sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ PDF

9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ PDF,9.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ PDF, 9.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TESTİ, TESTLER, 9 EDEBİYAT TESTLERİ,

 derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için 9.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ PDF paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

9sinif-edebiyat-siir-unitesi-test-sorulari-pdf-indir

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN
9.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ PDF


Şiir Bilgisi Test-1

1. Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Uyak düzeni “çapraz uyak” şeklindedir.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Koşma’nın ilk dörtlüğü biçimindedir.
E) Konusuna göre satirik şiire örnektir.


2. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz
Gerçekte bu hissi tanımadık biz
Böyle bir masalı yaşamadık biz
Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani tipi uyak
B) Koşma tipi uyak
C) Çapraz uyak
D) Sarma uyak
E) Örüşük uyak


3. I. Bir de İstanbul’a geldim ki: bütün çarşı, pazar
Naradan çalkalanıyor, öyle ya… Hürriyet var
II. Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının
Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kırgın
III. Kadın erkek koşuyor borç ederek Avrupa’ya
Sapa düşmekte bizim şıklara, sanırım Asya
IV. Zurnalar şehir ahalisini takmış peşine
Yedisinden tutarak da dayanın yetmişine
V. Çamlıbel sanki şehir, zabıta yok, rabıta yok
Aksa kan sel gibi, dindirecek vasıta yok
Yukarıdaki numaralanmış beyitlerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak yoktur?
A) Bugün suyun yüzünde, yarın kumsal kenarda
Her gün ölümsüzlüğü anardık dalgalarda
B) Dün içinden tanısak, dedik artık denizi
Kandıramıyordu yalnız suların şekli bizi
C) Sesin bir sırça gibi kırılmazsa içerde
Beni bugün serilmiş görenler orta yerde
D) Geni anlatmak üzre yazıp her gün bir gazel
Saçlarını çözerek hülya dizinde tel tel
E) Seneler geçmemiş sanki aradan
Ne varsa ağaçlık, akarsu, meydan


5. Sarı yeşil ve mavi fanuslar iç içedir
Ve hepsinin içinde kıpkızıl bir portakal
Ufuk yol yol kızardı engin tutuştu dal dal
Ve işte karşımızda akşam böylece erir
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sarma uyak düzeni vardır.
B) Tam uyak vardır.
C) Pastoral şiir özellikleri vardır,
D) 14’lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Redif vardır.


6. Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla her yaşta ihtiyar çınar
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir


7. Kuruyan bahçeme saksı dizerim
Etrafım kimsesiz, içerim dolu
Ruhuma bir çizgi gibi çizerim
Dağların ardına uzanan yolu
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Redif
B) Uyak
C) Ölçü
D) Kişileştirme
E) Benzetme


8. I. Can verme sakın aşka aşk afeti candır
Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
II. Mezarlarda susarken dilsizler, duraksızlar
Üstlerinde ot biter, kuş öter, arı vızlar
III. Son böyle güzelsin, sen böyle tatlı
Yıllar var gönlümde, yârimin aklı
IV. Geçtiğim her yolda karşıma çıksan
Bir tatlı gülüşle yüzüme baksan
V. Gözlerin gönlümde açar nergisler
Mor akasyalarla ürperen seher
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde tam kafiye kullanılmamıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.


9. Karac’oğlan der ki ismim överler
Ağu oldu bildiğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dönemin zihniyetini yansıtmaktadır.
B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Kafiye düzeni sarma uyaktır.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) Günlük konuşma dilinin değerleriyle oluşturulmuştur.


10. Çiçekdağı derler, var mı zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) İlk üç dizesi birbirleriyle kafiyelidir.
C) Koşma nazım biçimine ait özellikler taşır.
D) Konusuna göre didaktik şiire örnektir.
E) Kafiye örgüsü “aaab” şeklindedir.


11. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrün nasıl geçersen geç
Yukarıdaki dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı uyak
B) Tunç uyak
C) Zengin uyak
D) Tam uyak
E) Yarım uyak


12. Cahil okur amma âlim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez
Veysel bu sözlerin halka yaramaz
Sonra bana derler deli yalandır
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye örgüsü aaab biçimindedir.
B) Anonim halk edebiyatı ürünüdür.
C) Didaktik unsurlar içermektedir.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.


13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kafiye kullanılmıştır?
A) Bir oğlum var güzel seni alayım
Gurbette ne var onu bulayım
B) Gene haber oldu turnam dizildi
İşittim Senem’i bağrım ezildi
C) Dinlen ustam size haber sorayım
Başınıza olmaz işler kurayım
D) Bu meydanda erkân olur, yol olur
Bu hususta gavga olur, zul olur
E) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler
Ağlayanda gözün yaşın silmezler14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?
A) Genç yaşımda terk eyledim vatanı
Seyr eyleyip gezerim cümle cihanı
B) Arzulayıp çıktım gurbet ellere
Yazık oldu düştüm dilden dillere
C) Genç yaşımda neler geldi başıma
Nazar eyle gözden akan yaşıma
D) İçmişem bir bade, düşmüşem derde
Canım kurban olsun merd oğlu merde
E) Şu karşıda görülen lale dağıdır
Vadem tamam oldu ecel çağıdır

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-B 3-E 4-E 5-E 6-A 7-D 8-C 9-C 10-D 11-A 12-B 13-E 14-D
Şiir Bilgisi Test-2

1. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın
Veysel’in dilinde tespihtir adın
Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)
Ahu gözle sümbül saçlı maralım
Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Lirik bir şiirdir.
B) Şiirin son dörtlüğüdür.
C) Ölçülü bir şiirdir.
D) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
E) Anonim bir türküdür.


2. Nasıl acıkırsa susarsa insan
Öyle sevdim bir memleket kızını
Yukarıdaki dizelerle,
I. bir şey bu aşkın
II. aramıza dağlar
III. deryalar koyan
IV. artırdı hızını
sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) I. – IV. II. – III.
B) IV. – I. II. – III.
C) III. – II. IV. – I.
D) III.-IV. I. – II.
E) I. – II. IV. – III.


3. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan
Seyir defterini başkası yazsın
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Çapraz uyak
C) Mani tipi uyak
D) Düz uyak
E) Örüşük uyak


4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi
Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi
B) Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler
Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler
C) Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna
Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna
D) Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller
Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller
E) Duvarda çizilen resim çerçeveleri
Konsol üstünde çölün uydurma develeri


5. I. Herhangi bir konuda bilgi vermek ve bir şeyler öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
II. Tabiat güzellikleri, dağlar ve çoban hayatına duyulan ilgi ve maceraların anlatıldığı şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki “hicivler”, Halk edebiyatındaki “taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.
Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Didaktik – Satirik – Lirik
B) Didaktik – Dramatik – Satirik
C) Pastoral – Didaktik – Satirik
D) Didaktik – Pastoral – Satirik

E) Lirik – Pastoral – Didaktik6. Zeynep’e yaptırdım altından tarak

Tara da zülfünü omzuna bırak
Görüşmek isterim yollarım ırak
Zeynep’im Zeynep’im şanlı Zeynep’im
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I., II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
B) Şiirin kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.
C) 6 + 5 duraklıdır ve 11 ‘li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) “ak” sesleri arasında tam uyak vardır.
E) Nazım türü koşmadır.


7. Yeryüzünde yalnız benim serseri
Herkesin dünyada varsa bir yeri
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdaki dizelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Sanma bir gün geçer bu karanlıklar
Hıçkırır anneler babalar
B) Bakışları şimşek gibi çakardı
Yarını görürdü düne bakardı
C) Derdimin yangını sardı gölgeni
Deniz ölesiye severken seni
D) Elbet bir ömre tek sözdür kaderin
Mutlu kıyıları kapıp cennetlerin
E) Bedirlendin doğduğun yüce felekten
Cemalin seçilmez ruhun melekten


8. Şimdi her uyanık limandan uzak
Derinlerde engin bizi sarıyor
dizeleriyle;
I. Güverteden korsan
II. Kimi arıyor
III. Gibi aşarak
IV. Ne arıyor sular
sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz kafiye” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize hangi sırayla oluşturulur?
A) II. ve IV.
B) IV. ve II.
C) IV. ve V.
D) I. ve IV.
E) III. ve I.


9. El ariftir yoklar senin bendini
Dağıtırlar, tuzağını, fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Kâfi yükseklerden uçucu olma
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Satirik şiir
B) Pastoral şiir
C) Didaktik şiir
D) Epik şiir
E) Lirik şiir


10. Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Koşma tipi uyak düzeni vardır.
B) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.
C) Konusu bakımından lirik bir şiirdir.
D) Redif kullanılmamıştır.
E) Halk edebiyatına ait bir şiirdir.


11. Neler gördük neler bugüne kadar
Daha gidilecek yerlerimiz var
Bizi buralarda unutamazlar
Kalacak bir türkü söyler gideriz
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şair gelecekten umutsuzdur.
B) Uyak düzeni aaab şeklindedir.
C) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Şiirde kullanılan dil açık ve yalındır.
E) Nazım biçimi koşmadır.


12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Ruhumda son kalan mana uçacak
O gün dinlenecek vücudum ancak
B) Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine
C) Kimsesiz bir akşam, ezelden yorgun
Öksüzlük denilen acıyla vurgun
D) Rüzgârla titrerken karanlık çamlar
Seninle aydınlanır eski akşamlar
E) Bu akşam rüyamda Leyla’yı gördüm
O ipek saçlarını elimle ördüm13. Yaşamın sonunda ölüme kadar

Kalacak yüzünde sevginin hıncı
Çok geç, yönümüz olmuş oralar
Şaklıyor yüzünde günah kırbacı
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma uyak
B) Koşma tipi uyak
C) Çapraz uyak
D) Mani tipi uyak
E) Düz uyak

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-A 3-B 4-A 5-D 6-D 7-E 8-B 9-C 10-D 11-A 12-A 13-C

Şiir Bilgisi Test-3

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

A) Bir parça uzaklaş kederlerinden

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

B) Yan yana sessizce mevsimle keder

Esen rüzgârlara sen kendini ver

C) Bütün burçlarıyla uzanmış gece

Zihnin eşiğinde ürkek düşünce

D) Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin

Yağmur ince ince toprağa sinsin

E) Güç bele bir bilet aldım gişeden

Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan

 


2. Kirpiğine sürme çek

Kına yak parmağına

Bu yıl yaşın girecek

Kız, gelinlik çağına

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.

B) Adeylem kullanılmıştır.

C) 7'li hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Tam uyak kullanılmıştır.

E) Ünsüz yumuşamasının birden çok örneği vardır.

 


3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem kafiye kullanılmıştır?

A) Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler

Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir

B) Başında şakladıkça, atlıların kırbacı

Anla ki her gün sana hız veriyor bir acı

C) Kimi esti başucumdan yel gibi

Kimi sızdı bir toprağa sel gibi

D) Gönlümde kovalar eskiden beri

Sarışın kumralı, kumral esmeri

E) Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı

Mazi gibi sislenmiş Emirgan, Çınaraltı

 


4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A) Sanırım, insanların her suçunda ben varım

Günüh bir uzun kervan, ta ucunda ben varım

B) Bir ufuk ki ne Mecnun varabildi, ne Ferhad

Bir ufuk ki, ilahi Sırrı bekleyen serhad

C) Akıl akıl olsaydı ismi gönül olurdu

Gönül, gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu

D) Mutlu adam, dünyayı bir acı gurbet bilen

Öz vatan pınarından, ölümü şerbet bilen

E) Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var

Akıl iç İn son tavır, saçlarını yolmak var

 


5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmamıştır?

A) Aşkın âşıklar öldürür

Tecelli ile doldurur

B) Ben dost ile dost olayım

Canımı feda kılayım

C) Dünyaya gelen göçer

Bir bir şerbetin içer

D) Dünyaya çok gelip gittim

Kudret ününü işittim

E) Âşık oldum şu ay yüze

Nazar kıldım kara göze

 


6. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A) Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de

B) Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela

Hani tauna da zuldür bu rezil istila

C) Ağacı kıskanırım yemiş yüklü dalı var

Bahar olsun, güz olsun ne güzel masalı var

D) Yarın elbet bizim, elbet bizimdir

Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir

E) Şimdi başka zaman, başka bahçeden

Kerpiçten oyulmuş bir pencereden  

 


7. Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağına kanın alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerden çıkarılamaz?

A) Epik unsurlar içerir.

B) Uyak örgüsü çaprazdır.

C) Rediflerden yararlanılmamıştır.

D) Birinci ve üçüncü dizelerde tam kafiye kullanılmıştır.

E) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.

 


8. Uyuşamayız, yollarımız ayrı;

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;

Senin yiyeceğin kalaylı kapta;

Benimki arslan ağzında,

Sen aşk rüyası görürsün, bense kemik.

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerden çıkarılamaz?

A) Serbest ölçü ile yazılmıştır.

B) Ulama vardır.

C) Satirik şiir türündedir.

D) Yalın bir dille söylenmiştir.

E) Ahenk rediflerle sağlanmıştır.

 


9. Bıçak soksan gölgeme

Sıcacık kanım damlar

Bu dizelerden sonra aşağıdaki dizelerden hangisi getirilirse dörtlük, çapraz kafiye ölçüsüyle yazılmış olur?

A) Kapalı bütün camlar

Ses gelmiyor sesime

B) Hayat mayat diyorlar

Benim gözüm mayatta

C) Yer dumanmış ne çıkar

Duman dolu asuman

D) Gir de bir bak ülkeme

Başsız başsız adamlar

E) Bekletme Yunus'um, bozuldu bağlar

Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar

 


10. (I) İslam etkisine girildikten sonra aydınlar Arap ve Fars edebiyatının etkisinde kaldı. (II) Özellikle Fars edebiyatı, Türk sanatçılarını oldukça etkiledi. (III) Bu edebiyatta kullanılan aruz ölçüsüyle şiir yazma çabaları da bu sıralarda başladı. (IV) Dizelerdeki hecelerin sayısına bağlı olarak düzenlenen bu ölçü Türkçe sözcüklere pek uygun gelmedi. (V) Bu yüzden şiire hızla yabancı sözcükler de girmeye başladı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 


11. Aşağıdaki beyitlerden hangisi ötekilerden farklı bir ölçüyle söylenmiştir?

A) Zeybeğimi birkaç kızan vurdular

Çukurda üstüne taş doldurdular

B) Odası mühürlü, girilemez mi

Şu ters akan sular çevrilemez mi

C) Beyni tırmık tırmık, pençelere sor

Mevsim niçin ölgün, bahçelere sor

D) Teşbihi dökülmüş, aranır nine

Balonu yok, ağlar çocuk haline

E) Söndürün lambayı uzağa gideyim

Nurdan bir şehir ruhum, dur, seyredeyim

 


12. Aşağıdakilerden hangisine bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Aruz ölçüsünde görülen kusurlardan biri olan imale, kısa hecenin uzun okunmasına denir.

B) Sessizle biten bir sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük arasında ulama yapılır.

C) Hece ölçüsünde bir dizenin kimi yerlerde bölünerek vurgulanmasına durak denir.

D) Bir şiirde birinci ve dördüncü dizelerin kendi arasında; ikinci ve üçüncü dizelerin kendi arasında kafiyelenmesi sonucunda sarma uyak düzeni oluşur.

E) Dize sonlarındaki ses benzerliğinin sadece rediflerle sağlandığı, kafiyenin kullanılmadığı şiirlerde kafiye örgüsünden söz edilemez. 

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-B  3-C  4-B  5-D  6-B  7-C  8-E  9-D  10-D  11-E  12-E
Şiir Bilgisi Test-4

1. Gözlerim daldı gitti, bir rüya denizine,

Sularda uzun uzun baktım ayın izine,

Hani başım düşerdi bir sevgili dizine!

Dedim: yirmi yaşının ay ışığı değil bu.

Bu dizelerle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz kafiye düzeni vardır.

B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Tam kafiye kullanılmıştır.

E) İntak (konuşturma) sanatı vardır

 


2. Gözlerinde aksi, bir derin hiçin

Kanadın yayılmış çırpınmak için

Bu kış yolculuk var diyorsa için

Beni de yanına al, anneciğim

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı kafiye  

 B) Çapraz kafiye 

  C) Tam kafiye 

  D) Yarım kafiye   

E) Zengin kafiye

 


3. İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Düz kafiye düzeni kullanılmıştır.

C) Ulama vardır.

D) Ünsüz benzeşmesi vardır.

E) Kişiselleştirme sanatına başvurulmuştur

 


4. Ahenk unsurlarından olan zengin kafiye, ikiden fazla sisin tekrarıyla oluşturulur.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Reyhani'yem aşka yanmışam gayet

Özlediğim yere geldim nihayet

B) Edep gerektir kula

Her işi temiz ola

C) Gün ikindi akşam olur

Gör ki başa ne gelir

D) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız

Alalarla alalanırız pest ile pestiz

E) Dedim dilber sana yazılı kanım

Dedim niçün dersin benüm sultanım

 


5. Şiirlerde bir ahenk oluşturmak için mısra sonlarında aynı görev ve anlamdaki kelime ve seslerin tekrar edilmesine ne ad verilir?

A) Nakarat   B) Redif   C) Kafiye   D) Vezin   E) Aliterasyon

 


6. "Mısra sonlarındaki yazılışları ve görevleri aynı olan ses, ek ve kelime tekrarlarına redif denir."

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır?

A) O zaman başından aşkındı derdi,

Mermeri oyardı, taşı delerdi.

B) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.

C) Vefasız Aslı ya yol gösteren bu,

Kerem'in sazına cevap veren bu.

D) Gönlümü Maraşlının yaktı kara haberi.

Aradan yıllar geçti işte o günden beri

E) Ne şair yas döker, ne âşık ağlar.

Tarihe karıştı eski sevdalar. 

 


7. Şiirlerde, aynı veya yakın ünlülerin bir ahenk oluşturacak biçimde tekrarlanmasına —- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) aliterasyon   B) asonans   C) ahenk   D) redif   E) kafiye

 


8. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor

Eski zamanlardan bir cuma çalıyor

Durup köşe başında deliksiz dinlesem

Sana kullanılmamış bir gök getirsem

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.

B) Ünlü daralması vardır.

C) Ünsüz benzeşmesi kullanılmıştır.

D) Düz uyak düzeni vardır.

E) Kafiye kullanılmamıştır.

 


9. Avuçlarımla ben serptim

Gökyüzüne yıldızları

Durup sonra da seyrettim

Gün batınca akşamları

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim tamlaması kullanılmıştır.

B) Edat (ilgeç) kullanılmıştır.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.

E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 


10. O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

Seyreyle gülü bülbülü

Çifter çifter aylar gökyüzünde

Her gece ayın on dördü

Bu dizelerden hareketle şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Abartma yapılmıştır.

B) Redif kullanılmıştır.

C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Gelecekle ilgili hayallere yer verilmiş.

E) Ulama yapılmıştır.

 


11. Od düşe de döne döne yanaşın

Yüce dağlar sen de bana dönesin

Ayrılasın yâreninden eşinden

Fenasın da Karac'oğlan fenasın

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Cinas sanatı yapılmıştır.

B) 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Bir koşmadan alınmıştır.

D) Şair mahlasını söylemiştir.

E) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

 


12. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir

Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uyak   B) Çapraz uyak   C) Sarma uyak   D) Tunç uyak   E) Cinaslı uyak

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-E  3-C  4-A  5-B  6-A  7-B  8-B  9-A  10-C  11-A  12-B9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Testleri

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk