DERSKONUM.COM


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 2

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI,


Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış (D - Y) olduğunu kutucuklara işaretleyiniz.
ETKİNLİK-2

ı. Millî Edebiyat Dönemi’nde Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı gibi isimler öğretici metin türünde eser vermişlerdir.

e. Öğretici metinlerde Ziya Gökalp, İslamiyet öncesi; Yahya Kemal, İslamiyet sonrası Türk tarihini ve
kültürünü ön plana çıkarmıştır.

m. Ömer Seyfettin’in yazdığı, “Yeni Lisan” adlı makale Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanmıştır.

c. Millî Edebiyat, Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Mehmet Akif ve Yakup Kadri’nin başlattıkları bir akımdır.

a. Yeni Lisan hareketinde özellikle Arapça, Farsça gramer kurallarının bu kurallarla yapılan tamlamaların artık dilimizde kullanılmaması gerektiği savunuldu.

k. Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya atılan düşünce akımlarından biri de Cumhuriyetçiliktir.

g. Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel
görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlatan düz yazılara fıkra denir.

b. Mehmet Akif Ersoy; Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşât dergilerinde Türkçülük akımına destek vermiştir.

j. Millî Edebiyat Dönemi’nde büyük atılım yapan dilde sadeleşme hareketi Servet-i Fünûn sanatçıları
tarafından başlatılmıştır.

o. Dünya edebiyatında Moliere, Shakespeare; Türk edebiyatında ise Şinasi, Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret, sohbet türünün önemli temsilcileridir.

n. Türk Yurdu, Türk Ocağı, Türk Derneği gibi dernek ve yayın organları; Millî Edebiyat’ın oluşup gelişmesinde etkili olmuştur.

d. Ziya Gökalp, 1911’de Genç Kalemler dergisinde yayımladığı ‘’Turan’’ manzumesi ile Türkçülük veya Turancılık idealini ortaya koymuş ve bu meselenin siyasî hedefini de açıkça göstermiştir.

l. Türkçülük ve millîyetçiliğin gelişip teşkilatlanmasında İttihat ve Terakki Partisi’nin önemli desteği olmuştur.

f. Bir öğretici metnin yazıldığı dönemin ihtiyacı olan kavramlar üzerinde durması dönemin zihniyetini
yansıtması açısından önemli değildir.

h. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi akımlar; Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan fikir reçeteleridir.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 2"

Back To Top -->