biçiminde anlatan eserlerdir. Gerçeğe daha yakın oldukları için destanlardan ayrılırlar.
Bu parçada tanıtılan yazı türü hangisidir?
29. Yücelerden yüce gördüm
        Erbağsın sen koca Tanrı
        Alem okur kelam ile
        Sen okursun hece Tanrı

Allah’la konuşuyor, şakalaşıyor gibi söylenen tekke edebiyat› nazım türü hangisidir? CEVAPLAR
16. Mani
17. Varsağı
18. Mani
19. Türkü
20. Türkü
21. Mani
22. Mani
23. Varsağı
24. Semai
25. Türkü
26. Koşma
27. Ağıt
28.Halk Hikayeleri
29. Şathiye


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk