sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Masal-Fabl Çalışma Kağıdı

9. Sınıf Masal-Fabl Çalışma Kağıdı, 9. Sınıf Edebiyat Masal-Fabl Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9. Sınıf Masal-Fabl Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


doğru konum = derskonum


sizin için artık doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ MASAL/FABL ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI 


A- BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ. 

1.Türk edebiyatında ……………………….…………………………..… en tanınmış masal kahramanıdır. 

2. La Fontaine Masalları………………… tarafından “Tercüme-i Manzume” adıyla Türkçeye çevrilmiştir. 

3. Masallar ulusal değil………………………………………………………………..…………………….. 

4. …………………………..…….olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı metinlerdir. 

5. Divan şairi Şeyhî’nin toplumsal eşitlik düşüncesini işlediği ………………..…..eleştiri içerikli 126 beyitlik mesnevidir. 

6………………..….’nın iki önemli kahramanı başvezirin kızı Şehrazat ve ülkeyi yöneten sultan Şehriyar’dır. 

7. “Fabl”larda ……………………..………………ve …………….………..…….…….sanatlarına başvurulur. 

8. Beydeba'nın ……………………………………..……...adlı eseri Hint edebiyatının önemli eserlerindendir. 

9.Fabl’da verilmek istenen mesajın açıklandığı bölüm…………………..………………………….bölümüdür. 

10.Masal ve fablda……………………….…….……..ve………………………….…………anlatım kullanılır.
 B- EŞLEŞTİRMELERİ YAPINIZ.

 1.Andersen Masalları 

2.İyi Huylu Şehzade Kötü Huylu Şehzade

3. Binbir Gece Masalları 

 4. Keloğlan 

5.Grimm Kardeşler Masalları 

6. Perrault Masalları 

7. Kelile ve Dimne 


1- A-Türk  

2- B-Alman 

4- D-Arap 

3- C- Fransız

5- E- Hint 

6- F-Uygur 

7- G-Danimarka C- AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVABINI YAZINIZ. 

1.Masalın bölümlerini yazınız. 

2. Fablın bölümlerini yazınız. 

3.”Harname ve Hüsrev ü Şirin” eserleri kime aittir? 

4.Fabl ve masalın iki ortak özeliğini yazınız. 

5.Edebiyatımızda iki önemli masal derleyicisinin adını yazınız

6.Fabl ve masalın iki farklı özeliğini yazınız. D- Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfi koyunuz.

( ) Masallar, olaya dayalı, kurgusal ve sanatsal metinlerdir.

( ) Masallarda, hayali konular işlenir.

( ) Masalda anlatılanlar bir kalıp gibidir ve her şey yerli yerindedir.

( ) Masallardaki yer, zaman ve kahramanlar belirlidir.

( ) Masallarda, genellikle olağanüstü kahramanlara ve maceralara yer verilir.

( ) Masallarda, iyi ile kötünün mücadelesini anlatır ve sonunda kötülük üstün gelir.

( ) İyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılır.

( ) Masallarda sebep-sonuç ilişkisi vardır.

( ) Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözlere yer verilir.

( ) İyilik, doğruluk gibi milli değerler yer alır.

( ) Dinî ve evrensel ögelere yer verilmez.

( ) Fabllarda, bir öğüt yer alır, ders verme amacı güdülür.

( ) Fabllarda, öğüt, genellikle bir atasözü ya da özdeyiş yoluyla verilir.

( ) Fabllarda, insanların başından geçen olaylara yer verilmez.

( ) İyilik-kötülük gibi çatışmalar olay örgüsünü oluşturur.

( ) Hayvanlar; kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil edecek şekilde yer alır.

( ) Masallarda, teşhis ve intak sanatlarından yararlanılır.

( ) Fabllarda, yer ve zaman belirsizdir.

( ) Fabllarda, zaman zaman kalıp sözlere yer verilir.

( ) Fabllarda, evrensel konular işlenir.

E- AŞAĞIYA KISA BİR FABL ÖRNEĞİ YAZINIZ. (kendi örneğiniz olsun)

.......

....

....9. Sınıf Masal-Fabl Çalışma Kağıdı
9. Sınıf Masal-Fabl Çalışma Kağıdı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk