sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANLARI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİLLİ EDEBİYAT ROMANLARI ÇALIŞMA KAĞIDI, MİLLİ EDEBİYAT ROMANLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANLARI ÇALIŞMA KAĞIDI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI,

Aşağıdaki bilgilerin hangi romanlar ilgili olduğunu belirleyerek romanları altına yazınız.
ETKİNLİK

a. Sinekli Bakkal
b. Vurun Kahpeye
c. Yaprak Dökümü
d. Kiralık Konak
e. Ateşten Gömlek
f. Yaban
g. Çalıkuşu

1-Romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle hüsran
yaşamış İstanbullu genç öğretmen kadın Feride'nin
tanıklığıyla Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki hali
yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı
gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar Feride'nin
gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir.
hangi roman: ........................


2
Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı ilk romandır.
Ola.ylar İzmir’in işgalinde Yunanlıların, oğlunu
ve eşini öldürmeleri üzerine önce İstanbul’a gelen ve
sahip olduğu Türklük şuuru ve mücadele azmiyle İstanbullu
gençlerin bilinçlenmesini sağlayan Ayşe’nin
etrafında gelişir.
hangi roman: ........................

3.
Köylü–aydın çatışmasının anlatıldığı roman I. Dünya
Savaşı yıllarından başlayarak Sakarya Meydan
Muharebesi'ne kadar olan zamanı kapsar. İç Anadolu
Bölgesi'nde Porsuk Çayı civarında bulunan bir köyde
yaşanır. Ahmet Celal bir İstanbul çocuğudur ama
Anadolu’nun bambaşka bir gerçeğini anlatır; alabildiğince
fakirlik ve bunun verdiği daha büyük bir ruhsuzluk.
hangi roman: ........................


4.
Romanda, dar gelirli bir memur ailesinin, değişen
sosyo-ekonomik şartlar içerisinde ahlâkî yönden çöküşünü,
parçalanıp dağılışını anlatır. Eski gelenek ve
ahlâk anlayışına bağlı, inançlı, namuslu ve dürüst bir
insan olan Ali Rıza Bey ile Batılı tarzdaki moda, giyimkuşam,
eğlence, müzik ve dans düşkünü, ahlâkî yönden
zayıf, saygısız çocukları arasında yaşanan kuşak
çatışması gözler önüne serilir.
hangi roman: ........................


5.
Romanda, Tanzimat’la hız kazanan ve kısmen sistemleşen
Batılılaşma hareketinin, bu devirden itibaren Birinci
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar birbiri ardından
gelen üç nesil üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınmış-tır.
Aynı ortamlarda yaşayan ama birbirlerinden çok ayrı
anlam dünyalarında yaşayan üç kuşak ve bu kuşaklar
arasındaki çatışmalar ustalıkla anlatılır.
hangi roman: ........................

6.
Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye’nin
Anadolu’da bir kasabaya gidişi ve bölgede Millî Mücadele
düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda,
bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışının
yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının
temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır.
hangi roman: ........................

7.
Romanda, Abdülhamit Devri İstanbul’unun kenar bir
semtinde doğup büyüyen Rabia adlı bir hafız kızının
ve çevresindekilerin yaşamı anlatılmış; Doğu-Batı çatışması
ele alınmıştır.
hangi roman: ........................

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk