sponsorlu reklam Admatic -sponsor

METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI, METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI, METİN TAHLİLLERİ YAZILI, METİN TAHLİLLERİ, 10.SINIF, 11.SINIF, 12.SINIF

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

1-) Sanatsal metinleri sınıflandıran bir tablo çiziniz  (30 puan)

 

 

 

 

2-) Öğretici metinler ve sanatsal metinler hakkında üçer özellik yazınız.  (2+2+1+2+2+1=10 puan)   

 

    Öğretici metinler: a)

                                    b)

                                    c)

 

    Sanatsal Metinler: a)

                                     b)

                                     c)

 

 

3-) Şiirin biçim ve içerik yönünden incelenmesinde kullanılan aşağıdaki kavramları bir cümleyle açıklayınız.   (5x2=10 puan)  

 

      *Nazım Birimi:

      *Kafiye (uyak):

      *Tema:

      *Üslup:

      *Metin ve zihniyet:

 

 

 4-) Aşağıda örnek verilen şiirle ilgili unsurlar için istenilenleri yazınız.  (7x5=35 puan)

 Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sâdık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sâdık yârim kara topraktır


Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel’i bağrına basar

Benim sâdık yârim kara topraktır

 

            *Nazım biçimi:

            *Nazım birimi:

            *Nazım türü:

            *Ölçü:

            *Kafiye ve redif:

            *Kafiye şeması:

            *Tema:

 

   

   5-) Yukarıdaki şiirin dil özellikleri nelerdir, belirtiniz.  (5 puan) 

 

 

 

  6-) Yukarıdaki şiiri içerik yönünden inceleyip yorumlayınız ve şiir hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi en az beş-altı cümle (bir paragraf) olacak şekilde ifade ediniz.   (10 puan)

 

 Başarılar dileriz. (TDE Zümresi) 


CEVAP ANAHTARI

1-) TABLO İÇİN TIKLAYINIZ

 

2-) Öğretici metinler ve sanatsal metinler hakkında üçer özellik yazınız.  (2+2+1+2+2+1=10 puan)   

 

    Öğretici metinler: a) Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır.

                                    b) Dil, göndergesel işlevde kullanılır.

                                    c) Daha çok ansiklopedilerde, bilimsel metinlerde ve ders kitaplarında kullanılır. (vb.)

 

    Sanatsal Metinler: a) Okuyucuya edebi zevk vermek, onu etkilemek amaçlanır.  

                                     b) Üslup ve anlatım kaygısı vardır.

                                     c) Dil, sanatsal işlevde kullanılır…  (vb.)

 

3-) Şiirin biçim ve içerik yönünden incelenmesinde kullanılan aşağıdaki kavramları bir cümleyle açıklayınız.   (5x2=10 puan)  

 

      *Nazım Birimi: Bir şiiri oluşturan dize kümesine denir. Şiir kaç dizeden oluşuyorsa birimi de odur.

      *Kafiye (uyak): Şiirde dize sonlarında bulunan anlamları farklı sözcüklerdeki ses benzerliğidir.

      *Tema: Şiirin ana duygusunu, düşüncesini, mesajını belirten genelde tek kelimelik soyut kavram.

      *Üslup: Şairin ve eserin dil ve anlatım özellikleri, anlatış biçimi, söyleyiş tarzı.

      *Metin ve zihniyet: Bir metnin yazıldığı dönemi, çağı tüm özellikleriyle yani zihniyetiyle yansıtması.

 

 

 4-) Aşağıda örnek verilen şiirle ilgili unsurlar için istenilenleri yazınız.  (7x5=35 puan)

 

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sâdık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sâdık yârim kara topraktır

 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel’i bağrına basar

Benim sâdık yârim kara topraktır

 

            *Nazım biçimi: KOŞMA

            *Nazım birimi: DÖRTLÜK (KITA)

            *Nazım türü: LİRİK (Duygusal)

            *Ölçü: 11’li HECE

            *Kafiye ve redif: “-r: Yarım uyak”  “-ıldım - Benim sadık yârim kara topraktır: Redif

                                          “-r: Yarım uyak” 

            *Kafiye şeması:  a b a b / c c c b

            *Tema: DOSTLUK / TOPRAĞA DUYULAN SEVGİ-SAYGI

 

   

   5-) Yukarıdaki şiirin dil özellikleri nelerdir, belirtiniz.  (5 puan) 

          Bazı Arapça-Farsça kelimeler olsa da şiir dili sâde, yalın; anlatım açık, anlaşılır ve içtendir. Ozan, 20.yy Anadolu Türkçesini ve halkın dilini başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Yöresel deyişlere yer vermiştir. Âşık Veysel’e özgü ifadeler de şiiri daha akıcı ve samimi bir havaya sokarak gerçekçi bir duygusallıkla okuyucuyu etkilemektedir. (vb.)

 

  6-) Yukarıdaki şiiri içerik yönünden inceleyip yorumlayınız ve şiir hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi en az beş-altı cümle (bir paragraf) olacak şekilde ifade ediniz.   (10 puan)

          Şiirdeki söz sanatları ve imgeler, halk şiiri geleneğinden çıkmadan yerinde ve yeterli olarak kullanılmıştır. Şiirin temasına ve konusuna uygun lirizmi arttırmış ve şairin üslup gücüyle de etkileyici bir metin ortaya çıkmıştır. Ozanla toprak arasında sağlam ve gerçek bir dostluk ve sevgi bağı var. Hayatı boyunca bir arkadaş, dost aradığını ama bulamadığını oysa doğumundan ölümüne değin toprağın her zaman onun yanında olduğunu, vefalı olduğunu fark ediyor. Her canlı gibi bir gün son nefes verildiğinde adeta bir anne şefkatiyle onu bağrına basacak olan da yine kara topraktır. Âşık, aslında bilinen ama pek önem verilmeyen iki gerçeği insanlara bir nasihat, bir vasiyet gibi bırakıyor: Ölüm ve Toprak Ana. Sırlardan biri budur ve bu minvalde bir eser bırakarak dünyadan göç etmek gerektiğini düşünüyor. Toprağa olan bağlılığı, sevgisi ve saygısı o kadar çok ve yoğundur ki onu bir sevgili, ebedi bir dost değerinde görmektedir.  

 

 

 

 

      Başarılar dileriz. (TDE Zümresi)  


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk