sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tiyatro Test Soruları ve Cevapları

 9. Sınıf Tiyatro Test Soruları ve Cevapları, 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak bu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz
Soru 1
"Eser", "oyun" ve "seyirci" unsurlarından oluşan tiyatrolar, genelde yazılı bir metne dayanır. Bu metne ---- denir.
Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A taslak
B snopsis
C replik
D senaryo
E öykü


Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama yanlarında ayraç içerisinde verilen terimle uyuşmamaktadır?

A İki kişinin sahnede karşılıklı konuşmasıdır. (Diyalog)
B Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak.(Dramatize etmek)
C Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu (Aktör)
D Komedinin, sanat yönü az, kaba bir türü (Fars)
E Tiyatroda perde karşılığı kullanılır. (Fasıl)


Soru 3
Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketlerine ---- denir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A jest
B feeri
C koro
D kostüm
E kulisSoru 4
Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasına ne denir?

A Tiyatro
B Oyun
C Mimik
D Sahne
E Kulis


Soru 5
I. Reji: Sahneye koyma ve yönetme işi
II. Rejisör: Tiyatroyu yöneten kimse.
III. Repertuvar: Opera, operet ve tiyatro topluluklarının bir oyun mevsiminde gösterecekleri eserlerin listesi
IV. Tirat: Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.
V. Suflör: Tiyatro oyuncusu
Numaralanmış terimlerden hangisinin tanımı yanlış yapılmıştır?
A I
B II
C III
D IV
E V


Soru 6
Tiyatro eserinde oyunun bölümlerine ---- denir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A perde
B ölüm
C dizi
D kostüm
E koro


Soru 7
Tiyatro eserinde bir perdelik bölümün, dekor bakımından değişik olan küçük kısımlarına ne denir?

A Diyalog
B Açıklama
C Feeri
D Sahne
E Komedi

Soru 8
Oyunda, konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her birine ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir?
A monolog
B replik
C diyalog
D açıklama
E rol


Soru 9
Sözleri müzik eşliğinde söylenen, seçkin konuların işlendiği müzikli tiyatro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A Skeç
B Trajedi
C Dram
D Opera
E Bale


Soru 10
Konusu, çeşitli dans ve ritmik hareketlerle anlatılan müzikli sözsüz bir tiyatro çeşidi olan ---- komedinin bir türü sayılmaktadır.
Bir cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A bale
B dram
C trajedi
D opera
E operet


TEST-2
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI


Komedya, (I) Eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerinden doğmuştur. (II) Üslubu özenli değildir, (III) birbiri arkasından sürüp giden “diyalog” ve “koro” bölümlerinden oluşur. (IV) Komedyada çoğunlukla soylu kişilere, mitolojik kahramanlara yer verilir. (V.) Üç birlik kuralına ilk başlarda uyulsa da sonradan bundan vazgeçilmiştir.
1.Parçada numaralı bölümlerinden hangisi yanlıştır?

A) I    B) II   C) III    D) IV.     E) V.


2. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde yazılmıştır?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Kibarlık Budalası
C) Yanlışlıklar Komedyası
D) Elektra
E) Suç ve Ceza


3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Ömer Seyfettin
C) Turgut Özakman
D) Necati Cumalı


 I. Grup                  II. Grup

Palanga                   I. Komedi     
Shakespeare            II. Dram       
Soylu kişiler          III. Trajedi       
Koro                      IV. Orta Oyunu 
Yenidünya              V. Karagöz   
4. I. gruptaki numaralı terimlerden hangisi II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?

A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.


5. Hürrem Sultan adlı tiyatro oyunu konusu, kurgusu, dramatik örgüsü, kullanılan dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki türlerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Komedi
B) Dram
C) Trajedi
D) Trajikomik
E) Melodram

6. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir?
A) Dramatik örgü
B) Mekân
C) Çatışma
D) Şahıslar
E) Fasıl

7. Aşağıdaki yapı unsurlarından hangisi farklı kişilik özelliklerinin bir arada bulunması sonucu ortaya çıkar?
A) Senaryo
B) Çatışma
C) Mekân
D) Tip
E) Zaman


8. Aşağıdaki terimlerden hangisi tiyatro oyunlarında oyuncuların birbirine karşı söyledikleri uzun soluklu coşkulu sözlerdir?
A) Tirat
B) Replik
C) Suflör
D) Dublör
E) Rejisör


9. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin önemli tiyatro yazarlarından biri olan Necati Cumalı'nın komedi türündeki eseridir?
A) Kaynana Ciğeri
B) Kösem Sultan
C) Satılık Ev
D) Keşanlı Ali Destanı
E) Ah Şu Gençler


10. Trajedi ve dramı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Trajedi, yaşamın acıklı taraflarını; dram ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini işler.
B) Trajedide konular tarihî olaylardan ve mitolojiden alınır ama dram türünde konular günlük yaşamdan ve tarihten alınabilir.
C) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir; dramdaysa kişiler halkın her kesimindendir.
D) Trajediler nazımla; dramlar ise hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir.
E) Klasik trajedide üç birlik kuralına (olay-zaman-mekân) uyma zorunluluğu yoktur, dramda ise bu kurala uyma zorunluluğu vardır.


11. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi’nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre komedisi
B) Karakter komedisi
C) Dram
D) Trajikomik
E) Melodram


12. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir.
D) Ana kahramanları soylu kişiler, mitolojik kahramanlardır.
E) Üslubu özenli değildir.


KORO
Bizm şarkımız Afrodite'yi zevkle anar;
Her'yla bağlaşık, Zeus'la yan yana, en yüce güç
değl mi o? Yücelir zor işlerin tanrıçası.
Sevgili validesiyle Pothos ve kimsenin
reddedemediği büyülü Peitho da el birlik.
Harmonia da fısıldaşır içli dışlı,
Afrodite'yle, dahası, bir de yığınla Eros.
Dehşetle görüyorum şimdiden, kaçanların
alçakça saldırıların, sıkıntıların, kanlı savaşın beklediğini.
Peşinizdekilere nasıl da böyle kolay oldu
denizi geçmek bu hızla?
Kaderdeki neyse o olur.
Zeus'un o güçlü, o hikmeti bilinmez
iradesini aşmanın mümkünü yoktur...

13. Yukarıdaki tiyatro eserinin türü nedir?
A) Tragedya
B) Komedya
C) Dram
D) Vodvil
E) Epik tiyatro

I. Shakespeare
II. Goethe
III. Schiller
IV. Victor Hugo
V. Moliere

14. Numaralandırılmış sanatçılardan hangisi dram türünün öne çıkan yazarlarından biri değildir?
A)V.    B) IV.     C) III.     D) II.     E) I.CEVAP ANAHTARI
1. D
6. E
11. A
2. E
7. B
12. D
3. C
8. A
13. A
4. E
9. A
14. A
5. C
10. E
9. Sınıf Tiyatro Test Soruları ve Cevapları
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi,TESTLER,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk