sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Hazırlık Soruları

 10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2023 YEPYENİ, 2023,2024,2025, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR,derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 


DERSKONUM.COM 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 


www.edebiyatfatihi.net 

1. Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Dönemi’nde Bursa, Edirne, İstanbul gibi başkentlerde gelişmiştir.
B) Doğaçlamaya dayanır.
C) Sahneye ve şık kostümlere çok önem verilir.
D) Mizah unsurları taklit ve yanlış anlamalara dayalıdır.
E) Usta-çırak ilişkisi içinde gelecek nesillere aktarılmıştır.


2. Edebiyatımızdaki ilk yerli tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üç birlik kuralına uyulmuştur.
B) Sanatçı olayların akışını kesip yer yer okuyucuya bilgi vermiştir.
C) Noktalama işaretlerinin ilk kullanıldığı eserdir.
D) Batı tiyatrosu ile geleneksel tiyatronun ögeleri kaynaştırılmıştır.
E) Bir töre komedisidir.


3. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinler (tiyatro)  için söz konusu değildir?

A) Olay örgüsü-anlatıcı
B) Dekor-sahne
C) Dramatik örgü-monolog
D) Çatışma-karakter
E) Zaman-mekan

4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir haber yazısının özelliklerinden değildir?

A) Güncel olmalı.
B) Doğru olmalı.
C) Kolay anlaşılmalı.
D) İlginç olmalı.
D) Siyasi olmalı

5.Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir? 

A. Haber yazıları objektif bir bakış açısıyla  yazılmalıdır.
B. Haber yazıları ilginç olmalıdır. 
C. Haber yazılarında öznellik olmalıdır. 
D. Haber gerçekleri yansıtmalıdır. 
E. Haber yazıları toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir. 

I.  En son gelen haber
II. Haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı.
III.Gazetenin ilk sayfasında logonun altındaki iri puntolu başlık
IV. Masa başında uydurulan, yalan haber, balon haber
6. Verilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Sansasyonel
B) Stop press
C) Asparagas
D) Manşet
E) Spot

7. Orta oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır.
B) Orta oyunu için, hayal oyununun perdeden yere inerek üçüncü boyut kazanmış halidir denilebilir.
C) Orta oyunu araç ve yöntem açısından Karagöz oyununa benzer.
D) Orta oyunu perdede değil, seyircinin çepeçevre kuşattığı bir meydanda, canlı oyuncularla oynanan doğaçlama bir oyundur.
E) Orta oyunu, belli bir durumun ya da olayın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşmuştur.


Bu tipler oyunlardaki çatışmaları birden bire sonlandıran ve tüm karmaşıklığı çözümleyen tiplerdir.
Zorbalıklarıyla, güçleriyle düzeni sağlayan kişilerdir. Hayal perdesine ya da meydana nara atarak, böylece ortalığa korku salarak gelirler.

8. Yukarıda özellikleri verilen tipleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzsuz Deli Bekir
B) Çelebi
C) Beberuhi
D) Acem
E) Zenne

9. Hatıra türüyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anı yazıları yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı konu alır.
B) Anılarda gözlem esastır.
C) Anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar.
D Edebiyatımızdaki ilk anı yazısı örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
E) Anılar kişisel bakış açısıyla kaleme alınmış olduklarından kesin ve bilimsel bir doğru gibi kabul edilemez ve nesnel bir belge niteliği taşımaz.

10. Aşağıdakilerin hangisinde destan – ulus eşleştirmesi yanlıştır?

A) Manas – Kırgız
B) Türeyiş – Uygur
C) Mahabarata - Hint
D) Gılgamış – Sümer
E) Şinto – Çin

Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler Tanzimat Dönemi'nde verilmeye başlamıştır. Roman türü önce Batı edebiyatından çevirilerle edebiyatımıza girmiştir, daha sonra ilk yerli örnekler verilmiştir.
11. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın yazdığı Karabibik
B) İlk tarihî roman: Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Cezmi
C) İlk yerli roman: Şemsettin Sami Bey’in yazdığı Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat
D) İlk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli roman: Nabizade Nazım’ın yazdığı Zehra
E) İlk edebi roman: Namık Kemal'in yazdığı İntibah


12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde tarihten astronomiye, kimyadan biyolojiye kadar her konuyu işleyip yazı makinesi olarak tanınmıştır?,

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Namık Kemal
C) Şemseddin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Halide Edip Adıvar


 13. Tanzimat Dönemi ve sonrasında edebiyatımızda görülen metin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Masal-Tiyatro
B) Gezi Yazısı-Roman
C) Roman-Modern Hikaye
D) Anı-Halk hikayesi
E) Gezi Yazısı-Mesnevi


Dün, yine bir sel felaketi yaşandı. Üç gün aralıksız yağan yağmur nedeniyle şehrin sularını denize taşıyan dereler taştı. Çamur deryasına dönen yerleşim alanlarında yaşam felç oldu. Buna toprak kayması da eklenince yamaç köyleri ve buralarda yaşayan halk zor anlar yaşadı. Bütün bunların yamaç köylerindeki coğrafi şartlara uygun olmayan yapılaşmadan kaynaklandığı bildirildi.
14. Bu haber metninde 5N 1K ilkesinden aşağıdakilerden hangisi eksiktir?

A) Ne
B) Nerede
C) Nasıl
D) Neden
E) Ne Zaman

15. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı ile anı türünün ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Sade, yalın, anlaşılır bir dil kullanılması
B) Edebiyatımızda ilk örneklerinin Tanzimat Dönemi'nden önce görülmesi
C) Açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici anlatım türlerinin kullanılması
D) Başka bilim dallarına kaynaklık edebilmeleri
E) Kurmaca olmaları

16. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Magosa Hatıraları
B) Saray ve Ötesi
C) Zoraki Diplomat
D) Edebiyatçılar Geçiyor
E) Anadolu Notları

Anadolu’nun kuzeybatısında dev bir yarımada... Bir tarafında onlarca bitki ve hayvan türüne yaban bir sığınak sağlayan Kaz Dağları uzanıyor; eteğindeki Assos ise bir inciyi andırıyor. Öte tarafında binlerce yıldır ilham saçan Troia antik kenti parıldıyor.

17. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

A) Hikaye   B) Anı   C) Günlük  D) Gezi Yazısı   E) Deneme

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A) Peki, sizin istediğiniz gibi olsun.
B) Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli.
C) Ben senin bildiğin masallardan değilim, dedi.
D) Zeynep'i, en yakın dostunu, istemeden kırmıştı.
E) Bu bahar havası, bu bahçe insana huzur veriyor.


Bilmeyenler, başımız göklere ermiş sanacak
Neyimiz var acıdan başka bizim kıskanacak
O şiir yüklü hayat özlemimizdir ancak
19. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangi­si yoktur?

A) Ad cümlesi
B) Devrik cümle
C) Fiil cümlesi
D) Eksiltili cümle
E) Basit cümle


20. "O, öykülerinde dostluk, insan sevgi­sinin yanı sıra aşk, özlem, yalnızlık gibi değişik konuları da işlemiştir." cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Basit-fiil-kurallı-olumlu
B) Basit-isim-kurallı-olumlu
C) Birleşik-fiil-devrik-olumsuz
D) Birleşik-fiil-kurallı-olumlu
E) Birleşik-isim-kurallı-olumlu


Tarih ve doğa meraklıları için son bir hatırlatma yapmak isterim ( ) Mağara yerleşimleriyle Tekkeköy ( ) Amazon Kalesi’yle Salı Pazarı, nilüferleriyle Ladik Gölü ( ) Bütün bu noktalar merkezden sadece birkaç saat uzaklıktadır ( )
21. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (.) (…) (.)
B) (:) (,) (…) (.)
C) (.) (;) (.) (…)
D) (:) (;) (…) (…)
E) (:) (!) (.) (…)

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur?
A) Bu çocuğun bu halde olmasında çevrenin etkisi yok değil.
B) Geçmişi olmayanın geleceği olur mu hiç?
C) Senin ne kadar dürüst olduğunu bilmez miyim?
D) Ne günler ne geceler geçti, sen gelmedin.
E) Buralar geceleyin çok güvenilir değildi.

23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat yoktur? 

A) Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork. 
B) Aşık alemi kör, dört yanını duvar sanır. 
C) Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 
D) Oynayamayan gelin yerim dar dermiş. 
E) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer.
B) Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz.
C) Kültürlü bir insan olmanın biricik yolu okumaktır.
D) Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılarlar.
E) Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır.


I.  Suat Derviş’in en çok sevdiğim romanıdır Çılgın Gibi. II. Ne gününde ilgi uyandırmış ne de sonra. III. Erendiz Atasü bir kazı bilimcinin duyuşuyla bu eserin hangi çetin koşullar altında yazıldığını çözümlüyor, bir yandan da edebiyat tarihimizin kayıtsızlığına dolaylı yoldan işaret ediyordu. IV. Geçen Perşembe tam o güzel yazıyı okurken bir telefon geldi. V.  Genç olduğunu tahmin ettiğim bir hanım, Şükûfe Nihal’in hayatı ve eseri üzerinde çalışıyormuş.
25. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I      B) II      C) III     D) IV.    E) V

10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV
   

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk