sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 66

 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI CEM YAYINLARI 2023-2024, 11. SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI, KİTAP CEVAPLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları CEM Yayınları 2023-2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları Sayfa 
.

.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 66

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz “Murabba” şiirinde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:

ati: zaman olarak, ilerde olması, gerçekleşmesi beklenen

mihnet: üzüntü, sıkıntı.

2. Şiirin temasını belirleyiniz.

  • Cevap: Vatan sevgisi

3. Şiirde verilen açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

  • Cevap:

Açık ileti: Vatan yolunda nelerin feda edildiği, vatan için verilen mücadeleleri, vatan söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğu anlatılmaktadır.

Örtük ileti: Şairin ağzından verilen duygulara bakıldığında vatanın kutsallığı ve vatan sevgisinin ön planda olması anlatılmıştır.

4. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyerek bunların şiire katkısını açıklayınız.


  • Cevap: aaaa/bbba/ccca şeklinde bir kafiye düzeni vardır. Bunun yanında ses tekrarları redifler ve dize içi tekrar eden kelimeler ile ahenk sağlanmaktadır.

5. Şiirin şekil özelliklerinin içerikle bir ilişkisinin olup olmadığını açıklayınız.

  • Cevap: Şekil içerikle pek ilgili değildir. Çünkü içerik vatan sevgisi iken şekil olarak dört dizeden oluşan bir yapı görürüz. İkisi farklı şeylerdir.

6. Şiirde konuşan şair değil kurgusal bir kişiliktir. Söyleyici şiirin içeriğine aksettirdiği ruh durumuna göre “karakter” ve “ses” kazanır. Bu durum şiiri okuma tonuna ya da tarzına, şiirin anlamına etkide bulunur ve okuma faaliyetinde okuyucu bu söyleyiciyle özdeşleşir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Cevap: Şair söyleyici sanki karşısında dinleyen biri var gibi şiirini yazmıştır. Şiiri okuyan biri karşısındakine o duyguyu geçirebilmek adına sanki coşkun ve yüksek bir ses tonu ile şiirini söyler gibi hissetmektedir.

7. Okuduğunuz “Murabba” şiiri ile Namık Kemal’in sanat anlayışı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

  • Cevap: Namık Kemal vatanı için her şeyi yapan aydın bir şairdir. Yüce bir ruha sahip Namık Kemal’in vatan için çalışmasında hne dünyevi ne de uhrevi bir beklentisi yoktur.  Onun için tek gaye, din için, millet için ve vatan için çalışmaktır.

8. Şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerleri belirleyerek bu değerlerin şiire katkısını değerlendiriniz.

  • Cevap: Bu şiirde vatan sevgisi, insanların ülkelerine karşı olan sorumlulukları milli manevi değerleri oluştururken bağımsızlık adalet eşitlik gibi de evrensel kavramların varlığını görürüz.

9. Okuduğunuz şiirden alınan, aşağıda verilen bentlerdeki edebî sanatları belirleyiniz. Bunların anlama katkısını değerlendirerek noktalı alana yazınız.

Sıdk ile terkedelim her emeli her hevesi
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
Gelin imdâda diyor bak budur Allah sesi

Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır
Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır
Dinle feryâdını kim terceme-î âhındır
İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi

  • Cevap: Murabba’nın bu ilk dörtlüğünde, vatam ve vatan sevgisini anlatan diğer bütün çalışmalarmda olduğu gibi, şair, vatam kişileştirerek onu can çekişen, eleminden inleyen ve zor durumda olduğu için yardım talep eden bir insana benzetmiştir. Anlatımı daha canlı ve etkili kümak için başvurulan bu ‘teşhis’in yanında, yine aynı maksatla, insan vücudu da kafese teşbih edilmiştir. Kuş (özellikle bülbül) ve aslan gibi hayvanların tutulduğu “kafes”, esareti temsil eder ve hoşlanüan, istenen bir nesne değildir. Burada vatamn esaretten kurtulup hürriyete kavuşması için, içinde bize emanet edilen ve bir gün zaten uçacak olan “can kuşu” muzun bulunduğu “ten kafesi”, gerekirse kırılmalıdır.

11. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 66

.

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Cem Yayınları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk