sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat TEST 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-indir

11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi,11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-meslek-lisesi-11-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari-tes


derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat TEST  1. Dönem 2. Yazılı Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM

 

1)Tanzimat Dönemi Türk şiiriyle ilgili aşağıdakiler-den hangisi yanlıştır?

A)Biçim güzelliğinden çok konu önemsenmiştir.

B)Aruz ölçüsüyle eski konular hece ölçüsüyle yeni konular işlenmiştir.

C)Tanzimat 1.Dönemi’nde adalet, hak, hukuk, hürriyet gibi kavramlar ilk kez kullanılmıştır.

D)Romantizm akımı etkili olmuştur.

E)Sade bir dil savunulmuş ama başarılı olunamamıştır.

 

“Vatan şairi” olarak bilinen sanatçı, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Vatan, millet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları sıkça kullanmıştır. “Hürriyet Kasidesi” adlı şiirinde eski nazım biçimleriyle yeni konular işlemiştir.

2)Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir?

A)Namık Kemal       B)İbrahim Şinasi       C)Ziya Paşa

        D)Tevfik Fikret      E)Mehmet Emin Yurdakul

 

Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç

Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.

Dedi: Yastığa dayan o cam gözlerini aç.

Seyret çizgilerimle neler geçti, ne oldu!

3)Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez?

A)Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.

B) Çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır.

C)İmgelere yer verilmiştir.

D)Redif ve kafiyeye yer verilmiştir.

E) Toplumsal bir konu işlenmiştir.

 

4)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiiriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Toplum için sanat anlayışını savundular.

B)İstanbul Türkçesi esas olarak sade bir Türkçeyle yazdılar.

C)Halk şiirini kaynak olarak benimseyen şairler hece ölçüsünü kullandılar.

D)Duyguya önem verip öğreticiliği yok saydılar.

E)Millî kültür ve millî tarihle ilgili konular ele alınarak milliyetçi şiirler yazdılar.

 

5)Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”den değildir?

A)Halit Fahri Ozansoy    

B)Enis Behiç Koryürek

C)Yahya Kemal Beyatlı  

D)Orhan Seyfi Orhon

E)Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!

Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok,

Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: “Çok

Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... “

Baban gidince demek kaldı âdeta öksüz!

6)Yukarıdaki manzumeden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Kişi ve olaya yer verilmiştir.

B)Bir düşünce şiir şeklinde anlatılmıştır.

C)Öğretici yönü vardır.

D)Estetik kaygı gözetilerek oluşturulmuştur.

E)Şiir şeklinde yazılmış bir hikâyedir.

 

Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,

Ey suyun sesinden anlayan bağlar,

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

7)Yukarıdaki şiir şekil ve üslup özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?

A)Milli Edebiyat       B)Tanzimat       C)Servetifünun

                  D)Fecriati         E)Divan Edebiyatı

 

8)Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçıları için söylenemez?

A) “Sanat için sanat” ilkesine bağlıdırlar.

B) Aruz ölçüsünü kullandılar.

C) Toplumsal temalara sırt çevirdiler.

D) Edebiyat amaç değil araçtır.

E) Anjanbuman tekniğini kullanmışlardır.

 

9)Aşağıdakilerden hangisi saf(öz) şiirle ilgili değildir?

A) “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla şiirler yazılmıştır.

B)İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılır.

C)Şiirde ahenge önem vermemişlerdir.

D)Her türlü ideolojik eğilimin dışında kalmışlardır.

E)Şiiri anlaşılmak için değil duyulmak, hissedilmek için yazmışlardır.

 

10)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına uygun eserler vermiştir?

A)Ziya Gökalp     

B)Ahmet Haşim   

C)Yahya Kemal

D)Tevfik Fikret    

E)Cenap Şahabettin

 

20.yy.ın“Hafız”ı unvanını almıştır. Çağdaş Azerbaycan ve İran edebiyatlarının en güçlü şairidir. “Heyder Baba’ya Selâm” onun en ünlü şiiridir. Türkçe ve Farsça eserler yazmştır.

11)Yukarıda özellikleri verilen Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin temsilcisi kimdir?

A)Bahtiyar Vahapzade    B)Hüseyin Şehriyar

C)Ali Tebrizi                   D)Andelip Karacadağ

E)Bulut Karaçollu

 

12)Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerin-den değildir?

A)Konu sınırlaması yoktur.

B)Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir.

C)Kelimelerin mecaz anlamlarına çokça yer verilir.

D)Bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilir.

E)Kanıt ve belgelere dayalıdır.

 

13)Edebiyatımızdaki ilk makale aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni Lisan                        B)Şiir ve İnşa       

C)Edebiyat ve Hukuk           D)Zemzeme

E)Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi    

 

14)Münazara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bir düşüncenin olumlu ve olumsuz yönleri iki grup tarafından tartışılır.

B)Düşünceleri açık ve anlaşılır söylemek esastır.

C)Jüri, konuşmalar yapıldıktan sonra nesnel bir değerlendirme yapar.

D)Konuşmacı sayısı en fazla 3 kişidir.

E)Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amaçlanır.

 

15)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerin özelliklerinden değildir?

A)Belirli bir teze dayanır.

B)Kurmacaya dayalı metinlerdir.

C)Araştırma sonuçlarından faydalanır.

D)Anlatılanlar nesnel özellikler gösterir.

E)Çeşitli kaynaklardan yararlanılır.

 

 

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Çocuğun yanı başımızda olmadığını yeni farkettim.

B) Ardı sıra baktım ama egzozu sağlamdı.

C) Haftasonu seninle İstanbul Boğazı’nı gezelim.

D) Yurtdışı gezisini yarıda bırakıp da gelmiş.

E) 15.00’da parka gideceğimizi söyledi teyzem.

Gülün tam ortasında ağlıyorum, her akşam sokak ortasında öldükçe.

17)Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A)Özne - yüklem - nesne - zarf tümleci

B)Dolaylı tümleç- yüklem- zarf tümleci

C)Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci-nesne

D)Yüklem - zarf tümleci

E)Yüklem - zarf tümleci - zarf tümleci

 

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) En neşeli yağmurdur nisan yağmuru.

B) Yaz yağmuru beni her zaman etkilemiştir.

C) Kapının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

D) Güpegündüz düş görüyorum yine.

E) O, neden buraya geldiğimi bilmiyor.

 

19)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem vurgulanmıştır?

A)Zilin sesi gelmiyordu kulağıma bugün.

B)Zilin sesi bugün kulağıma gelmiyordu.

C)Bugün gelmiyordu zilin sesi kulağıma.

D)Kulağıma zilin sesi bugün gelmiyordu.

E)Gelmiyordu zilin sesi kulağıma bugün.

 

( )İhtiyar adam ( ) başı iki elinin arasında çömeldi ( ) sanki dünyası başına yıkılmıştı ( ) ( ) dedi adam ( )

20)Yukarıda verilen yay ayraçlara ( )sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (“) (,) (,) (!) (”) (.)  

B) (“) (-) (-) (.) (”) (.) 

C) (-) (-) (;) (.) (-) (.)  

D) (“) (,) (;) (.) (”) (.)

E) (“) (;) (,) (.) (”) (…)

 

 

Not: Her soru 5 puandır.  Başarılar…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Tanzimat Dönemi Türk şiiriyle ilgili aşağıdakiler-den hangisi yanlıştır?

A)Biçim güzelliğinden çok konu önemsenmiştir.

B)Aruz ölçüsüyle eski konular hece ölçüsüyle yeni konular işlenmiştir.

C)Tanzimat 1.Dönemi’nde adalet, hak, hukuk, hürriyet gibi kavramlar ilk kez kullanılmıştır.

D)Romantizm akımı etkili olmuştur.

E)Sade bir dil savunulmuş ama başarılı olunamamıştır.

 

“Vatan şairi” olarak bilinen sanatçı, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Vatan, millet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları sıkça kullanmıştır. “Hürriyet Kasidesi” adlı şiirinde eski nazım biçimleriyle yeni konular işlemiştir.

2)Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir?

A)Namık Kemal       B)İbrahim Şinasi       C)Ziya Paşa

        D)Tevfik Fikret      E)Mehmet Emin Yurdakul

 

Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç

Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.

Dedi: Yastığa dayan o cam gözlerini aç.

Seyret çizgilerimle neler geçti, ne oldu!

3)Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez?

A)Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.

B) Çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır.

C)İmgelere yer verilmiştir.

D)Redif ve kafiyeye yer verilmiştir.

E) Toplumsal bir konu işlenmiştir.

 

4)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiiriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Toplum için sanat anlayışını savundular.

B)İstanbul Türkçesi esas olarak sade bir Türkçeyle yazdılar.

C)Halk şiirini kaynak olarak benimseyen şairler hece ölçüsünü kullandılar.

D)Duyguya önem verip öğreticiliği yok saydılar.

E)Millî kültür ve millî tarihle ilgili konular ele alınarak milliyetçi şiirler yazdılar.

 

5)Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”den değildir?

A)Halit Fahri Ozansoy    

B)Enis Behiç Koryürek

C)Yahya Kemal Beyatlı  

D)Orhan Seyfi Orhon

E)Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!

Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok,

Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: “Çok

Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... “

Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!

6)Yukarıdaki manzumeden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Kişi ve olaya yer verilmiştir.

B)Bir düşünce şiir şeklinde anlatılmıştır.

C)Öğretici yönü vardır.

D)Estetik kaygı gözetilerek oluşturulmuştur.

E)Şiir şeklinde yazılmış bir hikâyedir.

 

Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,

Ey suyun sesinden anlayan bağlar,

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

7)Yukarıdaki şiir şekil ve üslup özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?

A)Milli Edebiyat       B)Tanzimat       C)Servetifünun

                  D)Fecriati         E)Divan Edebiyatı

 

8)Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçıları için söylenemez?

A) “Sanat için sanat” ilkesine bağlıdırlar.

B) Aruz ölçüsünü kullandılar.

C) Toplumsal temalara sırt çevirdiler.

D) Edebiyat amaç değil araçtır.

E) Anjanbuman tekniğini kullanmışlardır.

 

9)Aşağıdakilerden hangisi saf(öz) şiirle ilgili değildir?

A) “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla şiirler yazılmıştır.

B)İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılır.

C)Şiirde ahenge önem vermemişlerdir.

D)Her türlü ideolojik eğilimin dışında kalmışlardır.

E)Şiiri anlaşılmak için değil duyulmak, hissedilmek için yazmışlardır.

 

10)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına uygun eserler vermiştir?

A)Ziya Gökalp     

B)Ahmet Haşim   

C)Yahya Kemal

D)Tevfik Fikret    

E)Cenap Şahabettin

 

20.yy.ın“Hafız”ı unvanını almıştır. Çağdaş Azerbaycan ve İran edebiyatlarının en güçlü şairidir. “Heyder Baba’ya Selâm” onun en ünlü şiiridir. Türkçe ve Farsça eserler yazmştır.

11)Yukarıda özellikleri verilen Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin temsilcisi kimdir?

A)Bahtiyar Vahapzade    B)Hüseyin Şehriyar

C)Ali Tebrizi                   D)Andelip Karacadağ

E)Bulut Karaçollu

 

12)Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerin-den değildir?

A)Konu sınırlaması yoktur.

B)Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir.

C)Kelimelerin mecaz anlamlarına çokça yer verilir.

D)Bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilir.

E)Kanıt ve belgelere dayalıdır.

 

13)Edebiyatımızdaki ilk makale aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni Lisan                        B)Şiir ve İnşa      

C)Edebiyat ve Hukuk           D)Zemzeme

E)Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi    

 

14)Münazara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bir düşüncenin olumlu ve olumsuz yönleri iki grup tarafından tartışılır.

B)Düşünceleri açık ve anlaşılır söylemek esastır.

C)Jüri, konuşmalar yapıldıktan sonra nesnel bir değerlendirme yapar.

D)Konuşmacı sayısı en fazla 3 kişidir.

E)Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amaçlanır.

 

15)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerin özelliklerinden değildir?

A)Belirli bir teze dayanır.

B)Kurmacaya dayalı metinlerdir.

C)Araştırma sonuçlarından faydalanır.

D)Anlatılanlar nesnel özellikler gösterir.

E)Çeşitli kaynaklardan yararlanılır.

 

 

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Çocuğun yanı başımızda olmadığını yeni farkettim.

B) Ardı sıra baktım ama egzozu sağlamdı.

C) Haftasonu seninle İstanbul Boğazı’nı gezelim.

D) Yurtdışı gezisini yarıda bırakıp da gelmiş.

E) 15.00’da parka gideceğimizi söyledi teyzem.

Gülün tam ortasında ağlıyorum, her akşam sokak ortasında öldükçe.

17)Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A)Özne - yüklem - nesne - zarf tümleci

B)Dolaylı tümleç- yüklem- zarf tümleci

C)Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci-nesne

D)Yüklem - zarf tümleci

E)Yüklem - zarf tümleci - zarf tümleci

 

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) En neşeli yağmurdur nisan yağmuru.

B) Yaz yağmuru beni her zaman etkilemiştir.

C) Kapının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

D) Güpegündüz düş görüyorum yine.

E) O, neden buraya geldiğimi bilmiyor.

 

19)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem vurgulanmıştır?

A)Zilin sesi gelmiyordu kulağıma bugün.

B)Zilin sesi bugün kulağıma gelmiyordu.

C)Bugün gelmiyordu zilin sesi kulağıma.

D)Kulağıma zilin sesi bugün gelmiyordu.

E)Gelmiyordu zilin sesi kulağıma bugün.

 

( )İhtiyar adam ( ) başı iki elinin arasında çömeldi ( ) sanki dünyası başına yıkılmıştı ( ) ( ) dedi adam ( )

20)Yukarıda verilen yay ayraçlara ( )sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (“) (,) (,) (!) (”) (.)  

B) (“) (-) (-) (.) (”) (.) 

C) (-) (-) (;) (.) (-) (.)  

D) (“) (,) (;) (.) (”) (.)

E) (“) (;) (,) (.) (”) (…)

 

 KAYNAK: ŞUAYP AKYÜZ

Not: Her soru 5 puandır.  Başarılar…

                                                                               


11. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST
11 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı,1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI, 11.SINIF YAZILI SORULARI,11. SINIF EDEBİYAT YAZILI,

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk