sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı, YAZILI SORULARI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI,
  

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

9.SINIF EDEBİYAT  TÜRKİYE GENELİ 1.DÖNEM 2. YAZILI  ÖRNEĞİ
 
 
 
 
1-Aşağıda verilen güzel sanat dalı ile sanat eşleştirmesinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A-Resim- Plastik Sanatlar         
B-Tiyatro – Dramatik Sanatlar
C-Müzik- Fonetik Sanatlar
D-Edebiyat –Dramatik Sanatlar
E-Mimari –Plastik Sanatlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Aşağıda alınan parçalardan hangisi bir edebi metin olabilir?
A-Akdeniz kıyılarında güneş öyle bir doğar ki insanın içi doğadan daha çabuk ısınır. Yeşile barışık mavilik ise güneşin doğuşu ile sevinç parıltıları ile süslenir.
 
B-Akdeniz iklimi ülkemizin özellikle güney kesimlerinde görülen iklim tipidir. Ülkemiz coğrafi konum itibari ile Akdeniz iklim sahasında yer almaktadır.
 
C-Akdeniz ikliminin yıllık yağış oranı genellikle şu şekildedir: Yazları kurak ve az yağışlıdır. Kışları ise ılık bir hava ile yağışlar fazladır.
 
D-Akdeniz ikliminin en belirgin özelliklerinden biri de bitki örtüsüdür. Genellikle kısa, bodur çalılıkları ortak adı olan “maki”dir.
 
E-Akdeniz iklimi, ülkemizin güneyinde kendini belirgin şekilde gösterirken Ege kıyıları boyunca kuzeye doğru bu iklim kısmen bozulmuştur.
  
 
 
 
 
,
 
 
Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarınızı düşünmelisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenme­dik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.
3-Yukarıda altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A)                    Bu sefer denemekten vazgeçerek sırasını bir sonraki yarışmacıya bıraktı.
B)                     Uzaklardan gelen sesin ne olduğunu anlamayınca irkilip yerinden fırladı.
C)                     Polis takip ettiği hırsızları bir türlü yakalayamıyordu.
D)                    O, problemlerini psikiyatrisinin önerdiği yöntemle çözmeye çalışır.
E)                     Her gün, aynı güne uyanmaktansa uyanmamayı tercih ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pencere yoğunlaşmış bir karanlığa açılıyor. Işıklar ve insanlar yedi bin kat aşağıda kaynaşıyorlar. Anılar, umutlar, özlemler de onlarla beraber. Yedi bin kat yukarıda sadece karanlık var. Katkısız, koyu karanlık... Karanlığın önünde, pencerede dikilen Bülent de kuvvetle çizilmiş boz bir çizgi. Oğlu. Yetişmiş, adam olmuş bir erkek evlat. Bir o var elinde. Hem kendi kanından hem adam gibi adam. Babasından samimiyetini almış olsa da ona her zaman güvenebilir.
4-Bu metin parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatma esasına bağlı bir metin parçasıdır.
B) Edebi bir metin örneğidir.
C) Bir durum hakkında bilgi verilmiştir.
 D) Metinde zaman unsuru belirgin değildir.
E) Metin bir “olay hikayesi” örneğidir.
 
 
 
 
 
 
“Yedi, sekiz sene evvel şu karşı sokaktaki arsada iki üç meşruta ev vardı. Karıkoca o evlerden birinde bir odacığa sığınmıştık. Bir bahar günü bu bahçenin önünden geçiyorduk. Kirazlar olmuştu. Çocuk değil mi yavrucak, kırmızı kırmızı görünce kirazlara imrendi. “İlle isterim.” diye ağlamaya başladı. Kapının önünde bahçıvan gibi bir adam duruyordu. Yüzümü kızarttım, çocuk için ondan birkaç kiraz istedim. Yüreksiz adam, cevap bile vermedi, başını öte tarafa çeviriverdi. Zehracıkla eve döndük. Çocuk ağlar, ben ağlarım. Bir de üstelik efendiden azar işittim.”
5-Yukarıda verilen metin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Metinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.
B- Metinde açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
C-Bazı kelimelere soyut anlam yüklenmiştir.
D-Metin gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır.
E- Metin 1. Kişi ağzından kaleme alınmıştır.
 
 
 
 
 
O bölgede bir hafta kadar kaldım. En sevdiğim kısmı akşam saatlerinde sohbetin koyu, sazın ve sözün bol olduğu köy kahvesinde onlarla bir olmak. Bu dağ köylerinde hayvancılık birincil geçim kaynağı idi. Çevre köylerde o kadar büyük koyun sürüleri vardı ki görsen şaşarsın. Köylülerden birine, “Bunlar birbirine karışmıyor mu?” dedim. Yüzüme şaşkınlıkla baktı, “Niye karışsın ki?” dedi. “Ne bileyim, onca koyunu otlatmaya çıkarıyor çoban. Onlar yayılıyor, sonra toparlamak gerek. Sürünün noksansız olduğunu nasıl anlıyor?” İlk kez böyle bir soruyla karşılaşıyor olmalıydı. Çoban köpeklerinin onlara göz kulak olduğunu söyledi. Soruma verdiği doğal ve içten cevabına tebessüm ederek çayımı yudumladım.
6-Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki öncüllerden hangisine ulaşılabilir?
I.                İnsanlar, hayatın olağan akışı içinde anlatılmaktadır.
II.            Yazarın o ortama ayak uydurmakta güçlük çektiğine.
III.       İnsanların yerel ve kültürel bazı özelliklerine.
IV.      Köylü halkın yabancılara karşı önyargılı olduklarına.
 
A) I ve IV  B) Yalnız II ve III  C) I ve III D) I ve II  E)III ve IV
 
 
 
  
 
 
Giovanni Boccacio (Bokasyo). “Decameron (Dekameron) Öyküleri” (I)  adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. Öykü türü edebiyatımıza Tanzimat’la (II) birlikte girmiştir. Emin Nihat’ın “Müsameretname” adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. Bunlan Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivâvet” ve “Kıssadan Hisse (III)  adlı eserleri izler. Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami (IV) ortaya koymuştur. Türk öyküsü, Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin'le (V)asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi yazarlarla iyice gelişmiştir.
7-Hikâye türünün gelişimiyle ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.     B) II.    C) III.  D) IV. E)V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At, ahır işlerinde sadece tımarı beceremiyordum. Boyum karnına bile varmıyordu. Ama en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının muntazam tıkırtısı Tosun’un hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman Dadaruh: “Höyt…” diye bağırırdı.
8- Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çoğul isim
B) Tekil isim
C) Cins ismi
D) Özel isim
 E) Topluluk ismi
 
 
 
 
 
 
Türk öykücülüğünün önemli kalemlerinden olan Sait Faik Abasıyanık; denizi, emekçileri, çocukları, yoksulları, işsizleri ve balıkçıları yalın, şiirsel bir dille anlatarak edebiyatımıza yeni bir öykü anlayışı getirmiştir.
9-Yukarıda altı çizili kelimelerden hangisi isim türünde değildir?
A-Türk
B- Sait Faik Abasıyanık
C-Balıkçıları
D-Edebiyatımıza
E-Yeni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması vardır ?
A-                    Bahçenin içine girmiş iri bir köpek vardır.
B-                     Öğretmen derse girince sınıf defterini imzaladı.
C-                     Öğrencilerin sesi bu saatte öğretmenler odasına kadar gelir.
D-                    Yağıştan sonra belediye ekipleri büyük bir gayretle çalıştı.
E-                     Günlerce beklenen tiyatro oyunu büyük salonda sergilenecek.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarı yeşil ve mavi fanuslar iç içedir
Ve hepsinin içinde kıpkızıl bir portakal
Ufuk yol yol kızardı engin tutuştu dal dal
Ve işte karşımızda akşam böylece erir
11- Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sarma uyak düzeni vardır.
B) Tam uyak vardır.
C) Pastoral şiir özellikleri vardır,
D) 14’lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Redif vardır.
 
 
 
 
  
 
 
 
Açma zülüflerin yâr yele karşı
Senin zülfün benim telim değil mi
Bülbül figan eder güllere karşı
O yâr benim benim gülüm değil mi
12- Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Tam kafiye vardır.
C) Konusuna göre lirik şiire örnektir.
D) Kafiye örgüsü “çapraz kafiye”dir.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban 
13-Yukarıdaki şiirin temasından hareketle hangi şiir türüne örnektir ?
A)  Satirik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Epik şiir
E) Lirik şiir
 

..

 
 
 
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
 
 
 
 
Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa çoban çeşmesi
..

 

14- Yukarıda altı çizili kelime-kelime gruplarında hangi edebi sanatlar kullanılmıştır ?

A-                    Teşbih-Tezat
B-                     Teşhis-Telmih
 C-                     Mübalağa- İstiara
D-                    Nida- Tenasüp
E-                     Tekrir- Hüsn-i Talil
 

 
  
 
 
15- Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerden oluşan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Gazel, mesnevi, rubai
B) Kıta, şarkı, kaside
C) Kaside, mesnevi, kıta
D) Tuyuğ, gazel, mesnevi
E) Gazel, kaside, ilahi
 

 
 
 
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne hâldeyim
Gidiyorum gündüz gece
 

 
Şaşar Veysel işbu hâle
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece

 
16-Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A-                    Halk edebiyatı nazım şeklidir.
B-                     Nazım birimi dörtlüktür.
C-                     Şiirde tapşırma kullanılmamıştır
D-                    Hayat, ömür, dünyanın geçiciliği işlenmiştir.
E-                     Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.
 
 
 
 
 
,

 

Meni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhumdan murâdum şem’i yanmaz mı

 

Sevgili, cefası ile beni candan usandırdı, cefa etmekten kendisi usanmaz mı? Ahımın ateşinden gökler yandı, muradımın mumu hâlâ yanmaz mı?

 

Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!
Desem ki…
İnan bana sevgilim inan,
Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
Ve soframda en eski şarap.

 
 
 
17-Yukarıdaki şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi en doğru bilgiyi içerir?
A- Nazım birimleri ortaktır.                      
D- Şairlerin dile bakış açıları aynıdır.
B-    Aynı edebi dönemin ürünleridir          
E- İkisi de aşk konusunu işlemiştir.
C-  İkisinde de aynı ölçü kullılmıştır.
 
  

 
 
 
 
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum
18-Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A-Söyleyici çaresizliğini dile getirmiştir.                
D-Serbest nazımla kaleme alınmıştır.
B-Cumhuriyet dönemi şiirinin izleri görülür                  
E-Toplumsal bir tema işlenmiştir.
C-Sade anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 
 
 
 
 
  
Bu çalışmamızda, iki genci ele alarak bazı saatlerin ders çalışma isteğini nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalıştık.
19- Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur?
A-                    Soru sıfatı
B-                     Sayı sıfatı
C-                     Belgisiz sıfat
D-                    Adlaşmış sıfat
E-                     İşaret sıfatı
 
 
 
 
 
 
 
 
20-  Eğiliyorsun bir (I)lâlenin içine(II)çiçek tozları(III)keskin bir koku ve bulutlar (IV)bilindik yüzleriyle geçiyor.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerden hangi ikisi sıfat tamlamasıdır?
A)         I. ve II.  
B)           I. ve III.  
C)           II. ve IV.  
   D) III. ve IV.   
   E) II. ve III.
. .
 
  
 
 9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı, YAZILI SORULARI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI,

 

9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı, YAZILI SORULARI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI,
9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı, YAZILI SORULARI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk