sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Meslek Liseleri İçin | 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları TEST

    1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-indir

11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi,11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-meslek-lisesi


 onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………………..ANADOLU LİSESİ  11. SINIFLAR  TÜRK  DİLİ  VE  EDEBİYATI  1. DÖNEM   2. YAZILI SINAV SORULARI
AD/SOYAD:                                                                                                                    SINIF/NUMARA:İbrahim Şinasi ve ………………………’nin …………………gazetesini çıkardıkları 1860 tarihi  Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın başlangıç tarihi kabul edilir.                                                                                                                                                                     
1.Yukarıdaki cümlenin boşluklarına  gelecek doğru isimler hangisinde verilmiştir?                                                                    
A.Ziya Paşa/Takvim-i Vekayi                                                                                                                               

B.Namık Kemal/Ceride-i  Havadis                                                                        

C.Yusuf Kâmil Paşa/Diyojen                                                                                                                                    

D.Agâh Efendi/Tercüman-ı Ahval                                                                                                                            

E.Akif Paşa/Tahrib-i Harabat

 

 


2.Aşağıdakilerden hangisi 1839-1860 arası Tanzimat hazırlık döneminde Batı’dan çeviriler yapan edebi-yatçılarımızdan değildir?                                                                                    
A.Sadullah Paşa                                                                               

B.Münif Paşa                                                                                                                                                                            

C.Yusuf Kâmil Paşa                                                                         

 D.Ethem Pertev Paşa                                                                                   

E.Samipaşazade Sezai

 

 


3.Aşağıdaki kavramlardan hangisi Fransız İhtilali etkisiyle edebiyatımıza giren kavramlardan değildir?                                                                                                                                                      
A.eşitlik                                                                                        

B.divan                                                                                           

C.Vatan                                                                                                   

D.millet                                                                                      

E.hürriyet

 

 


4.Aşağıda yer alan edebiyatımızın ilklerine dair eşleştirmelerden  hangisinde yanlışlık yapılmıştır?                                                              
A.İlk tiyatro/Şair Evlenmesi                                                                                                                                          

B.ilk edebi roman/İntibah                                                                                            

C.İlk Türkçe sözlük/Kamus-ı Türkî                                                                       

D.İlk tarihi roman/Akıncılar                                                           

E.İlk günlük/Seyahat Jurnali

 


 
5.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın birinci  dönem edebiyatçılarından değildir?                                                                                                                         
A.Yusuf Kâmil Paşa                                                                         

B.Namık Kemal                                                                        

C.Semsettin Sami                                                                        

D.Ahmet Mithat Efendi                                                            

E.Direktör Ali Bey

 

 


6.Edebiyatımızdaki ilklere dair aşağıdaki  eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?                                                                                                                                   
A.Araba Sevdası/Recaizade Mahmut Ekrem                                                     

B.Validem/Abdülhak Hamit Tarhan                                                                

C.Zehra/Nabizade Nazım                                                                              

D.Küçük Şeyler/Samipaşazade Sezai                                                      

E.Karabibik/Şemsettin Sami

 

 


7.Aşağıdakilerden hangisi  ‘Beş Hececiler’ olarak bilinen şairlerden biri değildir?                                                                          
A.Faruk Nafiz Çamlıbel                                                                 

B.Orhan Seyfi Orhon                                                                    

C.Oktay Rıfat Horozcu                                                                     

D.Halit Fahri Ozansoy                                                                       

E.Yusuf  Ziya Ortaç

 

 


8.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Edebiyatı sanatçıları için söylenemez?                                                                                                              
A.Sanat toplum içindir,anlayışını benimsemişlerdir.                                                    

B.Sanatlı ve ağır bir dil kullanmışlardır.                                                                                                                           

C.Tiyatro türünü arka planda tutmuşlardır.                                                                                                   

D.Sone,terzarima,triyole yi  Batı’dan almışlardır.                                                                                                                                                                  

E.Eserlerinde mekan genellikle İstanbul olmuştur.            

 

 

                                                                           
9.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Edebiyatı sanatçıları için yanlış bir bilgidir?                                                                                    
A.Topluluğun roman türündeki öncü yazarı Halit Ziya Uşaklıgil’dir.                                                                                             

B.Mehmet Rauf edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan ‘Eylül’ü bu dönemde yazmıştır.                                                                                                                          

C.Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin dönemin önemli edebiyatçılarındandır.                                                                                                    

D.Hüseyin Cahit Yalçın’ın  ‘Edebiyat ve Hukuk’ makalesi Servetifünun dergisinin kapatılmasına sebep oldu.                                                                                                                                     

E.Topluluğun tüm şairleri hece ölçüsünü kullanarak şiir yazmayı tercih etmiştir.

 

 


10.Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin ile ilgili yanlış bilgi içermektedir?                                                                                                                               
A.Şair alışılmamış bağdaştırmalarıylabili nir,Sembo-lizm akımından etkilenmiştir.                                                                                                                                               

B.Tüm şiirlerini Evrak-ı Leyal kitabında toplamıştır.                                                                                                                            

C.En ünlü şiiri Elhan-ı Şitâ’da karın yağışını betimlemiştir.                                                                                                                                             

D.’Sis’ şiirinde İstanbul’u karamsar bir bakışla anlatmıştır.                                                                                                      

E.Şair bazı şiirlerinde birden fazla aruz kalıbı kullanmayı tercih etmiştir.

 

 


11.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğunu diğer topluluklardan ayıran özelliğidir?                                                                                                                                           
A.Edebi beyanname yayımlayarak ortaya çıkmaları.                                                                          

B.Bir dergi etrafında toplanarak edebi ürünlerini yayımlamaları.                                                                                                                                

C.Sanatsal yönü yüksek edebi ürünler ortaya koymaları.                                                                                                                         

D.Daha önce kullanılmamış Batılı nazım biçimlerini kullanmaları.                                                                                                                                   

E.Diğer edebi topluluklara göre daha uzun süre faaliyet gösteren bir topluluk olmaları.  

 

 


Yaşadığımız kimi olayları unutmak yitirmek midir( ) kazanmak mıdır( )İnsan unutur ( )kimi zaman acılarını(  ) kimi zaman da mutluluklarını(  )
12.Parantezle belirtilen  yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A.(?)(?)(:)(,)(!)                                                                     B.(?)(.)(;)(,)(…)                                                                     C.(,)(?)(:)(;)(?)                                                                            D.(,)(?)(;)(,)(.)                                                                      E.(;)(?)(,)(,)(!)

 

 

13.Edebiyatımızın ilk makalesinin tam adı aşa-ğıdakilerden hangisidir?                                                                                   
A.Tahrib-i Harabat                                                                

B.Bize Göre                                                                                                           

 C.Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi                                                                             

D.Yeni Lisan                                                                                                   

E.Demdeme  
 
 


 
Ağır ağır çıkacaksın  bu merdivenlerden,                                                                                    

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,                                                                                          

Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak..                                                                

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta ,                                                                                              

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta..                                   
14.Ahmet Haşim’e ait olan Merdiven şiirinden alınan bu dizeler için hangisi söylenemez?                                                                                                                     
A.Şairin Sembolizm akımından etkilendiği görülmektedir.                                                                                                                                                                             

B.Şiirinde  derin bir hüzün duygusu hakimdir.                               

C.Şiir hece ölçüsü kullanarak yazmıştır.                                                                                   

D.Dize sonlarında ahenk unsurlarına yer vermiştir.                                                                        

E.Şair şiirinde söz sanatlarını ustaca kullanmıştır.

 

 


15.Hangisi Fecr-i Ati Edebiyatı’nın özelliklerinden değildir?                                                                                                           
A.Tevfik Fikret topluluğun önemli edebi-yatçılarından biridir.                                                                                                                  

B.Saf Şiir anlayışını benimseyerek şiir yazmışlardır                                                                                              

C.Şiirde önemli olan anlatmak değil hissettirmektir                                     

D.Topluluğun öncü  ismi Ahmet Haşim’dir.                                                        

E.Şairler semboller ve söz sanatlarından oldukça yararlanmışlardır.

 

 


16.Yahya Kemal Beyatlı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                                           
A.Şiirlerinde tarih şuuru ve İstanbul sevgisi önemli yer tutar.                                                                               

B.Osmanlı-Türk medeniyeti eserlerine hayranlık duyan bir şairdir.                                                                                

C.Şiirlerinde tarihi zaferlerden duyduğu sevince yer vermiştir.                                                                                                        

D.Sonsuzluk özlemi,aşk,ölüm temalarını işlemiştir.                                                                                                    

E.Servet-i Fünun  topluluğunda yer almış bir edebiyatçımızdır.      

 

 


 17.‘’Yeniden su yürüdü dalıma,yaprağıma.’’ cümlesinde hangi cümle öğesi yoktur?                                                               
A.Yüklem                                                                                       

 B.Nesne                                                                                                 

C.Özne                                                                                             

D.Zarf Tümleci                                                                              

E.Dolaylı Tümleç

 

 


18.Aşağıdakilerden hangisi Saf(öz) Şiir anla-yışının bir özelliği değildir?                                                                                                                               
A.Bireysel duyarlılıklar ön planda yer alır.                                                                                

B.Sanatın en önemli amacı toplumu eğitmek ve bilinçlendirmektir.                                                                                                          

C.Soyut güzellikler,tarih bilinci,zaman kavramı gibi konular şiirlerde işlenmiştir.                                                                                                               

D.Ritim,söyleyiş güzelliği,duygusallık ağır basar.                                                                              

E.İmge,söz sanatları,ahenk temel şiir özellikleridir.

 

 


19.Aşağıdakilerden hangisi ‘Yeni Lisan Hareketi’nin  ilkelerinden değildir?                                                                                           
A. Konu seçiminde yerlilik                                                     

B.Dilde yalınlık                                                                    

C.Hece ölçüsü kullanmak                                                                                 

D.Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak                                                         

E.Sanat şahsi ve muhteremdir ilkesi                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Nisan 1911’de yayımlanan  dergi  daha önce yayımlanan Hüsn ve Şiir dergisinin devamı niteliğindedir.Derginin ilk sayısında yer alan ‘Yeni Lisan’ başlıklı yazı bizzat Ömer Seyfettin tarafından yazılmıştır.Dilde özleşmenin savunulduğu yazıda ‘ulusal edebiyat’ın ilk şartının ‘ulusal dil’ olduğu vurgulanmıştır.                                                                        
20.Yukarıdaki paragrafta söz edilen dergi hangisidir?                                                                                   
A.Türk Sazı                                                                              

 B.Edebiyata Dair                                                                               

C.Tarih Muhasebeleri                                                                       

D.Bize Göre                                                                               

 E.Genç  Kalemler

 

 


21.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının temel ilkelerinden biri değildir?                                                                                                           
A.Dil sade ve anlaşılır olmalıdır.                                                                                                                   

B.Şiirde aruz  değil hece ölçüsü kullanılmalıdır.                                                                                                   

C.Anadolu’nun gerçekliği ve milli konular öne çıkarılmalıdır.                                                                                                                             

D.Batıcılık temel fikir akımı olarak kabul edilecektir.                                                                                                         

E.Dilde,işte,fikirde birlik sağlanmalıdır.
 


 
22.Aşağıdakilerden hangisi  ‘Makale’ türünün özelliği değildir?                                                                                                                              
A.Makale teze dayalı temel öğesi düşünce olan bir türdür.                                                                                                                       

B.Alanında uzman kişilerce yazılır.                                                                                                    

C.Makaledeki düşünceleri kanıtlama zorunluluğu yoktur.                                                                                                                                

D.Makalenin üslubu ciddi ve bilimsel olmalıdır.                                                                                   

E.Giriş,gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir planı olmak zorundadır.
‘’Aklımı zorluyorum gecenin hüzünlü  saat-lerinde, yazık ki bulamıyorum  yaşanmamış çocukluğumu.’’                                                                     

 

             
23.Yukarıdaki cümlenin ‘yüklemleri’  hangi-sinde doğru verilmiştir?                                                                                                                                    
A.yazık ki-zorluyorum                                                           

B.yaşanmamış-bulamıyorum                                                                                            

C.aklımı-gecenin hüzünlü  saatlerinde                                                                                                                                                              

 D.çocukluğumu-yaşanmamış                                                                                                                                              

E .zorluyorum-bulamıyorum

 

 


24.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?                                                                                                  
A.Selim Usta işi yetiştirmek için aralıksız çalışıyordu.                                                                

B.Ağrı dağı bütün ihtişamıyla karşımda işte.                                                                                        

C.Gemi her sabah Bodrum'a turist götürüyor.                                                                          

D.Bu aralar Ahmet’i çok  dalgın  görüyorum.                                                                               

E.Ne zaman Karabaş’ı görse  korkudan titrerdi.
 

 


 ‘’Genç kızın elindeki ayna, aslında yüzünün değil gönlünün hüznünü yansıtıyordu.’’
 25.Yukarıdaki cümlenin ‘Öznesi’ aşağıdakiler-den hangisidir?                                                                                                                                                 
A.Genç kızın elindeki  ayna                                                                                             

B.Aslında                                                                                                             

C.Gönlünün  hüznünü                                                                                                                                                         

D.Yansıtıyordu                                                                                                                                                                                      

E.Yüzünün değil gönlünün hüznünü             
 
BAŞARILAR  :)   
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  ZÜMRESİ
NOT:HER SORU 4 PUANDIR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


11. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST
11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI, 11.SINIF YAZILI SORULARI,11. SINIF EDEBİYAT YAZILI,

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk