DERSKONUM.COM


PROJE HAZIRLAMA 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

PROJE HAZIRLAMA 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, PROJE HAZIRLAMA 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, PROJE HAZIRLAMA YAZILILARI, YAZILI SORULARI, ,

Değerli derskonum.com takipçileri bu sayfamızda sizler için hazırladığımız PROJE HAZIRLAMA 2.DÖNEM 2.YAZILI sorularını paylaşacağız..

özgün ve kaliteli yazılı sorularımızı sizlerle paylaşarak sınavlara örnek oluşturmak ve yüksek notlar almanızı sağlamayı amaçladık..

Şikayetlerinizi yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz .
İyi çalışmalar..
ÖRNEK YAZILILAR

👇
PROJE HAZIRLAMA 2016-2017 2.DÖNEM 2.YAZILI--2017-2018-2019-2020

DİKKAATT BU SINAV KARIŞIKTIR..TÜM SORU ÖRNEKLERİNDEN VARDIR.


A. Aşağıdaki testlerim doğru cevabını işaretleyiniz. (40p.)

1. Aşağıdakilerden hangisi afiş hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden değildir?
a.      Afişte çok fazla metin kullanılmamalıdır.
b.       Verilmek istenen mesaj, dolaylı yoldan verilmelidir.
c.       Afişte projenin adına yer verilmelidir.
d.       Afişin görsel ağırlıklı olmasına özen gösterilmelidir.
e.       Cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır.

2.I. Sunuda uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.
ll. Sunu, dinleyici kitlesi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
lll. Sunuda görsel öğelerden yeterince yararlanılmalıdır.
lV. Sunu, bir amaç değil, araç olarak kullanılmalıdır.
Bir bilgisayar sunusu hazırlayan öğrenci, yukarıdaki uyarıların hangilerini dikkate almalıdır?
a.I,II b.II,III,IVc.I,II,IVd.I,III,IVe.I,II,III,IV

3.“Bir grubun, konuyu büyük bir dinleyici kitlesi karşısında tartışması şeklinde yapılan sunu­dur.”
Yukarıdaki tanım, hangi sunum çeşidine aittir?
a.    Konferans    b. Forum c. Panel d. Münazara e. Sempozyum

4. Broşür hazırlama ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.  Broşür, bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az kitapçıktır.
b.  Broşür, bilgi notu şeklinde düşünülerek dinleyicilere dağıtılabilir.
c.  Broşürler genellikle A4 ebatlarında ve tek kıvrımlı veya çift kıvrımlı olarak tasarlanır.
d.  Broşür hazırlamak yüksek maliyetler sebebiyle pek tercih edilmez.
e.  Broşürde anlamsız, uzun ifadelerden kaçınılmalıdır.

5.I. Poster başlığı yazılırken yazarların isimleri de başlıkla birlikte verilmelidir.
ll. Posterde giriş ve problem bölümleri kısa ve açık bir biçimde verilmelidir.
lll. Görsel öge kullanımından kaçınılmalıdır.
lV. Metod bölümünde projenin yapılışı kısaca anlatılmalıdır.
Poster hazırlama ile ilgili yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur?
a. I, II  b. I, III, IV  c. I, II, IV  d. II, III, IV  e. I, II, III

6. “Bilim alanındaki yeni gelişmeleri insanlarla paylaşmak için düzenlenen toplantılardır.” Yukarıdaki tanım, hangi sunum çeşidine aittir?
a. Konferans b. Forum c. Panel d. Sergi e. Sempozyum

7. Sunum çeşitleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.  Münazaralar yaklaşık 1 saat sürer.
b.  Sergi, belirli bir amaç için biriktirilmiş sanat eserlerinin bir düzen içerisinde ilgililere sunulmasıdır.
c.  Panel, bir çeşit tartışma yöntemidir.
d.  Münazara da bir tür konferanstır.
e.  Konferanslarda posterle sunum tekniğinden fazlasıyla yararlanılır.

8. I. TÜBİTAK
ll. Üniversiteler
lll. Vakıflar
lV. Devlet Planlama Teşkilatı
Yukarıdaki kurumlardan hangileri ulusal ve uluslararası projeleri desteklemektedir?
a. I, II    b. II, III   c. I, III    d. III, IV    e. I, II, III ve IV

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise tabloya “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (20 PUAN)
1. Projenin sunuma hazır hâle getirilmesi de başlı başına emek isteyen bir süreçtir.
2. Afişin metin ağırlıklı olmasına özen gösterilmelidir.
3. Broşür hazırlamada dinleyicilere yoğun bilgi verilmesi sağlanmamalıdır.
4. Bilgisayar sunusu hazırlanırken uzun cümleler kullanılmalıdır.
5. Hazırlanan posterin başlığı 1,5 m mesafeden okunabilmelidir.
6. Projenin sunumunda sadece bir sunum yönteminin tercih edilmesi daha uygundur.
7. Afişlerde projenin adına da yer verilmelidir.

C. Aşağıdaki sorularıuygun kavramla cevaplayınız. (20 PUAN)
1.   Bilgisayar programları vasıtasıyla hazırlanan ve yapılan sunu.
2.   Bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az kitapçık.
3.   Belirli bir amaç için biriktirilmiş sanat eserlerinin bir düzen içerisinde ilgililere sunulması.
4.   Bilim alanındaki yeni buluşları insanlarla paylaşmak ve insanlara sunmak amacıyla düzenlenen toplantılar.
5.   Bilimsel toplantılarda panolara asılan kısa bildiriler.
6.   Reklam ya da propoganda yapmak, bir duyuruyu iletmek amacıyla halka açık yerlere asılan genellikle resimli duvar ilanları.
7.   Aynı konu ile ilgili çeşitli konuşmacıların katıldığı tartışma platformu.
8.   Bir jüri önünde iki grubun bir konuyu tartıştıkları toplantılar.
9.   Bir grubun konuyu büyük bir dinleyici kitlesi karşısında tartışması şeklinde yapılan sunum.

D. Boş bırakılan alanları proje sunum yöntemleriyle tamamlayınız? (20 PUAN)

AFİŞ HAZIRLAMA » …………………… » SERGİ » …………………. » POSTER » ………………… » FORUM » …………………. » PANEL


KAYNAK :http://www.sosyalfelsefe.blogspot.com/

CEVAPLAR ANAHTARI:
👇👇

   A) 1.B, 2.E, 3.C     4.D, 5.C, 6.A, 7.D, 8.E   
B) D, Y, d, Y, D, Y, D
        C) 1. Bilgisayar Sunusu, 2. Broşür, 3. Sergi, 4. Konferans, 5. Poster, 6. Afiş, 7. Forum,
            8. Münazara, 9. Panel
D) AFİŞ HAZIRLAMA, RESİM, BROŞÜR HAZIRLAMA, BİLGİSAYAR SUNUSU, POSTAR HAZIRLAMA, KONFERANS, FORUM, PANEL, SERGİ, MÜNAZARA,

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "PROJE HAZIRLAMA 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->