sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 162

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .
.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 162

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Nuruosmaniye Kütüphanesindeki eski yazmalardan birinin arkasına bu iki kitabın adını işaret etmeniz de çok iyi oldu. Amma burada eski mürekkepten anlamanızın da tesiri var. Hayır azizim şahane bir eser yazdınız!..”

— “iyi ama ayrı şeyler değil mi bunlar? — Hayır, hiçbir suretle… Eğer içinizde bu kurt olmasa Cemal Bey’den veya herhangi bir adamdan korkmanıza imkân yoktur. Sizdeki korku kendinize imansızlıktan.”

Bu parçalarda geçen altı çizili ifadelerin anlamlarını bağlamdan hareketle belirtiniz?

Cevap:

Eski mürekkep: Yani eski zamanın dilinden ve kültürel dilinden işleyişte kullanılan mevzuattan anlamak gerektiği vurgulanmıştır.

Korkunun kendine imkansız olması: Yani insanın kendi korkularını yaratması insanın ancak sınırlarını kendi koyabileceği anlamı vardır.

2. Roman hâkim, kahraman, gözlemci bakış açılarının hangisiyle yazılmıştır? Seçilen bakış açısı anlatımı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Cevap: Roman hakim bakış açısı ile verilir. Çünkü romanın birçok yerinde Hayri İrdal’in psikolojik hesaplaşmalarını okuruz. Seçilen bakış açısı bizi romanın içine çeker.

3. “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” metnindeki olayların sıralanışını aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:

a. Şeyh Ahmet Zamanî Efendi adlı kitabın basılması.
b. Hayri irdal ile Halit Ayarcı’nın suçlanmaları
c. Cemal Bey’nin onları suçlaması
d. Onların da Cemal Bey’i suçlamaları
e. Halit Ayarcı’nın önce işleri büyütmesi, sonra Enstitü’nün kapatılmak istenmesi, Halit’in ölümü ile biter.4. İç konuşma: Yazar anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya verir. Kahraman kendi kendine konuşur gibidir fakat düşünceleri düzenlidir.

İroni: Söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. İroni tekniği ile yazar mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını dolaylı bir şekilde çizer.

Yukarıdaki açıklamadan hareketle metinde ironi ve iç konuşma tekniğinin uygulandığı yerleri belirleyeniz.

Cevap: “Söylemeye hacet yok ki Selma benim sadece sevgilim değildi. O biraz da mazim dediğim korkunç şeyden aldığım öçtü. Onun sayesinde arkamda bıraktığım günlere, “haydi siz de…” diyebiliyordum. “Hacalet… işte önünde küçüldüğüm tek insan kollarımın arasında”

5. Okuduğunuz metinden “Ahmet Hamdi Tanpınar bireyin iç dünyasını esas alan eserler kaleme almıştır.” cümlesini doğrulayan parçalar gösteriniz.

Cevap: Özellikle Hayri İrdal’ın kendi iç konuşmalarının olduğu kendi iç hesaplaşmalarını yaptığı bölümleri örnek olarak gösterebiliriz. Örneğin: “Söylemeye hacet yok ki Selma benim sadece sevgilim değildi. O biraz da mazim dediğim korkunç şeyden aldığım öçtü. Onun sayesinde arkamda bıraktığım günlere, “haydi siz de…” diyebiliyordum. “Hacalet… işte önünde küçüldüğüm tek insan kollarımın arasında” kısımları buna örnek teşkil eder.

6. “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanının adının bir kurum ismi olmasıyla yazarın eleştirisi ve vermek istediği mesaj arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Aslında devletin kimi kurumlarının gereksizliği, bu kurumların hantallığı ve bu kurumlarda görev alan bazı devlet görevlilerinin kötü niyetlerle nasıl halkı kandırdığı kendilerine çıkarlar sağladıklarını anlatmak istemiştir.

7. Toplumda Hayri irdal ve Halit Ayarcı tipleri var mıdır? Varsa bu insanlara karşı nasıl davranılmalıdır?

Cevap: Kesinlikle vardır. Çünkü toplumda her zaman saflar ve bu safları bulundukları mevkiler aracılığı ile kandırmak isteyen sivri akıllılar bulunur.

8. Aşağıda numaralanmış cümlelerde tanıtılan kahramanların isimlerini boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

I. Hayri İrdal: eserin kahramanı ve anlatıcısıdır. Eserdeki tüm tuhaflıklar onun etrafında gelişir. Saatleri Ayarlama Enstitüsünde Halit Ayarcı’nın sağ kolu olarak görev yapar.
II. Selma: İrdal’ın ikinci eşi olup sinema artistlerine özenen ve bir çeşit hayal dünyasında yaşayan biridir.
III. Cemal Bey: Selma Hanım’ın eski eşidir. Boşanmanın ardından irdal’la birlikte olmaya başlayan eski karısını kıskanmaya başlar. Bu yüzden Hayri irdal ve Halit Ayarcı hakkında dedikodular yayılır.

12. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 162

.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk