sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 169

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 169

on dört romanını toplumu bilinçlendirme ve yönlendirme amacı ile yazarak kendini bir sonraki nesle taşımayı başarabilen nadir yazarlardandır. Fakir Baykurt’un romanları Türk edebiyatının toplumsal gerçekçilik ve Anadolu gerçekçiliğini yansıtması açısından ise ciddi bir önem teşkil eder.

Fakir Baykurt, romanlarında Türkiye’deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele alır. Köylünün bilinçaltındaki isteklerini, tepkilerini ve çelişkilerini yansıtır. Bu yönüyle 1950 – 1970 döneminde etkili olan “köy edebiyatı hareketi”nin önde gelen temsilcisi olur. Yazar, köy enstitüsü mezunu yazarlardan biri olup bu özelliğini romanlarına çok güçlü bir şekilde yansıtır.

“Yılanların Öcü”, Anadolu’daki köy yaşamında yüzyıllardır egemenliğini sürdürmüş olan ağa-köylü çatışmasını dile getirir. Yazar romanlarında gerçekçilik unsurunu göstermek için bilgi verici konuşmalara yer verir. Bu bilgiler genellikle köy dışından gelen kaymakam, müfettiş, öğretmen gibi kişilerin ağzından aktarılır. “Yılanların Öcü” ve onun devamı olan “Irazca’nın Dirliği” adlı romandaki Irazca’nın yerel ve bireysel olan mücadelesini yansıtan bildiri şeklindeki konuşmalar bunun bir örneğidir. “Onuncu Köy” isimli romanda bu tarz konuşan ya da konuşturulan da köy öğretmenidir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yediler içtiler. Derecesiz memnun oldular. Çekip gittiler sonunda. Hepsi, Karataş’ı böyle gördü ya, böyledir sandı. Hiçbirisi kel bir eşşeğe binip ya da yaya çekilip gelmedi şuraya. Hiçbirisi derimizin altındaki yaraları görmedi. “Atlı adam, eşşeklinin hâlinden ne bilsin?” diyen boşa dememiş. Yoo, yoo, at bulan ata binsin gene!

Bu metinde altı çizili ifadeyle anlatılmak isteneni cümledeki bağlamdan hareketle tahmin ediniz.

  • Cevap: At eskiden zenginlik göstergesi idi. Eşek ise köylülerin kullandıkları bir ulaşım aracı idi. Bu bakımdan zenginlerin fakirlerin halinden anlamaması üzerine bu deyim kullanılmaktadır.

2. Okuduğunuz romanın olay örgüsünü aşağıdaki boşluklara yazınız.

• Haceli’ye bir arsanın haksız yere verilmesi.

  • Cevap:

• Bayram ve ailesinin Haceli’ye karşı mücadelesi
• Muhtarın Haceli’nin tarafını tutması ve Bayram’ı dövdürmesi
• Irazca’nın Kaymakam’a durumu anlatması ve Kaymakam’ın duruma el atması

3. Okuduğunuz romanda geçen kahramanların özelliklerini belirtiniz. Bu kişilerin tip mi, karakter mi olduğunu açıklayınız.

Cevap:

Romanda öne çıkan kişiler, güçsüz ve ezilen köylü, güçlü ve ezen köylü ile memur ve bürokratlar gibi üç öbekte toplanabilir:

Güçsüz ve ezilen köylü : Bayram ve ailesi, Bekçi Mustafa

Güçlü ve ezen köylü : Muhtar, Haceli

Memur ve bürokratlar: Kaymakam, Şakir Efendi

Romanın başkişisi konumunda olan Irazca, romanda yaşlı ve güçlü bir kadın tipi olarak yer alır. Oğlu Bayram’ın üzerinde otoriteye sahip olan ve evi yöneten Irazca, hayatı boyunca çilelerle yoğrulmuş yaşlı köylü kadınını temsil eder.

Bayram, annesinin yönlendirmeleriyle hareket eden, geleceğe yönelik küçük mutluluklar hayal eden zayıf bir kişilik olarak belirirken, Bayram’ın karısı Hacca ise kaderine boyun eğen genç köylü kadını olarak sunulur. Kara Bayram’ın hasmı Haceli, çıkarları için güçlünün yanında olan köylü bir tip olarak

canlanır. Muhtarın her istediğini yapan Haceli, sınıf atlama arzusuyla her türlü kötülüğü yapmaya yatkındır.

Haceli’nin karısı Fatma ise cinselliği temsil eden genç bir kadın olarak romanda yer bulur. Kocasıyla mutsuz bir hayat yaşayan Fatma, yazgısına karşı koymaya çalışan, daha mutlu bir hayatın hayallerine kendini kaptıran bir genç kadını canlandırır.

4. Metinden ağız özelliklerini yansıtan kelimeleri bulunuz. Sizce bu tarz kelimeleri kullanmanın faydası ne olabilir? Tartışınız.

  • Cevap: “Hökümetin bankasından. Banka da bizden alıyor. Bir dünya fayiziyle. Bir etek para veriyorsak, temsil, bir etek de fayiz tutuyor.” / “Biz yoksuluz diye bizim tepemize biniyorlar anam! Şimdi sen geliyorsun ya bu Karataş’a, şanlı şöhretli karşılayacaklar seni. Davul zurna ile…”

5. Fakir Baykurt’un yalın ve saydam bir üslup yaratarak az sözle çok şey anlatmayı tercih etmesi okurun düş gücüne duyduğu inançtan kaynaklanır. Bir noktayı büyüterek derinleştirmek böylece dilsel ve düşünsel bütün sınırlılıkları aşma çabası, onun yazınsal düzlemdeki temel amacıdır.

Bu metindeki altı çizili ifadeye uygun cümleleri “Yılanların Öcü” metninden bulunuz. Yazarın vermek istediği mesajları tartışınız.

  • Cevap: “Kanun mu? Ne kanunu? Köy yerinde ne kanunu Allah’ı seversen Kaymakam’ım?” / “Köy yerinde kanun olsa böyle dalgündüz ev basıp karı dövebilirler mi?”

6. Metindeki ana çatışma nedir? Bu çatışma kimler arasında yaşanmaktadır? Yazınız.

  • Cevap: Büyük bir beğeni toplayan, sinemaya ve tiyatroya uyarlanan Yılanların Öcü adlı romanıyla Baykurt, derebeyli düzenden anamalcı düzene geçişi ele alarak, bireysel ve bilinçsiz bir başkaldırıyı konu eder. Bu yönüyle, toplumbilimsel bir metin çözümlemesine imkân veren eser, toplumsal yapı ve ilişkilerin gözlemlenebildiği bir metin olma özelliği gösterir.

7. Romanın adıyla olay örgüsü arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Yılanlar neyi temsil etmektedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Doğu kültüründe önemli bir simge olan ‘yılan’ın kullanılması dikkat çeker. Romanda kötülük simgesi olarak yer alan yılan, işlevsel bir görev üstlenir. Güçsüz ve ezilen sınıfı temsil eden Kara Bayram’ın ailesinin yılanlarla olan mücadelesi aynı zamanda, onların güçlü ve ezen sınıfla yaptıkları mücadelenin de simgesel boyutunu oluşturur.

8. Bu romanın toplumcu gerçekçi olarak nitelendirilmesi metindeki hangi özelliklerden kaynaklanmaktadır? Tartışınız.

  • Cevap: Çünkü bu romanda gördüğümüz, güçlülerin egemen olduğu ve kötülük saçtığı bir evrende, her türlü baskı ve şiddete karşı insanların mücadele etmesi gerektiği, ancak bu mücadelenin sonucunda elde edilecek başarının göreli olacağı ve insan için mutlak mutluluğun olmayacağı ortaya konulur. Kısaca toplumun sorunları anlatılır.

12. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 169

.
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-
12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk