sponsorlu reklam Admatic -sponsor

METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, METİN TAHLİLLERİ SORULARI,METİN TAHLİLLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI,
1)Metin Nedir? Kısaca açıklayınız. Metin, dilin katkısı ile meydana gelmiş olan anlamlı kelime ve cümle topluluğundan oluşan bir anlaşma ve anlatma aracıdır. 


2) Metinler kaça ayrılır? Birer cümleyle açıklayınız. Metinler en öğretici metinler ve sanat metinleri olarak ikiye ayrılır. Birinde bilgi vermek amacı güdülürken diğerinde estetik ve edebiyat yapma önceliklidir. 


3) Bir metinde içeriği oluşturan başlıca öğelerden beş tanesini yazınız. 1. Metnin konusu 2. Temel ve yardımcı fikirler 3. Başlıca imajlar (semboller, arşitipler, stereotipler)  4. Bir edebî akıma bağlı estetik ve ideolojik tercihler 5. Dünyanın, çağın ifadesi olan yaklaşımlar 4) Bir metinde biçimi oluşturan başlıca öğelerden beş tanesini yazınız. 1. Metnin türü 2. Yazarın kullandığı kelime kadrosu (vokabuler) 3.Kelime alanları, izotopiler 4. Fiil çekimi, kip ve zamanların kullanımı 5.Dil seviyesi 


5) Üslup nedir? Kısaca açıklayınız. Üslup yazış tarzıdır, içeriğin biçime dönüşmesidir. Bu ise metnin temel anlamına, hakikî anlamına biçimden doğan çağrışımsal anlamlar ilave etmek demektir 6. Aşağıda verilen kavramları birer cümleyle açıklayınız Dize: Bir şiiri oluşturan anlamlı en küçük birime dize ya da mısra denilmektedir. Beyit: Kendi içinde anlam bütünlüğü kuran ve sadece iki dizeden oluşan şiir yapısına beyit denilmektedir. Dörtlük: Dört dizenin kendi içinde anlam bütünlüğü oluşturmasına dörtlük ya da bir başka ifade ile kıt’a denilmektedir. Bent: Dize, beyit ve dörtlük dışında dizelerin oluşturduğu tüm kümelere bent adı verilmektedir. Genellikle 3’lü ya da 5’li dizeler şeklinde kullanılmaktadır. 7) Ahenk ned.r? Şiirdeki seslerin özelliklerine göre uyumlu bir şekilde sıralanmasıyla şiir bütününe yayılan okunuş ve yapı uyumuna ahenk denir. 8) Ahengi oluşturan unsurlar nelerdir? Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarlarıdır. 


9) Şiirin yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan beş tanesini y azınız. 1. Anlam ile yorum arasındaki ilişki belirlenir. 2. Şiirin yapısı, anlatımı ve teması birbiriyle ilişkilendirilir. 3. Şiirde açıkça dile getirilmiş olanlarla, açıkça ifade edilmemiş olanlar anlam çevresinde ilişkilendirilir. 4.Şairin şiire yüklediği anlam ile metnin sezdirdiği anlam değeri arasındaki ilişki açıklanır. 5. Şiirin her okunduğunda yeni anlam değerleri kazandığı örneklerle açıklanır. 10) İslamiyet öncesi Türk şiirinde hangi nazım türleri kullanılmıştır? Sagu, Koşuk, Destan 11. Anonim halk şiirinde hangi nazım biçimleri kullanılmıştır? Mâni, Türkü Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil, kurt belli değil.”
11-Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki tabloda istenilenleri bulup tablo içine yazınız. (15 puan) 

Nazım Birimi: 
Uyak: 
Redif: 
Ölçü: 
Uyak Düzeni:


 

 TREN SESİ
Garibim;
Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Bu şehirde,
Ne de bir tanıdık çehre;
Bir tren sesi duymayagöreyim,
İki gözüm,
İki çeşme
12-.Yukarıdaki şiirde şairin içinde bulunduğu ruh hâlini açıklayınız. (15 puan) 


     “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır

Ormanlar koynunda bir serin dere

Dikenler içinde sarı gül vardır”

 

13-Yukarıdaki şiirin teması nedir? Yazınız. (15 puan)ŞİİR

 

Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşm-i giryanım

Uyarır halkı efganım kara bahtım uyanmaz mı

 

 

2,ŞİİR

Bülbül ne yatarsın bahar erişti

Ulu sular göl olduğu zamandır

Kat kat oldu gül yaprağa karıştı

Gene bülbül kul olduğu zamandır

 

14-    Yukarıdaki “1. ŞİİR” ile “2. ŞİİR” i dil özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10 puan)

 

 

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk