sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 129-130

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 129-130, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI CEVAPLARI, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI CEVAPLARI KOMODOR YAY,

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY.129-130 5.TEMA

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Yaşadığınız şu dünyada
ve gerçeğin asıl korunduğu yer olan
yüreğinizin, en ufacık köşesinde
barış dilerim sizlere...
Robert A. Ward’a ait "Barış" adlı şiirden alınan bu dörtlüğün mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal barış bireyle başlar, toplumu oluşturan bireyler kendisiyle barışık ve yüreğinde barışı taşıyorlarsa
barış daha kolay sağlanır.
B) Toplumsal barış devletin görevi olduğundan, bireyin barışa inanmasının bir önemi yoktur.
C) İnsanın yüreğine barış fikrini ülkeyi yönetenler koyarlar.
D) Barışın sağlanmasında bireysel çabaların hiçbir etkisi olmaz.
E) Toplum barışa inanmıyorsa bireylerin inanmasının barışın sağlanmasına bir etkisi olmaz.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi, çevremizde yaşadığımız çatışmalara gösterdiğimiz demokratik tepkilerden
biri değildir?
A) Çatışmaya neden olan sorun/sorunların çözümü için taraflarla konuşma.
B) Çatışmaya neden olan sorun konusunda tarafları uyarma.
C) Çatışmaya neden olan sorunun taraflarına şiddet uygulanabileceği uyarısında bulunma.
D) Çatışmaya neden olan sorun konusunda kamuoyu oluşturarak tarafları çözüme katkıda bulunmaya
zorlamak.
E) Çatışmaya neden olan sorunu hukuksal olarak çözüme kavuşturma.

3. Aşağıda sıralanan davranışlardan hangisi barışçıl bir davranıştır?
A) Parkta futbol oynayan çocuğun vurduğu top, bankta oturan yaşlıya çarptı, yaşlı da çocuğa bağırdı.
B) Yaramazlık yapan öğrencinin kulağı çekildi.
C) İşe bir gün geç kalan kadın, geç kalmaması konusunda her gün uyarılmaya başlandı.
D) Gürültü yapan komşusunu uygun bir dille uyardı.
E) Kaybeden takımın taraftarları kazanan takımın seyircilerine saldırdı.

4. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış.” sözüyle ulaşmak istediği nihai hedef aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşlar olacaktır ama sonunda barış sağlanmalıdır.
B) Yurtta barış sağlanmadan dünyada barış sağlanamaz.
C) Yurtta ve dünyada barışın sağlanması için birileri çaba harcamalıdır.
D) Yurtta ve dünyada barış istemek bir ütopyadır.
E) Savaşsız bir ülke ve dünyanın kurulması için çaba harcanmalıdır. Barış içinde bir dünya mümkündür.

B. Aşağıdaki açıklamalarda boş bırakılan bölümleri uygun sözcük veya sözcük gruplarıyla tamamlayınız.
1. ……………………… bireylerin herhangi bir konuda anlaşamaması durumunda ortaya çıkar.
2. ……………………… kötülükten, kavgadan, savaştan kurtuluş; uyum, birlik, bütünlük, huzur içinde yaşamak
olarak da tanımlanır.
3. ………………………….………bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik
ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır.
4. ………………………yüksek sempati ve sevginin bir marka, kurum ya da topluma mal olmuş birey üzerinde
yoğunlaşmasına denir.

C. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
     ( ) Uluslararası barışın sağlanması, yalnızca uluslararası kuruluşların görevidir.
2. ( ) Saldırganlık ve şiddet, sorunlarımızı çözmede kullanabileceğimiz yöntemlerden biridir.
3. ( ) Dünya barışının sağlanması için hepimiz görüşler geliştirmeliyiz.
4. ( ) Kişisel ve ulusal düzeyde silahlanma barışı tehdit eder.

Ç. Aşağıda verilen açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. Çatışma durumunda genellikle nasıl bir davranış sergilersiniz? Bu doğru bir yaklaşım tarzı mıdır? Neden?
2. Ülkemizin dünya barışına yaptığı katkılara örnekler veriniz. Bu katkıyı artırmak için başka neler yapabiliriz?
Belirtiniz.
3. Dünya barışı için çalışma yürüten uluslararası kuruluşları sıralayarak bunlardan birinin katkısını açıklayınız.
4. Toplumsal barış, barışçıl davranış ve bireyin kendisiyle barışık olması kavramları arasında nasıl bir ilişki
vardır? Açıklayınız.

A. Çoktan Seçmeli Soruların Yanıtları
1. A 2. C 3. D 4. E
B. Boşluk Doldurma Sorularının Yanıtları
1. çatışma 2. barış 3. siber zorbalık 4. fanatiklik
C. Doğru Yanlış Sorularının Yanıtları
1. (Y) 2. (Y) 3. (D) 4. (D)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk