sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK SANATÇILAR

2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKABİLECEK SANATÇILAR, YAZARLAR, ŞAİRLER,  2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK SANATÇILAR, AYT Edebiyat En Çok Çıkan Yazar Eser PDF, ayt edebiyat yazar-eser listesi pdf, 2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKABİLECEK SANATÇILAR, 

 ayt edebiyat yazar-eser listesi pdf eser-yazar tablosu 12. sınıf edebiyat yazarlar ve eserleri pdf YKS Edebiyat Yazarlar ve eserleri PDF Edebiyat Yazarlar ve Eserleri PDF AYT Edebiyat Yazar Eser Edebiyat DÖNEMLERİ yazarları ve eserleri AYT Edebiyat En Çok Çıkan Yazar Eser PDF


ayt edebiyat yazar-eser listesi pdf, AYT Edebiyat Yazar Eser PDF 2023, AYT Edebiyat Yazar Eser 2023
Ayt Edebiyat yazar eser kaç soru çıkıyor, Eser-yazar tablosu, Edebiyat Yazarlar ve Eserleri PDF, Edebiyat Yazarlar ve eserleri, YKS Edebiyat Yazarlar ve Eserleri PDF

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK SANATÇILAR   üzerine bir paylaşım yapacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız 


HAZIRLAYAN: Mustafa ŞAHİN


Değerli derskonum.com takipçileri 2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK SANATÇI tahmini yapmadan önce bu güne kadar AYT EDEBİYATTA en çok çıkan yazar eseri sizlerle paylaşmak istiyorum. 


AYT SİSTEMİNDEN SONRA (2017) SORULAN SANATÇILAR VE SORU ŞEKLİ İÇİN TIKLAA

AYT EDEBİYATTA en çok çıkan yazar-eser

İslamiyet Öncesi ve İslami Dönem 
 

 • Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig 
   
 • Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat'it Türk 
   
 • Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet 
   
 • Edip Ahmet Yükneki – Atabet’ül Hakayık

Divan ve Halk Edebiyatı 
 

 • Mevlana – Mesnevi, Divan-ı Kebir (13.yy)
   
 • Ahmedi - İskendername  (14.yy)
   
 • Aşık Paşa - Garipname (14.yy)
   
 • Ahmet Paşa – Kerem / Güneş Kasidesi (15.yy)
   
 • Şeyhi – Harname , Hüsrev-ü Şirin  (15.yy)
   
 • Ali Şir Nevai - Mecalisü’n Nefais, Mizanül Evzan (15.yy)
   
 • Fuzuli – Beng ü Bade,  Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi (16.yy)
   
 • Baki - Kanuni Mersiyesi 
   
 • Nabi – Hayriyye , Hayrabat, Tuhfetül Harameyn (17.yy)
   
 • Şeyh Galip - Hüsn-ü Aşk (18.yy)
   
 • Mercimek Ahmet – Kabusname (15.yy – Nesir)
   
 • Katip Çelebi - Keşfü’z Zünun, Cihannüma (17.yy – Nesir)
   
 • Yunus Emre - Risaletü’n Nushiyye (13.yy / Tekke – Tasavvuf)
   
 • Hacı Bektaş Veli - Makalat (13.yy Tekke – Tasavvuf)
   

Tanzimat I. Dönem Edebiyatı 
 

 • İbrahim Şinasi - Şair Evlenmesi 
   
 • Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre, İntibah, Cezmi 
   
 • Ziya Paşa – Zafername, Rüya, Harabat, Şiir ve İnşa 
   
 • Ahmet Mithat Efendi - Felatun Bey’le Rakım Efendi, Yeniçeriler, Letaif-i Rivayat 
   
 • Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türki (Kamus-ı Fransevi, Kamus-ı Arabi, Kamus’ul Alam) 
   
 • Ahmet Vefik Paşa - Şecere-i Türk, Lehçe-i Osmani 
   


Tanzimat II. Dönem Sanatçıları 
 

Servet-i Fünun Dönemi 

Tevfik Fikret - Rubab-ı ŞikesteHaluk’un DefteriŞermin (Ayrıca  Rubab-ı Şikeste kitabında geçen Tarih-i Kadim ve Sis şiirlerinin ne amaçla yazıldığını da bilmekte fayda var.) 

 • Cenap Şahabettin - Hac Yolunda, Afak-ı Irak (Elhan-ı Şita şiiri de parnasizmin ilk şiiridir, önemlidir.) 
   
 • Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Mezardan Sesler 
   
 • Mehmet Rauf – Eylül, Siyah İnciler 
   
 • Hüseyin Cahit Yalçın – Nadide, Hayal İçinde 
   
 • Süleyman Nazif - Firak-ı Irak 
   
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan 

Servet-i Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar 

 • Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık, Mürebbiye, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç 
   
 • Ahmet Rasim - Gülüp Ağladıklarım 
   

Fecr-i Ati Edebiyatı 
 

 • Ahmet Haşim - Göl Saatleri, Gurabahane-i Laklakan (Ayrıca Piyale eseri de çok önemlidir.) 
   
 • Emin Bülent Serdaroğlu – Kin, Dev Şarkısı 
   
 • Tahsin Nahit - Ruh-ı Bikayd, Ben Başka 
   

Milli Edebiyat Dönemi 
 

 • Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı 
   
 • Ziya Gökalp - Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık 
   
 • Ömer Seyfettin - Yüksek Ökçeler, And, Başını Vermeyen Şehit, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan 
   
 • Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol 
   
 • Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri Antolojisi (Fuat Köprülü eserleri
  bilimsel içerikler taşıdığından olsa gerek ÖSYM kendisini eserleri ile çok sormamaktadır.) 

   
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı - Serab-ı Ömrüm 
   
 • Halide Edip Adıvar – Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti 
   
 • Reşat Nuri Güntekin - Akşam Güneşi, Acımak, Anadolu Notları, Yeşil Gece, Damga 
   
 • Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Bugünün Saraylısı, Sürgün 
   
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore. Yaban, Bir Sürgün 
   
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver - Dağ Yolu, Günebakan 


2024 YKS, AYT EDEBİYATTA ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK SANATÇI TAHMİNİM  ŞU ŞEKİLDE:

Tanzimat dönemi için:

1. Dönem Namık Kemal- Ahmet Mithat Efendi
2.Dönem Recaizade-Abdülhak Hamit Tarhan


Servetifünun dönemi için: 
Tevfik Fikret- Mehmet Rauf

Fecriatiiçin:
Ahmet Haşim -Tahsin Nahid

Milli Edebiyat için:
Şairlerden: Mehmet Emin Yurdakul-Ziya Gökalp
Yazarlardan:  Halide Edip Adıvar- Refik Halit Karay-Ömer Seyfettin
 

Cumhuriyet dönemi:
Bu dönemde yüzlerce şair-yazar var. Burada anlayışlara ayırarak yazacağım.

1. Önce Şairler kısmından paylaşım yapayım
  • Beş Hececiler
   • Faruk Nafiz-Yusuf Ziya
  • Milli Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
   • Arif Nihat Asya
  • Yedi Meşaleciler
   • Ziya Osman Saba 
  • Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
   • Ahmet Hamdi Tanpınar ya da Cahit Sıtkı Tarancı,
  • Toplumcu Gerçekçiler
   • Nazım Hikmet  ya da  Ahmet Arif,
  • Birinci Yeni (Garip) Şiiri
   • Orhan Veli  ya da Melih Cevdet
  • Hisarcılar
   • Yavuz Bülent Bakiler
  • İkinci Yeniciler
   • Cemal Süreyya ya da Sezai Karakoç
  • Maviciler
   • Ferit Edgü 
  • Yedi Güzel Adam
   • Cahit Zarifoğlu ya da Nuri Pakdil

  • Halk Şiiri
   • Aşık Veysel-Neşet Ertaş-Abdurrahim Karakoç


1. Önce yazarlar kısmından paylaşım yapayım

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk