sponsorlu reklam Admatic -sponsor

NAMIK KEMAL MURABBA İNCELEMESİ, TEMA, ÖLÇÜ, NAZIM BİRİMİ ve BİÇİMİ

NAMIK KEMAL MURABBA İNCELEMESİ, MURABBA TEMA, MURABBA ÖLÇÜ, MURABBA NAZIM BİRİMİ ve BİÇİMİ, ŞİİR TAHLİLLERİ,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  NAMIK KEMAL MURABBA İNCELEMESİ, TEMA, ÖLÇÜ, NAZIM BİRİMİ ve BİÇİMİ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınızNAMIK KEMAL MURABBA İNCELEMESİ, TEMA, ÖLÇÜ, NAZIM BİRİMİ ve BİÇİMİ 

MURABBA

Sıdk ile terkedelim her emeli her hevesi

Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi

İnledikçe eleminden vatanın her nefesi

Gelin imdâda diyor bak budur Allah sesi


Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır

Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır

Dinle feryâdını kim terceme-i âhındır

İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi


Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için

Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için

Dîn için devlet için can çekişen millet için

Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi


Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ben

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen

Dest-i a’dâdayız Allah için ey ehl-i vatan

Yetişir terkedelim gayri hevâ vü hevesi

Ölçü: fâilâtün (feilâtün) / feilâtün / feilâtün / fa’lün (feilün)

Namık Kemal


Şiirin teması

  • Cevap: Vatan sevgisi

Şiirde verilen açık ve örtük iletiler

  • Cevap:

Açık ileti: Vatan yolunda nelerin feda edildiği, vatan için verilen mücadeleleri, vatan söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğu anlatılmaktadır.

Örtük ileti: Şairin ağzından verilen duygulara bakıldığında vatanın kutsallığı ve vatan sevgisinin ön planda olması anlatılmıştır.Şiirde ahengi sağlayan unsurlar

  • Cevap: aaaa/bbba/ccca şeklinde bir kafiye düzeni vardır. Bunun yanında ses tekrarları redifler ve dize içi tekrar eden kelimeler ile ahenk sağlanmaktadır.


Şiirin şekil özelliklerinin içerikle ilişkisi

  • Cevap: Şekil içerikle pek ilgili değildir. Çünkü içerik vatan sevgisi iken şekil olarak dört dizeden oluşan bir yapı görürüz. İkisi farklı şeylerdir.


“Murabba” şiiri ile Namık Kemal’in sanat anlayışı arasında nasıl bir ilişki vardır? 

  • Cevap: Namık Kemal vatanı için her şeyi yapan aydın bir şairdir. Yüce bir ruha sahip Namık Kemal’in vatan için çalışmasında hne dünyevi ne de uhrevi bir beklentisi yoktur.  Onun için tek gaye, din için, millet için ve vatan için çalışmaktır.

Şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerlerin şiire katkısı

  • Cevap: Bu şiirde vatan sevgisi, insanların ülkelerine karşı olan sorumlulukları milli manevi değerleri oluştururken bağımsızlık adalet eşitlik gibi de evrensel kavramların varlığını görürüz.

Şiirden bazı kısımlardaki edebi sanatlar:

  • Cevap: Murabba’nın bu ilk dörtlüğünde, vatam ve vatan sevgisini anlatan diğer bütün çalışmalarmda olduğu gibi, şair, vatam kişileştirerek onu can çekişen, eleminden inleyen ve zor durumda olduğu için yardım talep eden bir insana benzetmiştir.

  •  Anlatımı daha canlı ve etkili kümak için başvurulan bu ‘teşhis’in yanında, yine aynı maksatla, insan vücudu da kafese teşbih edilmiştir. Kuş (özellikle bülbül) ve aslan gibi hayvanların tutulduğu “kafes”, esareti temsil eder ve hoşlanüan, istenen bir nesne değildir. Burada vatamn esaretten kurtulup hürriyete kavuşması için, içinde bize emanet edilen ve bir gün zaten uçacak olan “can kuşu” muzun bulunduğu “ten kafesi”, gerekirse kırılmalıdır.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk