DERSKONUM.COM


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FİKİR AKIMLARI ÇALIŞMA KAĞIDI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FİKİR AKIMLARI ÇALIŞMA KAĞIDI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

Aşağıdaki özelliklerin Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık fikir akımlarından hangisiyle ilgili olduğunu belirleyerek karşısına yazınız.

m. Bu akıma göre tek kurtuluş yolu vardır; o da yüzyılın düşünce ve gereksinimlerine
uygun, uygar bir devlet ve toplum halini almaktır.

l. Bu akıma göre devlet; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olanların birlikteliğiyle
ayakta kalabilir.

k. Bu akımın savunucuları; Mehmet Bey, Celal Nuri, Namık Kemal, Refik
Bey, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Agâh Efendi’dir.

j. Osmanlı sınırları içindeki bütün Müslümanları eşit Osmanlı vatandaşları
olarak kabul eden bir anlayıştır.

i. Bu akımının savunucuları Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif, Tevfik Fikret
ve Celal Nuri'dir.

h. Osmanlı toplumunu kaynaştırmayı hedefleyen bu akım, fertlerin sosyal,
siyasî ve hukukî eşitliklerini sağlamak için faaliyet göstermiştir.

g. Millîyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı
ortaya atılmış bir fikir akımıdır.

f. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Türkleri yönetimde ve sosyal hayatta hakim
kılma düşüncesi egemendir.

e. Mehmet Akif Ersoy, Şemsettin Günaltay, Said Halim Paşa, Cevdet Paşa
gibi isimler bu akımın etkisinde eser vermişlerdir.

d. Bu fikir akımında azınlık isyanlarını durdurmak ve dış baskıları azaltmak
amaçlanmıştır.

c. Balkan Savaşlarında Osmanlıcılık fikir akımının etkisini kaybetmesiyle
daha da ön plana çıkan bir fikir akımıdır.

b. Bu fikir akımının doğrultusunda Meclis-i Mebusan kurulmuş ve Kanuni
Esasi ilan edilmiştir.

a. Bütün Osmanlı tebaasının din ve mezhepten bağımsız olarak eşit yurttaşlık
haklarına sahip olmasını savunan siyasî görüşün adıdır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FİKİR AKIMLARI ÇALIŞMA KAĞIDI"

Back To Top -->