sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 171

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 171

HAZIRLIK

1. Modern hayatın size getirdiği zorunlulukları eleştirip sorgular mısınız? Kurallar karşısındaki tavrınız ne olur? Görüşlerinizi açıklayınız.

Cevap: Modern hayat, insanların günümüzde yaşadığı yaşam biçimini ve koşullarını ifade eder. Modern hayatın bize getirdiği zorunlulukları eleştirip sorgularım. Kurallara hayata bakış açım ve değerlerime ters düşmediği sürece uyarım.

2. Roman yazarı, eserini oluştururken neden farklı türlerden (anı, günlük, deneme vb.) yararlanır? Tartışınız.

  • Cevap: Roman yazarı, eserini oluştururken farklı türlerden yararlanır, çünkü bu sayede eserini zenginleştirir ve okuyucunun dikkatini çekebilir. Ayrıca, farklı türlerin kullanılması, yazarın anlatımını çeşitlendirir ve eserin daha ilginç hale gelmesini sağlar.

3. Modernizm ve postmodernizm kavramlarını araştırınız. Bu akımların Türk edebiyatındaki temsilcilerini bulunuz. Tespitlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • CevapModernizm; “bilimsel, siyasal, kültürel gelişmelerle ve sanayi devrimiyle birlikte hareketlenen büyük toplumsal değişime eşlik eden zihniyet” için kullanılan terimdir. Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir.

Modern romancılarımız:

 Sait Faik Abasıyanık,
 Haldun Taner,
 Yusuf Atılgan,
 Vüsat O. Bener,
 Bilge Karasu,
 Nezihe Meriç,
 Attila İlhan,
 Adalet Ağaoğlu,
 Ferit Edgü,
 Rasim Özdenören,

Postmodern romancılarımız:

 Oğuz Atay
 Orhan Pamuk
 Hasan Ali Toptaş
 Metin Kaça
 Latife Tekin
 Murat Gülsoy
 Elif Şafak
 Sema Kaygusuz
 İhsan Oktay Anar
 Süreyya Evren

4. “Üstkurmaca, metinler arasılık ve pastiş” anlatım tekniklerini araştırınız (1 ve 3. etkinliğe yöneliktir.).

Cevap:

“Üstkurmaca” (intertextuality), bir metin veya çalışmanın, başka bir metin veya çalışmadan yararlanarak oluşturulduğu veya bu metinler arasında bağlantılar kurduğu bir anlatım tekniğidir. Bu teknik, yazarın kendi metnini, başka metinlerle ilişkilendirerek zenginleştirmeye çalıştığı bir yöntemdir.

“Metinler arasılık” (intertextual relations), iki veya daha fazla metnin birbirlerine göre nasıl ilişkilendirildiğini inceleyen bir kavramdır. Bu ilişkilendirme, metinler arasında atıflar veya başvurular yoluyla gerçekleşebilir.

“Pastiş” (pastiche), bir metnin, çeşitli kaynaklardan parçalarını bir araya getirilerek oluşturulduğu veya bir başka metnin tarzını taklit ettiği bir anlatım tekniğidir. Pastiş, yazarın kendi tarzını oluşturmak yerine, başka metinlerden esinlenerek yazdığı bir yöntemdir.

Bu anlatım teknikleri, edebiyat, sinema ve diğer sanatsal çalışmaların oluşumunda sıklıkla kullanılır ve yazarın kendi metnini zenginleştirmeyi veya bir başka metnin tarzını taklit etmeyi hedefler.

.
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk