sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SES BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR TYT, AYT, YKS, YGS, LYS, KPSS, ÖSS, ÜSS

Ses Bilgisi çıkmış sorular pdf,Ses Bilgisi çıkmış sorular TYT,Ses Bilgisi çıkmış sorular Son 10 Yıl,Ses bilgisi çıkmış sorular ve çözümleri,KPSS Ses Bilgisi çıkmış sorular,KPSS Ses Bilgisi çıkmış sorular pdf,Ses Bilgisi çıkmış sorular Son 10 Yıl PDF,YKS ses Bilgisi çıkmış sorular-SES OLAYLARI ÇIKMIŞ SORULAR TYT, AYT, YKS, YGS, LYS, KPSS, ÖSS, ÜSS, SES OLAYLARI ÇIKMIŞ SORULAR YGS-KPSS-LYS-ÖSS-ÜSS-SES BİLGİSİ SORULARI, SES BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR-SES OLAYLARI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR, SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR, ses bilgisi çıkmış sorular, ses bilgisi çıkmış sorular öss kpss ygs lys

ygs lys öys öss üss de çıkmış tüm ses bilgi sorularıderskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için SES OLAYLARI ÇIKMIŞ SORULAR TYT, AYT, YKS, YGS, LYS, KPSS, ÖSS, ÜSS üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com


Hazırlayan:Mustafa ŞAHİNSES OLAYLARI ÇIKMIŞ SORULAR TYT, AYT, YKS, YGS, LYS, KPSS, ÖSS, ÜSS

1. Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık vermesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?             (2013 ygs)
A)   Ünlü düşmesi
B)   Ünsüz yumuşaması
C)   Ulama
D)   Ünsüz benzeşmesi                                  
E)   Ünlü türemesi      

2.    Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?           (2012 ygs)
A)   Ünlü daralması
B)   Ünlü düşmesi
C)   Ünsüz yumuşaması
D)   Ünsüz türemesi
E)   Ünsüz benzeşmesi

3.    Bir uğultu başlıyor söz dağarcığımda, sözcükler üşüşüyor zihnime; acılı, ezik, burukyorgun, çekingen, kırgın, suçlayıcı, küskün                                                             I                         II                   III                                      

       IV                                  V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?      (2011 ygs)

A)   II.        B)  III.       C)  IV.       D)  I       E)  V 


4.   Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır?       (2007 öss)

A.   Akla gelen başa gelir.
B.   Keskin sirke kabına zarar verir.
C.   Kırlangıcın zararını biberciden sor.
D.   Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.
E.   Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.

5.   Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; köylümün titreterek bağrı yanık toprağını inliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı 

Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?           (2001 öss)
A)   Ünlü düşmesi
B)   Ünsüz düşmesi
C)   Sert ünsüz yumuşaması
D)   Ünlü daralması
E)   Ünsüz benzeşmesi

6.   Doktorlar, yaşlılıkla spor yapmanın kişiyi psikolojik ve fizyolojik bakımdan rahatlattığını söylüyorlar.                                     .                                 I                  II                                            III                          IV                                         V

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?      (1995 öss)
A)   I.        B)  II.        C)  III.        D)  IV.       E)  V.

7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?    (1994 öss)

A)   Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.
B)   Yazar, bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış.
C)   Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.
D)   Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.
E)   Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti.

8.   Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.     (1993 öss)

A)   Araç           B)   Tabak             C)   Söğüt           D)   Dolap           E)   Koç

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?     (1991 öss)

A)   O da babası gibi hukuku seçmiş.
B)   Ben bu renkten hiç hoşlanmam.
C)   Göğüsüme bir ağrı girdi.
D)   Son günlerde onun bana karşı tavrı değişti.
E)   Suyun tazyikinden çimler toprağa yapışmış.

10.   Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?    (1989 öss)

       A)  Asfaltın onarımı         B)  Ağızın içi         C)  Saçlarının rengi        D)  Herkesin derdi        E)  Değirmenin suyu

11.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?    (1984 öss)

A)   İlk TBMM, 23 Nisan 1920'de, Ankara'da toplandı.
B)   30 Ağustos 1922'de, Başkumandanlık Meydan Savaşı zaferle sonuçlandı.
C)   Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.
D)   Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'de kuruldu.
E)   1 Kasım 1928'de, yeni Türk harfleriyle ilgili yasa kabul edildi.

12.   Üçüncü kişi iyelik eki alan kelimelerin sonuna ile getirilince araya (y) koruyucu ünsüzü girer ve ile nin başındaki (i) ünlüsü düşer. Bu kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır?    (1983 öss)
A)   Gelirken dergiyle gazeteyi de getirmeyi de unutma.
B)   Kardeşiyle sinemaya gitmek istememiş.
C)   Büyükbabayla torun çok iyi anlaşıyorlar.
D)   Büyük bir gürültüyle içeri giren oymuş.
E)   Anneyle kızı aynı evde oturuyorlarmış.

13.   Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece

         Bir başından bir başına göğün
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?      (1998 öys)
A)   Ses düşmesi
B)   Ünsüz yumuşaması
C)   Kaynaştırma harfi
D)   İyelik eki almış bir sözcük
E)   Ünsüz benzeşmesi

14.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ulama vardır?    (1997 öys)

A)   Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer
B)   Gönüldendir şikâyet kimseden faydamız yoktur
C)   Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
D)   Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
E)   Ben tâ senin yanında dahi hasretim sana

15.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşamasına bir örnek vardır?    (1995 öys)

A)   Gelecek ay yayımlanacak dergimizin kapağı, öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak.
B)   Bu araştırma, sonuçları öğrencilerin görüşlerini yansıtmaktadır.
C)   Siyasal reklamcılık, Türkiye'nin siyasal kültürüne yeni bir boyut getirmiştir.
D)   Son yıllarda demokrasi, bir siyasal, sistem olarak yeni anlamlar kazanmıştır.
E)   Anketteki ilk soru, seçmenlerin cinsiyetiyle ilgilidir.

16.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?     (1995 öys)

A)   Şemsiyeni yanına almıyor musun?
B)   Onunla görüşmeyeli yıllar oldu.
C)   Sen de ablanla gitmeyecek misin?
D)   Bu soruyu tam olarak anlıyamamış.
E)   Mektubuna cevap yazmayacak mısın?

17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?     (1993 öys)

A)   Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.
B)   Geçen yıl dikilen bu elbise iyice daralmış.
C)   Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.
D)   Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.
E)   Saçları son aylarda çok beyazlaşmış.

18.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?    (1990 öys)

A)   Üzerinde eskimiş, rengi atmış bir palto vardı.
B)   Kirpiklerine kadar toza toprağa bulanmıştı.
C)   Evler uzaktan belli belirsiz görünüyordu.
D)   Irmağın kıyısında oynayan çocuklar vardı.
E)   Akşam, arabalara binerek köye döndüler.

19.   Türkçede, ad tamlamalarında kaynaştırma sesleri n ve s' dir.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle bir ad tamlaması yapılırken bu kurala uyulmaz?    (1990 öys)
A)   Elma             B)  Yara            C)  Su            D)  Yazı          E)  Mavi

20.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ulama ya bir örnek vardır?     (1989 öys)

A)   Sabahtan uğradım ben bir fidana
B)   Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
C)   Gönlümüz bağlandı zülfün teline
D)   Al benim derdimi götür yare ver
E)   Telgrafın tellerine kuşlar mı konar

21.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?    (1988 öys)

A)   Zonguldak'a, giderken Karabük' den geçecek miyiz?
B)   Otobüs Adana'dan saat kaçta hareket edecekmiş?
C)   İzmit'ten Ankara'ya kaç saatte geldiniz?
D)   Kars'tan İstanbul'a otobüsle mi döneceksiniz?
E)   İstanbul'u gece hiç uçaktan seyrettiniz mi?

22.   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi ünsüz değişimi ne örnek olamaz?     (1986 öys)

A)   Hadi seni yemeğe götüreyim.
B)   Bu havada dağa tırmanmak istiyorum.
C)   Sabahları balığa çıkarlar.
D)   Çoğunun ruh sağlığı bozulmuştu.
E)   Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.

23.   Odunu yardım. Ona yardım, bir insanlık borcudur. Cümlelerindeki yardım sözcükleri arasında ses bakımından benzeşme, sözcük çeşidi bakımında bir ayrım vardır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir benzeşme ve ayrıma elverişli bir sözcük kullanılmıştır?     (1980 üss)
A)   Bu iş, beni çok yordu.
B)   Bu bağ, bana dedemden kaldı.
C)   Ahmet, hemen kolları sıvadı.
D)   Bu çiçeğin yaprakları zar gibidir.
E)   Sana ağlamak yakışmıyor, hep gül.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?               (2009 öss)

A)   Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
B)   Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C)   O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D)   Buraya yeni bir yaya geçidi yapılacak.
E)   Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.Cevap anahtarı
1.   E
2.   D
3.   E
4.   D
5.   B
6.   A
7.   E
8.   E
9.   C
10.   A
11.   D
12.   B
13.   A
14.   A
15.   A
16.   D
17.   A
18.   B
19.   C
20.   A
21.   A
22.   B
23.   E
24.   D
SES BİLGİSİ ÇIKMIŞ SORULAR


1. Aşağıdakilerden hangisinde, ikin­ci cümleye geçilirken yapılan değişiklikle, yüklem kişi yönün­den güçlendirilip pekiştirilmiştir ? ÖSS-1983


A) Buraya yarın sen gelirsin .
Buraya yarın sen gel.

B) Birazdan onu ben göreceğim.
-Birazdan onu ben görürüm.

C) Çok hastayım.
Bugün, çok çok hastayım.

D) Bunu ona verirsin.
Bunu ona sen verirsin.

E) Kumda güneşlenirsin.
Kumda her gün güneşlenirsin.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beni” kelimesi kullanıldığı yere göre cümlenin en önemli öğesi durumuna gelmiştir ? ÖYS-1984
A)  Dün sabah Ayten okulda beni aramış .
B)  Arkadaşım şubat tatilinde  beni İstanbul’a çağırıyor .
C)  Sınıfımı  geçersem babam beni İzmir’e götürecek .
D)  Öğretmen sınavda beni en ön sıraya oturttu .
E)  Beni yarın öğle   tatilinde otobüs durağında   bekle .

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı   yoktur ? ÖSS-1985
A) Ucuzca bir   otel arıyordu .
B) Ahbapca bir tutum takındı .
C) Kendisinden yaşça hayli küçüktü .
D) Başını hafifce öne eğdi .
E) Beğenmediğini açıkca söyledi

4.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi “ünsüz değişimi” ne örnek olamaz? ÖYS -1986
A) Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.
B) Çoğunun ruh sağlığı bozulmuştu.
C) Sabahları balığa çıkarlar.
D) Bu havada dağa tırmanmak istiyorum.
E) Hadi seni yemeğe götüreyim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ÖYS-1988
A) Zonguldak’ a giderken Karabük’den geçecek miyiz ?
B)  Otobüs Adana’dan saat kaçta hareket  edecekti ?
C)  İzmit’ten Ankara’ya kaç saatte geldiniz?
D)  Kars’tan İstanbul’a otobüsle mi döneceksiniz ?
E)  İstanbul’u gece hiç uçaktan seyrettiniz mi ?

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım    yanlışı vardır? ÖSS – 1989
A) Ağızın içi
B) Asfaltın onarımı
C) Saçlarının rengi
D) Herkesin derdi
E) Değirmenin suyu
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır ? ÖYS -1989
A)  Dün akşamki televizyon filmini beğenerek izledim.
B)  Ağaçdaki kuş yuvasına bakmak için hepimiz can atıyorduk.
C)  Bu yaz tatilinde güneşin ve denizin tadını çıkaracağım.
D)  Gelecek ayın 15’inde sınıf arkadaşlarımla buluşacağız.
E)  Öyle sanıyorum ki sen bu sınavda başarılı olursun .

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde , “ulama”ya bir örnek vardır? ÖYS-1989
A)  Sabahtan uğradım ben bir fidana
B)  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
C)  Gönlümüz bağlandı zülfün teline
D)  Al benim derdimi götür yare ver
E)  Telgrafın tellerine kuşlar mı konar

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? ÖSS-1991
A)  O da babası gibi hukukuseçmiş.
B)  Ben bu renkten hiç hoşlanmam .
C)  Göğüsüme bir ağrı girdi.
D)  Son günlerde onun bana karşı tavrı   değişti.
E)  Suyun tazyikinden çimler toprağa   yapışmış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır ? ÖYS -1991
A) Art arda aynı yanlışı yaptı.
B) Annem her zaman “Kalp kalbe karşıdır.” der.
C)  Davranışlarına içten içe sinirleniyordu .
D)  Olayı duyunca renkden renge girdi.
E)  Bu iş aşağı yukarı bir hafta sonra biter.

11.   (I) Arkadaşınızla (II) sizi (III) Kızılay’da (IV) otobüs durağında (V) gördüm .
Bu cümlede zamanı vurgulamak için “dün” sözcüğünün numaralanmış yerlerin hangisine ge­tirilmesi uygundur ? ÖYS-1993
A) I                         B) II                        C)III
D) IV                      E) V

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı   çizili sözcük   türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır ? ÖYS-1993
A) Bu  çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış .
B) Geçen yıl dikilen bu elbise iyice  daralmış .
C) Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış .
D) Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş .
E) Saçları son aylarda çok beyazlaşmış .

13 . Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden ( p,ç,t,k) biri bulunan sözcük , ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz? ÖSS- 1993
A) Araç                  B) Tabak                C) Söğüt
D) Dolap                E) Koç
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür? ÖSS- 1994
A) Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.
B) Yazar , bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış.
C) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.
D) Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.
E) Otobüsümüz , adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti.

15.   Doktorlar, yaşlılıkda spor yapmanın kişiyi psikolojik ve
                                  I             II                                       III
fizyolojik        bakımdan  rahatlattığını söylüyorlar.
    IV                                            V
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? ÖSS -1995
A) I                         B) II                   C) III
D) IV                      E) V

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşa­masına bir örnek vardır? ÖYS – 1995
A)  Gelecek ay yayımlanacak  der­gimizin kapağı, öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak .
B)  Bu araştırma sonuçları, öğrencilerin görüşlerini yansıtmak­tadır.
C)  Siyasal reklamcılık, Türkiye’nin siyasal kültürüne yeni bir boyut getirmiştir.
D)  Son yıllarda demokrasi, bir si­yasal sistem olarak yeni anlamlar kazanmıştır.
E)  Anketteki ilk soru , seçmenlerin cinsiyetiyle ilgilidir .

17. Aşağıdaki   cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır ? ÖYS -1995
A)  Şemsiyeni yanına almıyor musun ?
B)  Onunla görüşmeyeli yıllar oldu.
C)  Sen de ablanla gitmeyecek miydin ?
D)  Bu soruyu tam olarak anlıyamamış.
E)  Mektubuna cevap yazmayacak mısın ?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ÖSS -1998
A) İçtiği ilacın bıraktığı acımsı tadı gidermek için ağzına şeker aldı.
A)Nesili tükenmekte olan bazı hayvanlar koruma altına alınıyor.
C)Yaptığının yanlış olduğunu anlayınca özür dilemek istedi.
D)Vakfın amaçlarının neler olduğu üyelere anlatıldı.
E) Nüfus kaydını, doğum yerinden oturduğu ilçeye naklettirdi.

19 .         Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece
Bir başından bir başına göğün
Bu   dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur ? ÖYS -1998
A)  Ses düşmesi
B)  Ünsüz yumuşaması
C)  Kaynaştırma harfi
D)  İyelik eki almış bir sözcük
E)  Ünsüz  benzeşmesi

20 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ÖSS-1999
A) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını taşırdı.
B) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
C) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü kabarmıştı.
D) Ona bir armağan vererek gönlünü almaya çalıştı.
E)  Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti.

21.          Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz   yoldan ;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı
Bu dizelerde   aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? ÖSS-2001
A)  Ünlü düşmesi
B)  Ünsüz düşmesi
C)  Sert ünsüz yumuşaması
D)  Ünlü daralması
E)  Ünsüz benzeşmesi

22. Türkçe’de , ad tamlamalarında kaynaştırma sesleri “n” ve “s” dir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle bir ad tamlaması yapılırken bu kurala   uyulmaz ? ÖYS-1990
A) Elma                  B) Yara                   C) Su
D) Yazı                    E) Mavi

23. Üleştirme sayı sıfatı , eki , (-er) (-ar) , ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya “ş”    kaynaştır-ma harfi girer.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük vardır ? ÖSS-1999
A) Defterinize ikişer cümle yazın .
B) Beşer   kişilik gruplara ayrıldılar .
C) Masalara yedişer tabak koyalım .
D) Herkes yirmişer dakika konuşacak .
E) Üyelerden ellişer milyon lira toplayalım .

CEVAPLAR
1.D
9.C
17.D
2.A
10.D
18.B
3.A
11.E
19.A
4.D
12.A
20.C
5.A
13.E
21.B
6.A
14.E
22.C
7.B
15.A
23.B
8.A
16.A
Ses Olayları Çıkmış Sorular

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan:
Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
1.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (2001)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Sert ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz benzeşmesi 


Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın
Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı
Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa
Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı
2.Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? (2006 Ed.Sos)
A) I. ve VIII.      B) II. ve V.     C) III. ve VI.    D) IV. ve VII.     E) V. ve VII.

3.Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? (2007)
A) Akla gelen başa gelir.
B) Keskin sirke kabına zarar verir.
C) Kırlangıcın zararını biberciden sor.
D) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.
E) Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.

Bir uğultu başlıyor söz dağarcığımda, sözcükler üşüşüyor zihnime; (I) acılı, ezik, (II) buruk, (III) yorgun, çekingen, (IV) kırgın, suçlayıcı, (V) küskün
4.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? (2011)
A)II.    B) III.    C) IV.    D) I.    E) V.

Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor.
5.Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2012)
A) Ünlü daralması 
B)Ünlü düşmesi
C)Ünsüz yumuşaması
D)Ünsüz türemesi
E)Ünsüz benzeşmesi

Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı.
6.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2013)
A)Ünlü düşmesi
B)Ünsüz yumuşaması
C)Ulama
D)Ünsüz benzeşmesi
E)Ünlü türemesi

Alnıma düştükçe damlalar sıkça
Kalbimi karanlık şeylerle yordum,
Etrafı acı bir gölge sardıkça
Siz gülüyordunuz, ben ağlıyordum.
7.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2014)
A)Ünlü düşmesi
B)Ünlü daralması
C)Ünsüz benzeşmesi
D)Ünsüz düşmesi
E)Ünsüz yumuşaması

Edebiyat tarihi; edebî eserlerin kronolojik bir sıra içinde (I) oluşturdukları ve birbirleriyle ilgisi olmayan eserler yığını değil, edebî olarak şimdiki zamanda (II) yaşayan sanat eserlerinin oluşturduğu organik bir bütünün (III) sonucudur. Bu organik bütün içinde yer alan sanat eserleri, birbirine (IV) benzeyen nitelikleriyle belli bir kültürün ve o kültürün ait olduğu medeniyetin oluşturduğu bir edebiyat (V) geleneği meydana getirir.
8.Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015)
A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V

Kimi zaman en büyük dostu kimi zamansa en büyük düşmanıdır dağlar (I) kayakçıların. Tehlikeye atılmayı, (II) dikkatsizliği, sonrası düşünülmeden verilen kararları sevmez. Her kayakçı hayatta kalmak için (III) tehlikeyi önceden (IV) hissetmek ve anında en doğru kararı vermek zorundadır. İşte bu yüzden kendi branşlarında ilerlemek isteyen kayakçıların dağlarla oyun (V) oynanmayacağını bilmeleri gerekir.
9.Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015 LYS)

A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V 

(I) Çevresi büyük bir piknik alanı olarak düzenlenip halka açılan Mogan Gölü’nün kuşların kuluçka ve yavrulamasına (II) ayrılan doğal park (III) kısmında (IV) kıvrımlı ahşap yayla (V) yolları ve kuş gözlemevleri yapılmış.
10.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? (2016) 

A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V 

Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Rüzgârlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla.
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla.
11.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2016 LYS)
A)Ünsüz yumuşaması
B)Ünsüz benzeşmesi
C)Ünlü düşmesi
D)Ulama
E)Ünlü daralması

Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü.
12.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2017)
A)Ünsüz düşmesi
B)Ünsüz türemesi
C)Ünlü daralması
D)Ünsüz benzeşmesi
E)Ünlü düşmesi

Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan, ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce
13.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2017 LYS)
A)Ünsüz benzeşmesi
B)Ünlü düşmesi
C)Ünsüz türemesi
D)Ünlü daralması
E)Ünsüz yumuşaması

Ben, sisi zihnin bazı hâllerine (I) benzetirim. Sis içindeyken sanki başka bir dünyada, başka bir nizam içinde (II) oynayan muhayyilem, beni daima şaşırtır. Kimi zaman temel karakterler üzerinde kalıp (III) ayrıntılardan uzaklaşmanın mutluluğunu yaşarım. Kimi zaman da zihnim ayrıntılara dalıp (IV) çevreyi kolaçan etmeye başlar. Birkaç gündür İstanbul’un üstünü bütünüyle örten sis de zihnim gibi oyunlar oynuyor ve görülen, (V) işitilen her şeyi farklı bir şekle sokuyor.
14.Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? (2018) 

A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V 

Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük, kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin, kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir.
15. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur(2019 TYT)
A) Ünsüz yumuşaması 

B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi 
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünlü daralması

Cevaplar

1.B   2.A   3.D   4.E   5.D   6.E   7.D   8.D   9.E   10.E   11.E   12.C   13.A   14.E  15.E

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk