sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Temsilcileri

11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Temsilcileri, Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Temsilcileri, 11.Sınıf Milli Edebiyat Şiiri, Milli Edebiyat Dönemi şiir PDF, 11.sınıf milli edebiyat dönemi şiir pdf, Milli Edebiyat Dönemi şiirleri kisa, Milli Edebiyat Dönemi şiir Temsilcileri, Milli Edebiyat şiir Özellikleri, Milli Edebiyat Dönemi Şairleri ve şiirleri, Milli Edebiyat Dönemi'nde Şiir özet, Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı


.
derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Temsilcileri  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


Hazırlayan: Mustafa ŞAHİNMİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ


video anlatım aşağıda 👇

 •    **Milli Edebiyat dönemi, 1911'de Genç Kalemler dergisinde yayımlanan "Yeni Lisan" adlı makale ile başlamıştır.
 • ž Genç Kalemler dergisi 1911’ de Selanik’te yayımlanmaya başlanır.
 • ž  Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler ’in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle “sade Türkçe” bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olur.
 • ž "Millî Edebiyat" sözü ilk olarak bu dergide kullanılır. Dergi, böyle bir edebiyat oluşturma görevini üstlenir
 • ž  Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp “Yeni Lisan” makalesi etrafında doğan yeni hareketin öncüleri olurlar.
 • ž Bir “sade dil” hareketi olarak başlayan düşünceler zamanla edebiyat akımı haline gelir.

 

 

 

 • A. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılan Şiir
 • ü Halkın anlayabileceği sade bir Türkçe kullanılmış, sanatlı söyleyişten uzak durulmuştur.
 •  
 •  “Toplum için sanat” anlayışıyla hareket edilmiştir.
 •  
 • Ziya Gökalp çevresinde gelişen bu şiir hareketinin oluşmasında Genç Kalemler dergisi önemli rol oynamıştır.
 •  
 • “Millî edebiyat” anlayışıyla halk edebiyatına yönelme olmuş, ancak modern şiirin söyleyiş özelliklerinden de yararlanılmıştır.
 •  
 • Şiirler; hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle yazılmış; ancak dörtlüğün yanı sıra üçlük, beşlik gibi nazım birimleri de kullanılmış ve Batı edebiyatına ait nazım şekillerinden yararlanılmıştır.
 •  
 •  Anadolu halkının yaşamı, Türk tarihi ve kahramanlığı gibi yerli ve millî konular işlenmiştir.

 • Türkçülük ve millîyetçilik fikirlerine geniş yer verilir.
 •  
 •  Millî coşkuyu artırcı şiirler yazılmıştır.
 •  
 •  Düşünce yönü ön planda olan didaktik şiirler yazılır.
 •  
 •  İmge ve sembollere pek yer verilmemiştir.
 •  
 •  Tanzimat’ın ilk dönem sanatçılarının ortaya attığı ancak gerçekleştiremedikleri “halka ve ülke sorunlarına yönelme” düşüncesi hayata geçirilmiştir.
 •  

                             En Önemli Temsilciler

*Ziya Gökalp  

*Ali Canip Yöntem

* M.Emin Yurdakul

*HamdullahSuphi

*Halide Nusret Zorlutuna

 *Beş Hececiler

 video anlatım aşağıda 👇

 

B-Millî Edebiyat Dönemi'nde Saf Şiir

 

 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim bu anlayışla şiirler yazmıştır.
 •  
 • Burada Ahmet Haşim Fecriati dönemi, Yahya Kemal Beyatlı ise Milli Edebiyat döneminde ele alınmalıdır.
 •  
 • Saf şiir: Şiiri sadece estetik zevk verme amacı ile yazmak.  Şiiri bozan, şiirselliği ikinci plana atan tüm ögelerden kurtulmak.
 •   

Saf Şiirin Özellikleri

 • Fransız sembolistlerin etkisi vardır.
 • Sanat için sanat anlayışı hakimdir.
 • İdeolojik söylem, didaktik ifadelere yer verilmez.
 • Sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem vererek şiirde müzikalite sağlamak amaçlanır
 • Biçim mükemmeliyetçiliği vardır.
 • Bireysel temalı şiirler yazmışlardır.
 • Anlam kapalıdır.
 • İmgeli, mecazlı, sembolik bir dil kullanılır.
 • İlk dönemde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Klasik biçimlerin yanında yeni biçimler de kullanılır.

  

Dönemdeki Temsilcisi:

Yahya Kemal BEYATLI

 Yahya Kemal; Türk tarihinin şanlı geçmişinin yanı sıra “aşk, ölüm, İstanbul sevgisi” gibi temaları işler.

 Aruz ölçüsünü kullanmıştır. (“Ok” şiiri hariç)

 Parnasizm akımının etkisinde şiir yazmıştır.

 Divan edebiyatı nazım şekillerinden yararlanmıştır.

 Nev-Yunanilik veya Havza edebiyatı anlayışına bağlı kalır ve bu doğrultuda şiirler kaleme alır.

 Eserleri – Şiir:

 • Kendi Gökkubbemiz ,    Eski Şiirin Rüzgarıyla ,
 • Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş,     Bitmemiş Şiirler

  

 

C. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

 • Manzume: Şekil, biçim olarak şiire benzeyen ancak içerisinde bir hikâye barındıran tür.
 • Kısaca görüntüde şiir, içerikte hikâye.     
 •  Dönemin şartları gereği toplumun siyasi, sosyal, ekonomik vs. problemleri vardır.
 •  Halkın durumunu anlatan manzumeler yazılır.
 •  

 Konusunu halkın yaşama biçimi ve değerlerinden alan manzumelerle ön plana çıkan isim ise Mehmet Akif Ersoy’dur.

 video anlatım aşağıda 👇

 

Mehmet Akif  Ersoy

 • Nazmın nesre yaklaştırır.
 • Didaktik şiirler yazar.
 • Sanat toplum içindir anlayışına sahiptir.
 • Natüralizm akımından etkilenir.
 • İslamcı şairdir.
 • Aruz ölçüsünü kullanır. Türkçeye mükemmel uyarlar.
 • Arapça ve Farsça kelimelere yer verir.
 • İstiklal Marşı’nın yazarı.  “İstiklal Şairi”
 • II. Abdülhamit’i eleştiren şiiri vardır.
 • Tek şiir kitabı: Safahat.
 •  

kaynak:derskonum.com  / Hazırlayan Mustafa Şahin EDEBİYAT.

 video anlatım aşağıda 👇

 ..  

 

 

 

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk