sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Soruları

11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ, 2022,2023,2024,2025


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


11-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI

.

 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST

 


YAZILI KONULARI 


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


SORULAR

Tiyatroya gitmek benim için büyük bir zevk… İstanbul’da bulunduğum son iki ayda Töre, Hürrem Sultan, Çatıdaki Çatlak, Sarı Naciye adlı oyunları izledim.
1. Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Ağaoğlu
B) Turgut Özakman
C) Necati Cumalı
D) Recep Bilginer
E) Orhan Asena


2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan biri değildir?

A) Politik hiciv
B) Milli Mücadele Dönemi
C) Cariyelik
D) Aile dramları-kadın
E) Köyden kente göç


“Midas’ın Kulakları”yla……………., “Koçyiğit Köroğlu”yla ………………….; Cumhuriyet Dönemi tiyatroculuğumuzun önemli sanatçılarındandır.
3. Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir?

A) Orhan Asena- Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Güngör Dilmen- Necati Cumalı
C) Turan Oflazoğlu-Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Güngör Dilmen-Ahmet Kutsi Tecer
E) Necati Cumalı- Haldun Taner


4. Aşağıdakilerden hangisinde 1923-1950 dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A Bu dönemde tiyatro, daha çok Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
B) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiştir.
C) Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
D) Özellikle 1930'lu yıllarda Atatürk'ün belirlediği amaçlar doğrultusunda birçok oyun yazılmıştır.
E) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli olan Darülbedayi-i Osmani bu dönemde kurulmuştur.


5. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 arası dönemde tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Haldun Taner
B) Necati Cumalı
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Necip Fazıl Kısakürek


Teknik bakımından zayıf ama gözlem, tarihi ayrıntı ve yergi bakımlarından başarılı komediler yazmıştır. Konularını Osmanlı İmparatorluğu’ndan, kendi deyişiyle “tarihin gölgesi altında hayal-meyal seçilen halk hayatından” almıştır. Köprülüler, Türk Kızı, Fermanlı Deli Hazretleri, Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı eserlerinden bazılarıdır. Üsküdar’daki Şehir Tiyatroları sahnesi onun adını taşımaktadır.
6. Parçada bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musahipzâde Celal
B) Halide Edip Adıvar
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


7. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 arası Türk tiyatrosunun özelliklerden biri değildir?

A) Bu dönemde hem çeviri oyunların hem de nitelikli yerli oyunların sayısı artmıştır.
B) Bireysel ve toplumsal konuların işlendiği bu dönemde yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri; köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları vb. temalara yönelim artmıştır.
C) Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılmıştır.
D) Özel tiyatrolar açısından da bir atılım dönemi olmuş, özel tiyatro toplulukları kurulmuştur.
E) 1960 darbesi nedeniyle oluşan siyasi ortam tiyatroyu da ciddi etkilemiş, 1960-1970 arası Türk tiyatrosu durma noktasına gelmiştir.


8. Eleştiri (tenkit) türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eleştirinin amacı okura, izleyiciye veya sanatçıya kılavuzluk yapmaktır.
B) Okura dönük eleştiride okuyucuyla özdeşleşen eleştirmen, eserin kendinde bıraktığı izlenimleri dile getirir.
C) Mehmet Kaplan, Fethi Naci, Berna Moran, Atilla İlhan Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri türünde öne çıkan isimlerdir.
D) Edebiyatımızda eleştiri türündeki ilk eser Ziya Paşa’nın Harabât adlı eseridir.
E) Cumhuriyet Dönemi’nde akademik çevreler tarafından esere dönük nesnel eleştiri yöntemleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır.


9. Modern tiyatroda acıklı, korkunç, olağanüstü konular etrafında yazılan ve gerilimi yüksek sahneler içeren duygusal oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dram    B) Melodram     C) Trajikomik     D) Piyes      E) Komedi


Yazar bu eserinde bir köyün yaşam gerçeğini ortaya koymaya çalışıyor. Ele aldığı çevreyi ve insanları çok iyi tanıyor. Tanıdığı bu insanların hayat hikâyesinden bir roman yaratmaya çalışmış. Ancak romanı okuyup bitirdikten sonra olayların her ayağı bir yerde havada kalıyor; olayları tek kesit üzerine oturtunca, romandan çok öykü yazmış oluyor. İnsanoğlu yazı türlerini değerlendirirken olay örgüsünü bütünüyle düşünmeli ve öyle değerlendirmelidir. Yoksa havanda su döver durursunuz.
10. Bu parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale B) Sohbet C) Eleştiri  D) Fıkra E) Röportaj(I) Yazar, konuların gerektirdiği şiirselliği ya da gülmeceyi yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor. (II) Sıradan insanların her günkü yaşamından sahnelere yer veriyor. (III) Yalnızlığın, sevgisizliğin sık sık sözünü ediyor. (IV) Bunun yanında, kişilere, onların serüvenlerine, özlemlerine magazin öykücüsü gibi yaklaşmaktan kurtulamıyor. (V) Anlatımı da sıradan; daha ilk öyküde cümleler birbirinin üzerine yığılıyor.

11. Yukarıdaki eleştiride kaçıncı cümleden başlayarak, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki olumsuz yönlere değinilmektedir?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.            E) V.


I. Modern anlamda Türk tiyatrosu Tanzimat Dönemi'nde başlamıştır.
II. Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval‘de yayımladığı Şair Evlenmesi tek perdelik töre komedisidir.
III. Ahmet Vefik Paşa Bursa'da tiyatro binası yaptırarak ve Moliere'den tiyatro çevirileri yaparak tiyatronun gelişimine büyük katkılar sunmuştur.
IV. II. Abdülhamit Dönemi'nde tiyatro hem nitelik hem de nicelik bakımından önemli gelişmeler gösterir.
V. Modern anlamda Türk tiyatrosunun asıl kurucusu ise Muhsin Ertuğrul olur.
12. Türk tiyatrosunun gelişimiyle ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. I       B. II       C. III          D. IV         E. VTürk edebiyatında bu tür Tanzimat Dönemi’nde ilk kez İbrahim Şinasi tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanmıştır. Bu yazı türü, …………………………dır/dir.
13. Yukarıda anlatılan yazı türünü bulmak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fıkra
B) Makale
C) Eleştiri
D) Röportaj
E) Sohbet


14. Mülakat-röportaj türündeki aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Diyorlar ki-Ruşen Eşref Ünaydın
B) Tahir Kutsi -İç Göç
C) Abdi İpekçi – Liderler Diyor ki
D) Çukurova Yana Yana-Orhan Kemal
E) Yaşar Nabi Nayır – Edebiyatçılarımız Konuşuyor 


15. Röportaj ve mülakat türünü karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Röportajda konu, mülakatta kişi öne çıkar.
B) Röportaj ve mülakatta öznel görüş, duygu ve yorumlara yer verilebilir.
C) Röportaj mülakata göre daha geniş bir türdür.
D) Röportaj yazarı süslü bir dil tercih edebilecekken mülakatta açık ve kısa bir anlatım tercih edilir.
E) İki tür de gazete ve dergilerde yayımlanır.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum.
B) Hukukçu olmadığımdan, işin bu yönünü sizinle tartışamam.
C) Bu konuda bir araştırma yapılmasını, hazırlanacak raporun ilgili kuruluşlara gönderilmesini istedi.
D) Ben, öyle olduğunu düşünüyorum, öyle olduğuna inanıyorum.
E) Hatırlanacağı gibi bir yıldan beri bu konuda yazılar yazıyor, ilgilileri uyarıyorum.


Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmaması, hem anlamın belirginleşmesini önler hem de sözü söyleyeni gülünç duruma düşürür.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu olumsuz tutuma örnek gösterilebilecek bir sözcük yoktur?
A) Babasının kızacağını umduğu için yalan söylemiş.
B) Çocukların bu tür sorumsuzlukları, ailelerin üzülmesini sağlıyor.
C) Bu yağmurlar, yeni bir sel felaketini müjdeliyor gibiydi.
D) Onun kendine özgü bir sesi ve konuşması vardı.
E) Akşam saatlerinde kaldırımları kapsayan çöpler midemizi bulandırıyor.


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) eş görevli sözleri ayırma görevinde değildir?

A) Biliyorum, ayrılığın hikâyesini yazmak zordu.
B) Bir yerde, bir sokakta kalamıyor ki insan.
C) Okullarda, yolculuklarda, kahvelerde insan içine karıştım.
D) Senin evinde, senin önünde nasıl bütün bezginlikler yok olur.
E) Bir sürü vida, demir kutular döşemenin üstünü kaplamıştı.


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ben / pırıl pırıl bir gemiydim / eskiden.
B) Gözlerim yaşarmadan / bakamam / çocuklara
C) Bir şah damar gibi / vuruyor / hayaller.
D) Değişik ortamlara / kısa sürede uyum sağlamak / güçtür.
E) Sen doğu olursan / güneş / sana / gelecektir.


Yeni yönetmelik belediyelere şehrin siluetini bozan imara aykırı yüksek binaları yıkabileceğini öngörüyor.
20. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin şimdiki zamanda olmasından
B) Gereksiz yere arasöz kullanılmasından
C) Ad tamlamasında araya sözcük getirilmesinden
D) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasından
E) Tamlayan eki yerine durum eki kullanılmasından"Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasındandır."
21. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Tamlama yanlışlığı
B) Gereksiz ek kullanımı
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
E) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması


22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’de’’nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Bu kadar insanın içinde beni mi buldunuz?
B) Okuyacak ta adam olacak.
C) Sokakta arkadaşlarıyla oynuyor.
D) Biliyor da söylemek istemiyor.
E) Odun da aldık, kömür de…


23. Aşağıdakilerin hangisinde “– ki ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur? 

A) Oysa ki ne de çok sevmiştim seni kara gözlüm...
B) Hayat dediğin ne ki sevdiklerin olmadıktan sonra.
C) Sende ki bu azim de kimsede yok.
D) Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.
E) Doğru olki ne söylediğini düşünmek zorunda kalmayasın.


24. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Esnaf ta bundan sonra birlik kurabilecekmiş.
B) Egzoz gazları, başta akciğerler ve solunum yolları olmak üzere bütün iç organlarımızı etkiliyor.
C) Ders saat 11.00’de labaratuarda başlayacak.
D) Bu kötü günlerde gelir geçer elbet.
E) Size bu mektupla birlikde bir öykü de gönderiyorum


Üniversiteye gittiğim o dönemde imkânlarım ölçüsünde piyasadaki bütün edebiyat dergilerini takip ediyordum.
25. Bu cümlenin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Zarf Tümleci-Dolaylı Tümleç-Belirtisiz Nesne-Yüklem
B) Dolaylı Tümleç-Zarf Tümleci-Dolaylı Tümleç-Yüklem
C) Belirtili Nesne- Yüklem
D) Zarf Tümleci-Zarf Tümleci-Belirtili Nesne-Yüklem
E) Dolaylı Tümleç-Belirtili Nesne-Yüklem

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve CevaplarıTEST

1 Yorumlar

  1. İyi günler cevap anahtarını da atabilir misiniz

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk