sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorumluluk Sınav Soruları 2024 Şubat, Haziran, Eylül

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorumluluk Sınav Soruları 2023 Şubat, Haziran, Eylül 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorumluluk sınavı soruları 2023,2024,2025, 9-10-11-12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORUMLULUK SINAVLARI,DİN KÜLTÜRÜ SORUMLULUK SINAVLARI,SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,


 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorumluluk Sınav Soruları 2024Şubat, Haziran, Eylül üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

T.C.

DERSKONUM KAYMAKAMLIĞI

Derskonum Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

...... EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI DERSKONUM ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVLARI SINAV SORU TUTANAĞIDIR.

 

DERSİN ADI: Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

SINIFLAR: 9.Sınıflar

SINAV SÜRESİ:40’

SINAV TARİHİ:

PUANLAMA BAREMİ:

1

2

3

4

5

10

10

10

20

50

 

 
 

 

 İNDİRME LİNKİ SAYFANIN AŞAĞISINDA 👇👀

 


            Aşağıdaki kişilerden oluşan komisyonumuz …./…../2022 ……… günü saat ….. . ……’da Okul Müdürü’nün başkanlığında toplanarak, Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin sorumluluk sınavları ile ilgili maddelerini incelemiş, yıl sonu öğretmen raporu da dikkate alınarak hazırlanan sınav soruları aşağıya çıkarılmış olup, puanlama baremine göre ayrıntılı olarak komisyonumuzca hazırlanmıştır.

 

          …../…../20...               

derskonum.com

Sınav Komisyon Başkanı            

 

 

1.“Bismillahirrahmanirrahim”  kelimesinde Allah’ın hangi isimleri yer almaktadır? (10P)

-

2-Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. (10P)

1- ………………..: “Gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilen.” Anlamında Allah’ın (c.c.) isimlerinden biridir.

* salim duyu

* el-Âlim

* mütevatir

* ilham

* vahiy

* rüya

* bilgi

* öznel

* keşif

2- Uyku sırasında zihinde beliren, görüntüler bütününe ………………… denir.

3- Gönle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgilere ………………….. denir.

4- Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunmaya ………………..…………… denir.

5- Aklın ötesinde olduğu için gaip olan bazı şeyleri bilmeye ………………… denir.

 

  İNDİRME LİNKİ SAYFANIN AŞAĞISINDA 👇👀

3-Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. (10 P)

 

1- Peygamberden gelen haber, peygambere Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Allah’tan (c.c.) gelen bilgilerdir.

D

Y

2- Bilgi, İslam âlimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir.

D

Y

3-  İslami bilgi anlayışında sezgi, rüya, keşif ve ilham genel geçerliliği olmayan kişiye özel bilgi kaynaklarıdır.

D

Y

4- Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana tahkiki iman denir.

D

Y

5- Akide (çoğulu akaid) sadece bir dine bağlılık değil bağlanmama şeklinde de ortaya çıkan kabullere denir.

D

Y

 

 

 

 

 

 

 

Okula giderken abdestli gitmenin, abdestli atılan her adımın sevap olduğunu duyduğundan beri her an abdestli olmaya dikkat eden Hatice, Okuldan eve dönerken yol üstünde karşısına çıkan sokak hayvanlarını beselemekten çok büyük keyif alırdı. Yine böylesi bir günün ardından eve gelen Hatice, bahçede tek başına oturan babaannesinin yanına gitti. Halini hatırını sorduktan sonra dertleşmeye başladılar.

Bir müddet konuştuktan sonra ikindi namazını kılmak için beraber içeri geçtiler. Hatice namazı kıldıktan sonra mutfağa giderek annesine yardım etti. Akşam yemeğinden sonra biraz Kur’an-ı Kerim okuyup ders çalışmak için odasına çekilen Hatice, yaklaşan sınavlarda başarılı sonuçlar elde etmek için dua ettikten sonra uyudu.

4. Yukarıdaki metinde yer verilen ibadetlerden 5 tanesini listeleyiniz. (20 P.)

 

 

 

 

5. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 50p)1. Öğrenme, araştırma, gözlem ve deney yoluyla elde edilen, insan zekasının ve çalışmasının sonucu ortaya çıkan ürüne ne denir?

A)Batıl inanç  B)Efsane  C)Bilgi

  D)Mitoloji                E)Masal

 

2. “Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ Dediler.. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?” (Bakara Suresi,170.ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)İnsanın bilgi edinmesinde kültür önemlidir.

B)Atalara saygı duymak dinin gereğidir.

C)Her devirde Allah’a (C.C) inanan toplum olmuştur.

D)Kişinin doğru olan bilginin peşinden gitmesi gerekir.

E)Allah (C.C) her devirde vahiy göndermiştir.

 

3.İslam inancına göre dinin kaynağı nedir?

A)Vahiy  B)Akıl  C)Duyular  D)Korku  E)Arayış

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde imanın geçerli kabul edilmesinin şartlarından değildir?

A) İmanda şüphe olmamalıdır.

B) İman edilmesi gereken hususların hepsine inanılmalıdır.

C) İmana şirk karıştırılmamalıdır.

D) Kur’an ayetleri ve dinî hükümler alay konusu yapılmamalıdır.

E) İman esasları sırasıyla bilinmelidir.

 

5. “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et” (Hicr suresi, 99.ayet)

  İNDİRME LİNKİ SAYFANIN AŞAĞISINDA 👇👀

Bu ayetten ibadetle ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A)İbadette kolaylık esastır.

B)İbadette devamlılık esastır.

C)İbadette samimiyet esastır.

D)İbadeti çok fazla yapmak esastır.

E)İbadette isteklilik esastır.

 

6.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel değerlerinden değildir?

A)Adalet  B)Hikmet  C)İffet  D)Şecaat  E)Zulüm

 

7.Hangisi Adaletin zıttıdır?

A)Zulüm  B)Hikmet  C)İffet  D)Şecaat  E)Ahlak

8. “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (İsra suresi, 29. Ayet)

 

Bu ayette yerilen kötü davranışlar hangileridir?

A)Cimrilik-Korkaklık  B)İsraf-korkaklık

C)Cimrilik-zulüm  D)Cimrilik-israf

E)İsraf-zulüm

 

9.İslam medeniyetinin doğuşunda etkili olan kaynaklar hangileridir?

A)Şiirler  B)Savaşlar  C)Kur’an ve Sünnet 

D)Coğrafya  E)İklim

 

10.Hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden değildir?

A)İnsan merkezlidir.  B)İlim medeniyetidir.

C)Sentezler bütünüdür.  D)Zulmü destekler.

E)Adaleti ön planda tutar.

 

 

 

 

T.C.

DERSKONUM KAYMAKAMLIĞI

Derskonum Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

...... EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI DERSKONUM ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVLARI SINAV SORU TUTANAĞIDIR.

 SINAVI  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorumluluk Sınav Soruları
 SINAVI  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorumluluk Sınav Soruları 2023 Şubat, Haziran, Eylül 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorumluluk sınavı soruları 2023,2024,2025, 9-10-11-12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORUMLULUK SINAVLARI,DİN KÜLTÜRÜ SORUMLULUK SINAVLARI,SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk