sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 119

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 119

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

arz etmek: 1. Sunmak. 2. Göstermek. 3. Saygı ile bildirmek.
disk:  Manyetik olmayan ince bir metalden oluşmuş ve yüksek yoğunluklu ışık kaynağı kullanarak optik tarama düzeneği ile okunan veri saklama ortamı.
disket: Bilgisayardaki işlemlerin kaydedildiği manyetik araç.
monitör: Televizyon, bilgisayar vb. nde görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayımlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan alet, göstergeç.
özenti: Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası.
sektör: 1. Bölüm, kol, dal, kesim. 2. Aynı işi yapan topluluk.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Okuduğunuz “Bilim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi” makalesi sosyal bilimler alanında yazılmış bir makaledir. Makalede günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte genel ağ imkânıyla sıkça kullanılan sosyal medyanın Türkçe üzerindeki etkisine yer verilmiştir. Makalede açıklayıcı anlatım türü ağır basmış ve örneklemelere yer verilmiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz “Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi” metninde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap:

bilişim

 • tahminim: Bilgisayarla ilgili bilgi teknolojisi
 • sözlük anlamı: Bilişim, bilişim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalıdır.

özenti

 • tahminim: Birini taklit etmek, taklit
 • sözlük anlamı: kişinin, beğendiği şeye benzeme heves ve çabası ya da beğendiği bir duruma ulaşma hevesi.

2. Metin ile konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu makale, sosyal bilimler alanında yazılmış bir makaledir. Makalede günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte genel ağ imkânıyla sıkça kullanılan sosyal medyanın Türkçe üzerindeki etkisine yer verilmiştir. Makalede açıklayıcı anlatım türü ağır basmış ve örneklemelere yer verilmiştir. Hedef kitlenin bilişim alanındaki bilgisi arttırılmak istenmektedir.

3. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap:

Ana düşünce: Bilişim alanında ve sosyal medyada zaman kullanımının kontrolü

Yardımcı düşünce: Bilişim alanındaki yenilikler, sosyal medya bağımlılığı, teknoloji de zaman kavramı

4. Metinde başvurulan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz. Bunların metindeki işlevlerini açıklayınız.

 • Cevap: Metinde açıklama anlatım biçiminden ve örnekleme, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılmıştır.

5. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini açıklayınız.

 • Cevap: Metin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtır, çünkü metinde verilen bazı bilgiler o dönemde yapılan araştırmalardan bilimsel verilerden faydalanılarak verilmektedir. Bundan dolayı tutarlı ve geçerli bilgilerdir.

6. Metinde ortaya konan bilgileri, görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Metinde verilen bilgiler bilimsel verilere dayanmaktadır. Örneğin yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulardan faydalanılmaktadır. Yazar bu bilgileri okurlarıyla paylaşır.

7. Metinde yazarın/anlatıcının konu ve okuyucuya yönelik tavrını belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde yazar okura bilgi vermeyi amaçlamakta okurun bilişim alanında karşılaşacağı tehlikeleri önceden uyararak önlemeye çalışmaktadır.

8. a) Aşağıdaki parçada kullanılan noktalama işaretlerinin görevlerini açıklayınız.

(…)
Terim; bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili kavramı karşılayan kelimedir. Eskiden terim, “ıstılah” adıyla adlandırılırdı. “Çeşitli bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel kelimeleri olarak tanımladığımız terim sözü, Lâtince ‘sınır, son’ anlamına gelen terminus kelimesine benzetilerek derlemek fiilinin eski şekli olan termek fiilinden -im eki getirilerek türetilmiştir. Türk Cumhuriyetlerinde ise, bu terim Rusçadaki biçimiyle termin olarak kullanılmaktadır.” (Zü\f\kar 1991: 20).
(…)

 • Cevap: Üç nokta: Açıklama yapılan ve devamı olduğunu anlatan kısımlar yerine kullanılmıştır.
 • Nokta: Biten cümlelerin sonuna getirilmiştir.
 • Parantez işareti: Verilecek bilgiler için kullanılmıştır.

b) Yukarıdaki parçada herhangi bir yazım veya noktalama hatası olup olmadığını belirleyiniz.

 • Cevap: Yukarıdaki yazıda yazım ve noktalama hatasına rastlanmamıştır.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 119


.

.11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-cem-yayinlari-

.KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk