sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI, 11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI,

 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

ÖRNEĞİMİZ AŞAĞIDA
derskonum.com ANADOLU LİSESİ .....-...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

A)     Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. 

( 15 Puan )

1-………………………yol göstermek, doğru yola iletmek, gerçeğe ulaştırmak, doğru yola gitmek, doğru yolu bulmak, hak ve doğru olanı benimsemek gibi anlamlara gelir.

* İhsan
* Hidayet
* Dalalet
* Muhsin
* Riya
* Cihat
* Takva
* İnfak
* Sırat-ı Müstakim

2…………….. Allahrızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları, insanlara gösteriş için yapıp kendini ve ibadetini beğendirme isteği demektir

3-Dinimize göre insanların Allah katındaki değerini belirleyen temel etken ………….dır. Allah katında en üstün insan, Rabb’inin emir ve yasaklarına uyma konusunda en çok titiz olandır.

4- ………………………….Allah’ın, peygamberleri ve kitapları aracılığıyla gösterdiği dosdoğru yoldur. Son din olan İslam’ın bizlere çizdiği istikamet ve yaşam tarzıdır.

5………………..; güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak, söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışmak ve aşırı gayret etmek demektir.

 

B)      Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1-Müslüman olmayan bir kişinin, İslam’ı benimseyip Müslüman olması da hidayete ermek, ihtida etmek olarak nitelendirilir.

D

Y

2- Allah’ın güzel isimlerinden El-Bâkî, ‟İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden, onların zihinlerini ve gönüllerini aydınlatarak hayır ve mutluluk veren.” anlamına gelir.

D

Y

3-Allah (c.c.), ibadetlerinde ve davranışlarında ihsana önem veren, Rabb’ine (c.c.) samimiyetle kulluk eden kimseleri sevdiğini ve onları mükâfatlandıracağını haber vermektedir.

D

Y

4-Allah (c.c.), dünyadayken sorumluluk bilinciyle davrananları, emrine uyup salih ameller işleyenleri

mükâfatlandıracağını belirtmektedir.

D

Y

5- Politeizm; tek tanrıcılık demektir. Bu kavram, her şeyi yaratan yüce ve üstün bir Tanrı’nın varlığına inanmayı ifade eder.

D

Y

 

C)      Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 10 Puan )

 

1-      Takva : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-    İhsan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-    Dalalet: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-    Teizm: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………..

 

D)     ‟De ki: Rabb’imin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar dailave etsek (denizlere deniz katsak); Rabb’imin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. (Kehf suresi, 109. ayet.)ayetinden çıkaracağımız mesajları yazalım. (10 Puan)


1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım.(50 Puan)


1.“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonrakalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmetbağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.” (Âli İmrân suresi, 8. ayet.)

Bu ayette “doğru yol” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takva                                B) İhsan                 C) İhlas

D) CihatE) Hidayet

 

2.İslam dininde inançta samimi olmak yani kulluktaAllah’a (c.c.) hiçbir şeyi ortak koşmamak, şirktenuzaklaşarak tek olan Allah’a (c.c.) gönülden inanmak,O’nun emir ve yasaklarının dışına çıkmadan yaşamak.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas                                  B) İman                  C) İhsan

D) İbadetE) İslam

 

3.‟(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız sendenyardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimetverdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine vesapmışlarınkine değil.” (Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.)

Bu ayetlere göre,

I. Dalalet yolunu tercih etmek

II. Şirkten, küfürden uzak olmak

III. İslam’a uygun yaşamak

IV. Geleneklere bağlılık göstermek

davranışlarından hangileri hidayet kavramının kapsamında yer alır?

A) Yalnız I.                             B) I ve II.                C) II ve III.

D) I ve IV.E) I, III ve IV.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi cihat kavramının anlamıiçinde yer almaz?

A) Bireyin ve toplumun; şirkten, küfürden, nifaktan, fitneden uzak olması için gayret sarf etmektir.

B) Gerek ibadetlerde gerekse hayatın her anında Allah’ı görüyormuş gibi hareket etmektir.

C) İnsanın, kendisini ve aile fertlerini cehennem ateşinden korumak için gayret göstermesidir.

D) İslam’ın tanıtılmasının, tebliğ edilmesinin ve yaşanmasının önündeki engelleri kaldırma mücadelesidir.

E) Dinin, vatanın, bayrağın, millî ve manevi değerlerin korunup yaşatılması için can ve mal ile savaşmaktır.

5. “Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince,onlar için içlerinde ebedî kalacakları Firdevscennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.”(Kehf suresi, 107-108. ayetler.)

Verilen ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Firdevs cenneti herkesin içinde ebedi olarakkalacağı cennettir.

B)Hak etse de hak etmese de herkes cennettegirmek ve orada sürekli kalmak ister.

C)Allah (c.c.), iman edip salih ameller işleyenlerincennette ebedi kalacaklarını buyurur.

D)İman etmek ve yaralı işler yapmak Müslümanınen belirgin özelliklerindendir.

E)Cennet Kur’an’da farklı isimlerle zikredilmiştir.

6.I. Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarakAllah’a karşı gelmekten sakınmak; dünya ve ahiretteinsana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardanuzak durmak demektir.

II. İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde,inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ınrızasını gözetmesine denir.

III. İslam dininin insanlığın huzuru için koymuş olduğuilkelere uygun davranmak amacıyla çalışma vegayret sarf etme anlamına gelmektedir.

Bu tanımlardan hangileri cihat kavramıyla doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I                   B) Yalnız II                         C) Yalnız III

D) I ve IIE) I ve III

7.“De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım, sadecebana, ‘Sizin ilahınız ancak bir tek ilâhtır.’ Diyevahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsayararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyiortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet.)

Bu ayette kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) İlah                                    B) Tevhid               C) Salih amel

D) ŞirkE) Cihat

 

8. “Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince,onlar için içlerinde ebedî kalacakları Firdevscennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizlermürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek(denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleritükenmeden önce denizler tükenirdi.” (Kehf suresi,107-109. ayetler)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) İman edip yararlı iş yapanlarmükâfatlandıracaktır.

B) Allah (c.c.) , kötülük yapanları ahirettecezalandırılacaktır.

C) Müminler Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadetetmelidir.

D) Bilgili kişiler Yüce Allah’ın yolunu kolaycabulmaktadır.

E) Yüce Allah, insanlara ihsan etmeleriniemretmiştir.

9.Allah’ın (c.c.), peygamberler ve kitaplar vasıtasıylabildirdiği hak yola tabi olmaktır. İslam’ın, insanlarıdünyada ve ahirette aydınlığa ulaştıran hakikatlerinibenimsemektir. Kur’an’ın ortaya koyduğu,Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gösterdiği ve

açıkladığı ilkelere uymaktır.

Bu parçada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas B) HidayetC) Takva

D) İhsanE) Uhuvvet

 

10.“De ki: ‘Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsave bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahiRabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniztükenirdi.” (Kehf, 109. ayet.)

Verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüce Allah’ın ilim ve hikmeti sonsuz vesınırsızdır.

B) Denizlerin büyüklüğünün Allah’ın (c.c.) ilmiyanında bir önemi yoktur.

C) Yüce Allah’ın ilmini yazmak için denizlerintamamı mürekkep olarak kullanılsa bile yetmez.

D) Denizlerin tükenmesi Allah’ın (c.c.) ilmi vehikmetinin ölçüsünü anlatmaktadır.

E)Allah’ın  sonsuz ilmi O’nun kudreti ve iradesiile ilişkilidir.

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

İzzet EKER


DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA


11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA 


2 Yorumlar

  1. Neden cevapları yok lütfen cevaplarını yazarmısın acill lütfenn

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk