sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023


9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

9-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınızderskonum . com Anadolu Lisesi

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST

DİĞER TÜM ÖRNEKLE İÇİN TIKLAA

Orhan Seyfi, İstanbul Çengelköyü’nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamamlar. Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi’nde başlar. Buradan 1905’te mezun olduktan sonra Mercan İdadisi’ne devam eder. 1909’da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tıbbiye Mektebi’ne girer. Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler “fena halde sinirine” dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk’ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında bitirir.

1-Büyük Türk Klâsikleri Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İçten ve samimi bir dil kullanılmıştır.

B) Sanatçı yaşadığı olayları anlatmıştır.

C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır.

D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır.

E) Anlatıcı birinci kişidir.

 

2-Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A)Evrak-ı Perişan                    

B) Kudemadan Birkaç Şair                                    

C) Suyu Arayan Adam            

D) Osmanlı Şairleri                                                        

 E) İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

 

(I) Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. (II) Döşeme bölümü; dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir tekerlemeyle başlar. (III) Serim bölümünde olaya giriş yapılır. (IV) Asıl olay dilek bölümünde anlatılır. (V) Dilek bölümü “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” gibi kalıplaşmış sözlerle son bulur.

3- Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.                  C) III.              D) IV.             E) V

 DİĞER TÜM ÖRNEKLE İÇİN TIKLAA

4-Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

A) Kişi kadrosu geniştir.            

B) Betimlemeler yüzeyseldir.

C) Farklı bakış açıları kullanılabilir.

D) Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir.

E) Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir.

 

Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına ............................................; kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlarına ................................ denir.

5-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) karakter-tip              B) huy-karakter          C) tip-karakter                 D) tip-huy                                    E) tip-kişilik

 

 I. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses. II. Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama. III. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan görevli. IV. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun.

6- Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

 A) Monolog   B) Pandomim   C) Tuluat    D) Suflör    E) Replik

 

7-Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?

A) Konular günlük yaşamdan alınır.

B) Kahramanlar, halk tabakasından kimselerdir.

C) Üç birlik kuralına uyulur.

D) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.

E) Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.

 

 I. Tiyatro eserindeki olay örgüsüne denir. (Dramatik Örgü)

II. Sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür. (Tiyatro)

III. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü. (Dekor)

 IV. Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi. (Jest)

V. Hayatı hem acıklı hem güldürücü yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. (Dram)

8- Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

 A) I.             B) II.                C) III.              D) IV.                E) V.

 

 ..........................., olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür. ............................., günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür. ............................., bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.

9-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Entrika komedisi-Karakter komedisi-Töre komedisi

B) Karakter komedisi-Entrika komedisi-Töre komedisi

C) Karakter komedisi-Töre komedisi-Entrika komedisi

D) Töre komedisi-Karakter komedisi-Entrika komedisi

E) Töre komedisi-Entrika komedisi-Karakter komedisi

 

(Perde açıldığında sahne boştur. Hareket eden bir tren sesi... Biraz sonra, önde Gazeteci, arkasında Makasçı, içeri girerler. Makasçı, gazetecinin büyük bir doktor çantasını andıran el çantasıyla küçük valizini taşımaktadır. Gazetecinin elinde portatif bir teyp vardır. Boynunda fotoğraf makinesi asılıdır. Vakit, akşam üzeredir.) GAZETECİ — Demek, yarın sabaha kadar buradayız ha? Yapma yahu... (Makasçı elektriği yakar.) İyi, bak, burada telefon varmış. Şurdan ilçeye bir telefon etsek, bir taksi çağırsak olmaz mı? MAKASÇI — Zaten iki taksi var beyim, ama bu saatte kimse gelmez buraya. Yol çok bozuk. Hava da karlayacağa benziyor. Ama, bugün ekspres günü. Bakarsın, yolcu getiren olur, onlarla dönersin. Ya da çiftlikten bir traktör falan gelir. GAZETECİ — İstanbul ekspresi, değil mi? Kaçta oluyor burda? MAKASÇI — (Kolundaki saate bakar.) On dokuz on birde gelmesi gerek.

 10-Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zaman ögesine değinilmiştir.

B) Trajedi türünde bir tiyatrodan alınmıştır.

C) Oyuncuların hareketleri parantez içlerinde verilmiştir.

D) Diyaloglara yer verilmiştir.

E) Yalın bir dil ile yazılmıştır.

 

11-Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konular tarihten ve mitolojiden alınır.

B) Ayrıntıya girilmeden tek bir olay anlatılır.

C) Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırmak amaçlanır.

D) Kahramanlar, halktan kişilerden seçilir.

E) Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.

Çoğu ( ) koyaklarda, akarsu kıyılarında kurulmuş kentlerdi bunlar ( ) Sarp kayalıkların tepesine kondurulmuş olanları da vardı ( ) denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdıkları da ( ) Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi

 

 

Babacığım, Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş.

12-Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?

 A) İş mektubu        B) Tebrik mektubu           C) Edebî mektup                    D) Resmî mektup               E) Özel mektup

 

13-E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.

B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.

C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.

D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.

E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

 

14-Aşağıdakilerin hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?

A) Günü gününe yazılması

B) Olayları daha ayrıntılı anlatması

C) Kesin tarih belirtmesi

D) Başkalarının hayatını merkeze alması

E) Genellikle içe dönük olması

 

 

I. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar.

II. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

 III. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimede herhangi bir ses olayı oluşmazsa ayrı yazılır. IV. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

V. Alt, üst, ön, iç, dış, vb. sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

15-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.            B) II.             C) III.            D) IV.            E) V.

 

 

“Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz , yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu!”

16-Cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birleşik çekimlidir.

B) Ek fiil almıştır.

C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

D) Birleşik yapılı bir fiildir.

E) Şart kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir.

 

 DİĞER TÜM ÖRNEKLE İÇİN TIKLAA

I. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş. II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor. III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim. IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin. V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim.

17-Bu cümlelerde geçen “yalnız” kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

 

A)    I.         B) II.            C) III.                  D) IV.               E) V.

 


18-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) (...)

B) (,) (.) (,) (.)

C) (;) (,) (;) (...)

D) (,) (.) (,) (...)

E) (,) (.) (,) (!)

 

(I) Karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor, onların da kendisini sevmediklerini biliyordu. (II) Gene de her akşam beraberce otururlar orada bulunmayanları çekiştirirlerdi. (III) Çekiştirilen kimse pasajın kapısında görünürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilirdi. (IV) Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dosttu. (V) Değersiz, kötü olanlar işlerine dalıp da o akşam pasaja gelmeyenlerdi.

 19-Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kelime hâlinde zamir yoktur?

A) I.             B) II.              C) III.               D) IV.                   E) V

 

 

20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 A) İnceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.

 B) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır.

 C) Ama yazmadan da edemedim işte.

 D) Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim.

 E) Halk şairi büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz.

 


HER SORU 5 PUANDIR

Başarılar Dilerim.  Süre Bir Ders Saatidir.                                                                        

 

ZEHRA DEMİR

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk