DERSKONUM.COM


ZİYA GÖKALP FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ SANAT ANLAYIŞI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


ZİYA GÖKALP EDEBİ KİŞİLİĞİ-SANAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDEZİYA GÖKALP FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ SANAT ANLAYIŞI, ŞAİR VE YAZAR EDEBİ KİŞİLİKLERİ, ZİYA GÖKALP EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANATI,


ZİYA GÖKALP EDEBİ KİŞİLİĞİ-SANAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE


ZİYA GÖKALP (1876-1924)


· Diyarbakır'da doğdu, İstanbul'da ya­şamını yitirdi. Asıl ismi Mehmet Ziya’dır.

· Ziya Gökalp, sanatı, düşüncelerini yaymak için araç olarak kullanan şairlerdendir.

· Şiirleri de düz yazıları da fikir ağırlıklıdır. O, bunlarda sanatsal bir ağırlığa yönelmediği gibi dilsel bir yetkinliğe ulaşamamıştır.

· Onun en büyük özelliği Türkçülük sisteminin bir düzene bağlamasıdır.

· Ziya Gökalp'ın sanatının en önemli özelliklerinden biri de Türk şiirine o zamana kadar ihmal edilen Türk mi­tolojisini sokmasıdır. Şair, destan yönünden çok zen­gin olan Türk mitolojisini şiirlerinde yansıtmıştır.

· Milli Edebiyat Akımına düşünsel yönden büyük katkılar sunmuştur.

· Edebiyatımızın gelişmesi için halka, ulusal kaynaklara gidilmesi, yalın bir dil kullanılması, aruz yerine hece ölçüsünün tercih edilmesi konuşma dili ile yazı dilinin birleştirilmesi, Halk edebiyat ile Batı edebiyatının örnek alınması gerektiğini savunur.

· Şiirlerinde çoğunlukla ikili (mesnevi), koşma, sone vb. nazım şekillerini kullanan Gökalp, şiir sanatı­nın teknik yönüyle pek ilgilenmemiştir. O, şiirin ne söy­lediği kısmıyla ilgilenmiştir. Bu yönüyle onun şiirlerinde kuru bir didaktizm göze çarpar.

· Eserinde sade, konuşma diline yakın, doğal, kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. Türk mitolojisinden, Türk folklorundan, Dede Korkut Hikâyelerinden, masalardan yararlanılır.

· Hece ölçüsünün benimsenip yaygınlaşmasında büyük rolü olmuştur.

· İnceleme, makale, didaktik şiir, manzum destan, masal türlerinde eserler vermiştir


Eserleri:

Şiir:
* Kızıl Elma
* Yeni Hayat
* Altın Işık

Düz yazı:
* Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak
* Türkçülüğün Esasları
* Türk Töresi
*Türk Ahlakı
*Malta Mektupları
* Doğru Yol
* Türk Medeniyet Tarihi

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ZİYA GÖKALP FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ SANAT ANLAYIŞI"

Back To Top -->