sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Test 2023

10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2023 YEPYENİ, 2023,2024,2025, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR,derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


10.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024

1-Destanla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Destanlar; dile, edebiyata ve tarihe ışık tutan kaynaklardır.

B) Destanlarda olağanüstü olaylara ve kişilere rastlamak mümkündür.

C) Her milletin geçmişini aydınlatacak bir doğal destanı vardır.

D) Destanlarda zaman ve mekân unsuru pek belli değildir.

E) Destanların ortaya çıkmasında mitlerin de önemli rolü vardır.

   DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ

2- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanları için söylenemez?

A) Bu dönem destanları, dönemin sosyal ve kültürel hayatını yansıtmaktadır.

B) Destanlarda bozkurt, su, ağaç, ışık gibi bazı motifler kullanılmıştır.

C) Bu dönem destanları anonim bir nitelik taşımaktadır.

D) Destanlarda yavaş yavaş yabancı dillerin etkisi görülmeye başlanmıştır.

E) Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon ve Türeyiş destanları bu dönem ürünlerindendir.

 

3-Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır?

A) Masmavi göğün altında uzanmış yatıyorum hayaller kurarak.

B) Evimiz çıkmaz sokağın sonunda yeşil boyalı bir evdi.

C) Lokman Hekim, ölüme çare arayıp durmuş yıllarca.

D) Evin duvarına kocaman resimler yapmış çocuklar.

E) Köy çocukları okula gidebilmek için bir çare arıyorlar.

 

4-Aşağıdakilerin hangisi farklı türde bir eserdir?

A) Tuna Kıyıları                         B) Gezerek Gördüklerim

C) Mavi Anadolu                        D) Ateş ve Güneş

                         E) Mirâtü’l-Memalik

 

Gülün rengi eskiden kırmızı değilmiş. Gül, bülbüle o zaman da hiç yüz vermiyormuş. Gülün bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül, günün birinde gidip onun gövdesine konuvermiş.

Dikenler bülbülün göğsüne batınca akan kan gülün dibine dökülmüş ve köklerinden damarlarına doğru yayılmış. Gül, işte o günden sonra kırmızı açmaya başlamış.

5-Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Destan   B) Halk hikâyesi   C) Efsane   D) Masal   E) Fabl

 

6- Aşağıda verilen destanlardan hangisi oluştuğu dönem yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Şu Destanı         B) Yaradılış Destanı      C) Bozkurt Destanı

D) Manas Destanı      E) Ergenekon Destanı

  DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ 

Mutluluk paylaşılınca artar, dertler paylaşılınca azalır.

7-Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlamına göre olumlu bir cümledir.

B) Sıralı cümledir.

C) Yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

D) Zarf-fiil vardır.

E) Geniş zaman kipi ile oluşmuştur.


8- Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu cümledir?

A) Eleştirileri olgunlukla karşıladığın dikkatimi çekmedi değil.

B) Gittiği hiçbir şehir doğup büyüdüğü yerin tadını vermedi.

C) Kardeşinin bu yaşına kadar hiçbir rahatsızlığı yoktu.

D) Böylesine güzel sözlerden sonra işini yarım bırakır mı hiç?

E) Son eserinde ne sade bir dil kullanmış ne de içeriği zenginleştirmiş.

 

 

I. Arkadaşıyla 2015’den beri görüşmemişlerdi.

II. Umut beklentidir, yeterki vazgeçmeyelim.

III. O da beni özlemişmidir?

IV. Mehmet bey aniden ayağa kalkıp hızlı adımlarla uzaklaştı.

V. Sevgi olduğu sürece hayattaki engeller kalkar.

9-Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.                  B) II.                   C) III.                 D) IV.          E) V.

 

Top sesleri, belirsiz aralıklarla devam ediyor. Deminkinden daha mı yakın, daha mı uzak? Bana, gittikçe uzaklaşır gibi geliyor. Hesaba göre böyle tahmin ediyorum. Sanki bir saat içinde düşman, mevziini mi değiştirdi. Eğer böyle olsaydı düşman yeni mevzilerini tespit edinceye kadar uzun bir süre top seslerinin kesilmesi gerekirdi. Fakat kim dedi ki bu, mutlaka düşman toplarının sesidir? Belki de sabahtan beri kulağıma gelen sesler hep bizim cepheden aksediyor. Ben böyle düşünürken dalıp gitmişim.

10-Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim-fiil                   B) Sıfat-fiil

C) Birleşik isim          D) İsim tamlaması       E) Sıfat tamlaması

 

 Yanlış anlaşılmalara dayanan güldürü şive ve taklitlere de yer veren oyun ramazanda İstanbul’un her semtinde ve herhangi bir kahvehanede oynanabilirdi. Bu oyun; malum, meydan oyunudur. Seyirciler bu meydanın etrafını çepeçevre kuşatırdı, yalnız bir tarafı açık bırakılırdı. Bu oyunun dekoruna gelince, “yeni dünya” denilen bir çeşit paravana idi. Bu yeni dünya kurulduğu zaman sanki bir ev olurdu. Eşyası da iki iskemleden ibaretti. Gözlemeci adlı oyunlarda olduğu gibi çok kısa bir yeni dünya bulunurdu ki buna dükkân denilirdi. Dükkânda tek iskemle vardı…

11-Bu parça aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ettirilirse bilgi yanlışı olur?

A) Bu oyunda Kavuklu ve Pişekâr tipleri oyunun temel kişileridir.

B) Oyuna zurna, çift-nara gibi çalgılar eşlik eder.

C) Bu oyun gölge oyunu olarak da adlandırılmıştır.

D) Kalabalık kişi kadrosuna sahip olan oyun doğaçlama oynanır.

E) Oluştuğu dönemin sosyal yaşamından izler taşır.

 

 (I) Karagöz, karanlık bir yerde gerisinden aydınlatılmış beyaz bir perdede tasvirlerle oynatılan bir oyundur. (II) Değişik şive ve ses taklitlerinin yer aldığı oyunda Karagöz ve Hacivat başlıca tiplerdir. (III) Tuzsuz Deli Bekir, Kayserili, Acem, Yahudi, Karagöz’ün karısı, Cüce gibi tipler de bu oyunda yerini alır. (IV) Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. (V) Oyuna adını veren asıl konunun ele alındığı bölüm muhaveredir.

12-Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I                 B) II                 C) III                D) IV              E) VTiyatroda dekor, kostüm, ışık, müzik gibi unsurlar olayları belirginleştirmeye yarar. Başka bir deyişle olayların daha canlı bir görünüm kazanmasını sağlar. Mekân ve dekor, geleneksel tiyatroda standart bir özellik göstermesine karşılık modern tiyatroda aynı eserin farklı temsillerinde, metinle ilişkili veya metinden bağımsız olarak farklı mekân ve dekor uygulamaları olabilir.

13-Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanımlamanın olduğu

B) Fiilimsilere yer verildiği

C) Açıklama anlatım biçiminin kullanıldığı

D) Karşılaştırmadan yararlanıldığı

E) İsim ve sıfat tamlamasının kullanıldığı

   DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ

Geleneksel Türk tiyatrosuna özgü bir sahne oyunu da “hayal oyunu” adı verilen Karagöz’dür.

14-Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tırnak işareti vurgu amacıyla kullanılmıştır.

B) Yapım ve çekim eklerine örnek vardır.

C) Yüklemin türüne göre isim cümlesidir.

D) Sıfat ve isim tamlamaları kullanılmıştır.

E) Ögelerin dizilişine göre devrik cümledir.

 

 

Anı, en yaygın edebî türlerden biridir. Bu türde verilen eserlerin diğer türlerle iç içe geçmiş oluşu, ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Anının en önde gelen özelliği yazarının hayatının belli bir kesitini de alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir. İçlerinde anı türünün özelliklerinin de yer aldığı seyahatnâme, sefaretnâme, muhtıra, tezkire, menkıbe, günlük, mektup, otobiyografi ve tarih türleri ile karıştırılmamaları gerekir. Ortak özellikleri ise yaşanmış olaylar üzerine kurulmuş olmalarıdır. Ancak bu özellik, onları birbirinin yerine koyma sebebi olmaz.

15-Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Günlük, mektup türündeki eserler zaman zaman anı ile karıştırılabilmektedir.

B) Türü anı olmadığı hâlde anının yaşanmış olma özelliğini taşıyan eserler vardır.

C) Anı türünün belirgin özelliklerinden biri yazarın yaşamından izler taşımasıdır.

D) Edebî metinler içinde anı türünde yazılanlar, daha önemli bir yer tutar.

E) Anı, özellikleri kesin olarak belirlenebilmiş bir tür değildir.

 

Gerçek bir yaşam ve yaşantıdan kaynaklanan yazınsal türlerden biri de gezi yazılarıdır. Gezi yazıları bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı gezilerde gördüklerini, ilgi çekici yönlerini özenli bir anlatımla yansıttığı düzyazı biçimidir. Gidilen yerlere ait tabii güzellikler yanında tarih, coğrafya, edebiyat, kültür, sanat, bilim ve teknoloji, gelenek ve görenekler, mimarî, siyaset gibi pek çok alanda tespit ve değerlendirmelerin yapılması gezi türünü edebî bir tür olmakla birlikte aynı zamanda başvurulacak kaynaklar arasına koyar. Bir gezi yazısının okunabilirliği okuyanların gezip görme özlemini karşılamasına, onları eğlendirerek yaşadıkları ortamın tekdüzeliğinden kurtarmasına bağlıdır.Gezi yazarları özellikle gezip gördüklerini ayrıntılarıyla görmesini bilmeli, izlenimlerini gördüklerine katmalı ve bilimsel bir görünüşe bürünmeyen bir anlatımla gerçekleri aktarmalıdır.

16-Yukarıdaki metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Gezi yazısı nedir?

B) Bir gezi yazısının okunabilirliği neye bağlıdır?

C) Gezi yazılarında hangi anlatım biçimlerinden yararlanılır?

D) Bir gezi yazarı eserini yazarken neler yapmalıdır?

E) Gezi yazılarında gidilen yerlerin tabii güzellikleri yanında başka hangi özellikleri ele alınır?


Anı yazarları, anılarını kaleme alırlarken daima kendi bakış açılarını esas alırlar. Olaylar, kişiler ve üzerinde kalem oynatılan her durum, yazarın eğilimlerine göre yeniden şekillenir. Anılar hep yazıldıkları andan bakılarak kaleme alınır. Bu bakımdan anıların mutlaka gerçeği anlattığı söylenemez. Onlara sağlam ................... belgeler olarak bakılamaz.

17-Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) edebî       B) özgün           C) toplumsal        D) tarihî       E) politik

 

   DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ

Isık Göl deyip geçmemeli, kocaman bir denizdi burası. İşte bu gölün üzerinde dalgadan dalgaya atlaya atlaya beyaz geminin yanına varırdı

( ) ( ) Merhaba beyaz gemi ( ) ben geldim işte ( ) ( ) derdi.

18-Yukarıda yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (:) (,) (.) (,)                                    B) (:) (“) (”) (,) (!)

C) (:) (“) (,) (!) (”)                                  D) (,) (“) (;) (!) (.)

                                  E) (:) (“) (”) (;) (.)

 

 

 

Haber metni kendi içinde bir bütünlük taşımalıdır. Haberde ne, kim, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin sorularının cevabı bulunmalıdır. Haberlerin ................... nitelik taşımasına önem verilmelidir.

19-Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) dikkat çekici                 B) çarpıcı            C) toplumu ilgilendiren

D) ilgi çekici                                      E) öznel

 

Genel ağ gazeteciliği çok ucuz bir maliyet gerektirmesi, rahatlıkla kullanılabilen bir sistem oluşu, bilgisayar ve katılımcı gazeteciliğe olanak sağlaması nedeniyle hızla gelişmektedir.Genel ağ haberciliğinin yaygınlaşması basılı gazete ve dergilerin tiraj kaybı yaşamalarına neden olsa bile basılı gazetelerin şu an itibarıyla genel ağ gazetelerine göre pek çok avantajı vardır. Gazetenin somut bir madde olarak tüketicinin elinde bulunması, gazeteye dokunmak, sayfalarını çevirmek, gazetenin kendisine özgü kokusunu hissetmek bilgisayarın soğuk ekranı karşısında basılı gazeteye bir avantaj sağlar ve okuyucuya ayrı bir zevk verir. Ayrıca basılı gazetelerde haberlerin tamamen uzman bir kadro tarafından oluşturulması da doğru ve tarafsız haber okumak isteyen okurlar açısından çok önemlidir.

20-Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadaki düşünceleri destekler niteliktedir?

A) Genel ağ haberciliği basılı gazete ve dergilerin daha çok satılmasını sağlamıştır.

B) Basılı gazete ve dergilerdeki haberler ile genel ağ haberleri arasında hiç fark yoktur.

C) Genel ağ haberciliği her yönden basılı gazete ve dergilerden öndedir.

D) Basılı gazete ve dergilerin güvenilirliği genel ağ haberciliğinden fazladır.

E) Genel ağ haberciliğinin maliyeti daha ucuz olduğu için daha sağlam bilgiler içerir.

 

 

HER SORU 5 PUANDIR

Başarılar Dilerim.  Süre Bir Ders Saatidir.                                                                        


ZEHRA DEMİR

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1c

2d

3b

4d

5c

6d

7c

8a

9e

10c

11c

12e

13a

14e

15d

16c

17d

18c

19e

20d  DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ

10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk