sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Tiyatro Ünitesi İle İlgili Sorular- pdf

12.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz,  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi,12.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,12. Sınıflar Tiyatro Ünitesi İle İlgili Sorular- pdf

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 12.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF

Hazırlayan:derskonum.com


1. Soru
—-, 2. Dünya Savaşı’nın olumsuz sonuçlarının yansı- ması olarak 1950’lerde özellikle Fransa’da yaygınlık kazanmıştır. Bu tiyatro bir çelişkiler, karşıtlıklar toplamının sahneye yansıtılmasıdır. Oyun kişileri hiçbir yere ve ortama ait değillerdir; diyalog biçiminde kurulmuş konuşmalar birbirini karşılamaz ya da neden-sonuç ilişkisiyle ilerlemez. Bir olay dizisi yoktur, oyunlardaki ilerleyişe rağmen dramatik anlamda bir gelişmeden söz edilemez.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Epik tiyatro
B-Trajedi
C-Dram
D-Absürt(uyumsuz) tiyatro
E-Komedi2. Soru

Kurucusu Alman Bertold Brech’tir. Türk edebiyatında ilk örneğini Haldun Taner, “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseriyle vermiştir. Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları, aksaklıkları göstermek amacında olan bir tiyatro türüdür.

Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A-Epik tiyatro
B-Absürt tiyatro
C-Dram
D-Komedi
E-Trajedi


3. Soru

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerden değildir?

A-Trajedi
B-Masal
C-Dram
D-Karagöz
E-Komedi
DİĞER TEST İÇİN TIKLAAA


4. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’ın en önemli komedya sanatçısıdır?

A-Platon
B-Sophokles
C-Euripides
D-Aristophanes
E-Sokrates5. Soru

Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından değildir?

A-Dramatik örgü
B-Yer
C-Zaman
D-Şahıs kadrosu
E-Seyirci


6. Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A-Tiyatro metinleri, olaya dayalı metinlerdendir.
B-Geleneksel Türk tiyatrosunda metinler “cönk” adı verilen defterlere yazılırdı.
C-Tiyatro eserindeki olay örgüsüne “dramatik örgü” denir.
D-Trajedi ve komedi Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır.
E-Tiyatronun diğer türlerden ayrılan en önemli yanı seyirci faktörüdür.7. Soru

I. Karagöz bir gölge oyunudur.
II. Adı bilinen ilk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşteri kabul edilir.
III. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri şive taklitlerine dayanan anonim ürünlerdir.
IV. Meddah, tek kişilik bir tiyatro türüdür.
V. Orta oyununda asıl güldürüyü Pişekâr sağlar ve Pişekâr cahil, köylü tipini temsil eder.

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A-I.
B-II.
C-III.
D-IV.
E-V.


8. Soru

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro türlerinden biri değildir?

A-Vodvil
B-Opera
C-Operet
D-Bale
E-Revü


9. Soru

I. Sahne
II. Kafes
III. Yeni dünya
IV. Kulis
V. Palanga

Yukarıdaki numaralı terimlerden hangisi orta oyununun oynandığı alana verilen isimdir?

A-I.
B-II.
C-III.
D-IV.
E-V.10. Soru


Karagöz oyununda perdeye yansıtılan görüntülere —-, oyunu oynatan kişiye —- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-muhavere – tasvir
B-hayalî – gölge
C-tasvir – hayalî
D-hayalbaz – mukaddime
E-fasıl – hayal-i zıl11. Soru

Karagöz ve orta oyununun bölümleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A-Mukaddime – muhavere – fasıl – bitiş
B-Muhavere – fasıl – mukaddime – bitiş
C-Fasıl – muhavere – son söz – mukaddime
D-İlk söz – asıl konu – son söz – özür
E-Serim – düğüm – çözüm – perdeden çekilme12. Soru

Gösteri sanatının dallarından —-, sözsüz tiyatro oyunudur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-pandomim
B-melodram
C-vodvil
D-komedi
E-fars


* Çok yönlü bir sanatçıdır.Şiir, hikâye, tiyatro, roman,
deneme türlerinde eserler vermiştir.
*Yazdığı bütün türlerde uzatmalardan kaçınan sanatçı,
eserlerinde şiirsel bir dil kullandı.
*Tiyatro eserlerinin filme çekilen konularıyla Türk
sinemasına da katkıda bulundu.
*Türk tiyatrosunun gelişme aşamasında tiyatroya yeni
konular ve kişiler getiren,yerli gerçekleri işleyen ve
tiyatronun ilgi alanını genişleten sanatçı; “ulusal
tiyatro”nun oluşmasına katkıda bulundu.
Önemli Tiyatro Eserleri: Tütün Zamanı, Yağmurlar ve
Topraklar, Acı Tütün, Viran Dağlar roman; Nalınlar,
Derya Gülü, Gömü, Devetabanı, Boş Beşik
13-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena B) Turan Oflazoğlu
C) Necati Cumalı D) Recep Bilginer
E) Turgut Özakman14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980
cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı
vardır?
A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş,
tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir.
B-1940 - 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç
içe bir sanat olan tiyatromuzu da yakından
ilgilendirmiştir.
C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği
bu dönemde oyunların konuları sabit kalmış pek
değişmemiştir.
D-1960’larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla
edebiyatımızda yeni bir dönem başlar.
E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki
etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla
yansıtılır.15--Aşağıdaki sanatçılardan hangisi cumhuriyet
1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir
?
A) Turan Oflazoğlu
B) Nahid Sırrı Orik
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Haldun Taner
E) Faruk Nafiz Çamlıbel16-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri
arasında yer almaz ?
A- seyirci B- oyuncu
C- sahne D- eser
E-anlatıcı


*1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli
tiyatro yazarlarından olmuştur.
*“Türk tiyatrosunun Shakespeare’ı” olarak anılmış
olan sanatçının ilk oyunu Tanrılar ve İnsanlar’dır.
*Devlet sanatçısı unvanı da alan sanatçı, eserlerinin
konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı
hayattan almıştır.
*“Başkaldırı, insan mücadelesi” sanatçının
oyunlarının başta gelen temasıdır..
*Psikolojik ve toplumsal alanları kapsayan konuları
işlemiş, tarihi olayları da konu alarak işlemiştir.
*Tiyatrolarında mitolojiden yararlanmıştır.
*“Atçalı Kel Mehmet” adlı oyunuyla TRT’den 1970
yılında TRT Başarı Ödülünü almıştır.
*Tarihten yararlanır. O: “Tiyatro bence tarihin sustuğu
yerde başlar.” der.
Eserleri: Tiyatro: Tanrılar ve İnsanlar, (Gılgamış),
Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh
Bedrettin
17-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Haldun Taner B-Turan Oşazoğlu
C- Orhan Asena D- Necati Cumalı
E- Recep Bilginer


Darülbedayi’nin ikinci döneminde aktif görev almış
oyun yazarı ve tiyatro oyuncusudur. Meşrutiyet’ten
itibaren telif eserlerle ve Fransızcadan yaptığı
uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır.
Elliyi aşkın eseri vardır. Türkçeyi iyi kullanan, oyun
tekniği yönünden de oldukça başarılı bir sanatçıdır.
Eserlerinde sahne dilini ustaca kullanmış, sahnede her
tipi kendi karakterine, seviyesine göre konuşturmuştur.
Eserleri Çürük Merdiven, Kadın Tertibi, Kısmet
Değilmiş, Sekizinci, Ceza Kanunu adında oyunları
vardır.
18-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Musahipzade Celal
B-Ahmet Nuri Sekizinci
C-Halit Fahri Ozansoy
D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E-Nahid Sırrı Örik
19-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış
eşleştirilmiştir ?
A-Aiskhylos:Zincire Vurulmuş Prometheus,
B-Racine’in :Andromaque
C-Moliere’in : Kral Oidipus
D-Victor Hugo: Hernani;
E-Schiller :Wilhelm Tell20-Osmanlı İmparatorluğu'nun Tiyatro
oyunlarında irdelenmesinin 1950'li yıllara
kalmasının nedeni ne olabilir?
A.Tanzimatın anca yorumlanması,
B. Demokrasinin getirdiği özgürlük ortamının
değerlendirilmesi
C. Osmanlı hanedanından kişilerin edebiyatla
uğraşması,
D. Bilimsel Araştırmalardaki ilerlemelerin
edebiyatçılara etkisi ve araştırmacı yazarların artması,
E. Okur-yazar izleyici sayısının artması.21-Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda
toplumda kadının yerini ilk defa sorgulayan yazar
hangisidir?
A. Cevat Fehmi Başkurt
B. Ahmet Muhip Dranas
C. Haldun Taner
D. Nazım Kurşunlu
E. Orhan Asena22-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış
eşleştirilmiştir ?
A-Ahmet Muhip Dranas➠Koçyiğit Köroğlu
B-Cahit Atay➠Gültepe Oyunları
C-Cevat Fehmi Başkut➠Buzlar Çözülmeden
D-Güngör Dilmen➠Midas’ın Kulakları
E-Haldun Taner➠Keşanlı Ali DestanıBatılı anlamda ilk tiyatro
*Sahnelenen ilk tiyatro
Aruzla ilk manzum tiyatro
*Heceyle ilk manzum tiyatro
Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro
23-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak
aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?
A-Eşber veya Sardanapal B-Vatan yahut
Silistre
C-Gülnihal D-Nesteren
E-Şair Evlenmesiİnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık
pencereden bakarken, yaşanılan doneme de tanıklık
eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye
yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro
seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.
Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi
24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği
vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması25- Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında
verilen sanatçıya ait değildir?

A-Necati Cumalı-Boş Beşik B-Orhan Veli-
Hurrem Sultan

C-Recep Bilginer-Sarı Naciye D-Turan Oflazoğlu-
IV. Murat

E-Turgut Özakman-Töre*Türk Tiyatrosu’ndaki ilk epik tiyatro örneği
olan “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu ile dünya
çapında tanındı. Konularını güncel olaylardan alan
siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı.
Epik tiyatro ve kabarenin alnında verdiği yapıtlar
çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri oldu.
26-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turan Oflazoğlu B) Nahid Sırrı Orik
C) Necati Cumalı D) Haldun Taner
E) Turgut Ozakman
İlk oyunu "Büyük Şehir" 1942-1943 sezonunda
İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük ilgi
gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda
yoğunlaştırdı. Türkiye'de Cumhuriyetten sonra ortaya
çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak
anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Biçim
denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum
katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye
çalıştı.Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı
unvanını aldı. Büyük Şehir ,Küçük Şehir,Koca
Bebek,Paydos eserlerinden bazılarıdır.
27-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?
A- Turgut Özakman B- Orhan Asena
C-Güngör Dilmen D-Necati Cumalı
E-Cevat Fehmi Başkut

28-Epik tiyatronun kurucusu aşağıdakilerden
hangisidir ?
A-Haldun Taner
B-Turan Oşazoğlu
C- Recep Bilginer
D- Turgut Özakman
E- Orhan Asena29-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi 1980 sonrası
dönemde tiyatro türünde eser vermemiştir ?
A-Tuncer Cücenoğlu
B-Murathan Mungan
C-Ülkü Ayvaz
D-Mehmet Baydur
E-Enis Behiç Koryürek30-Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda oyun
yazarlığında atılım yapan yazarlardan biri
değildir?
A) Turgut Özakman B) Haldun Taner
C) Orhan Asena D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Erduran31-Aşağıdakilerden hangisi 1960-1970 Dönemi
Türk tiyatrosu için söylenemez?
A) Türk tiyatrosu dönemin özgürlükçü ortamında daha
zengin ve derin bir içerik kazanmıştır.
B) Tiyatro eserlerinde yalnızca toplumsal sorunlar ele
alınmıştır.
C) Bazı yazarlar eserlerinde epik tiyatro gibi yeni
tiyatro biçimlerini kullanmıştır.
D) Bazı oyunların geri planında devrin siyasi
eğilimlerine uygun düşen toplumsal bir düşünceye
yer verilmiştir.
E) Batı'da sergilenen öncü, yenilikçi ve yeni tiyatro
yapıtları özel tiyatrolar tarafından sahnelenmiştir.


32- Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı
ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir
pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe.
Orta masası. İskemleler, koltuklar.
Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden
hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir?
A) Aksesuar B) Dekor C) Kostüm D) Meclis E)
Mizansen

33- Tiyatroda dekor ve ışık uygulamalarıyla ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Seyircide görsel, işitsel vb. açılardan değişik
fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturur.
B) Komedilerde genelde soğuk ve kuvvetli,
trajedilerde ise sıcak veya hafif renkler kullanılır.
C) Yönetmen tarafından tasarımcılarla görüşülerek
belirlenir.
D) Dekor oyunun geçtiği dönemi yansıtacak şekilde
düzenlenir.
E) Işıklama tasarımının oyunun görsel hâle
getirilmesinde önemli katkısı vardır.


34- Batı’da II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerindeki
olumsuz etkileri ve yarattığı hayal kırıklığı sonucunda
ortaya çıkan tiyatro akımına denir. İnsanın yaşama,
doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan
kopmuşluğunu sezdirici bir yolla 20. yüzyıl ortasında
yeni bir öz ve biçimle veren bu akımın
dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri Beckett,
Pinter, Albee, Adamov ve Ionesco’dur. Türk
edebiyatında bu türün özelliklerini taşıyan ilk
oyunların yazılması 1970'li yıllara rastlar. Melih
Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Mehmet
Baydur, Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir.
Bu parçada sözü edilen tiyatro akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyumsuz tiyatro B) Epik tiyatro
C) Müzikli tiyatro D) Komedi
E) Modern trajedi35-1980 sonrası Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki
belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzeyli güldürür ve müzikallerin yanında
seyircinin eğlenmesine yönelik hafif oyunlar
sergilenmeye başlanmıştır.
B) Ekonomik güçlükler, oyunların sahneleneceği salon
bulunamaması bazı tiyatro topluluklarının
dağılmasına neden olmuştur.
C) Tiyatro oyuncuları televizyon, reklamcılık gibi
farklı alanlara yönelmişlerdir.
D) Gösterişli dekorlar, kostümler, danslar, müzikler,
günlük hayatta kullanılan esprilerin bolca
kullanıldığı oyunlar gün geçtikçe yaygınlaşmıştır.
E) Tiyatro yazarları bireysel temalardan çok dönemin
güncel konu ve toplumsal temaları ele
almışlardır.

hazırlayan :Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN
Tüm notlar ve testler için derskonum.com

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk