sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 123

 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023,KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 123

Metin ve Tür ile İlgili Açıklamalar

Dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirlerde din, inanç, mistisizm ve metafizik gibi kavramlar dile getirilmiştir. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi şairlerin eserlerinde din olgusu önemli bir yer tutar.

Türkiye’de 1950 sonrasında hızlanan köyden kente göç, edebiyatımızı da etkiler. Modern kente ve kentleşmeye tepkiyi şiirlerinde kalıcı ve ısrarlı bir tema olarak işleyen şairlerden birisi de Erdem Bayazıt’tır. Onun şiirlerinde modern hayatı sorgulama şehir üzerinden yapılır. Okuduğunuz şiirde de dönemin kent hayatından kesitlere yer verilmiştir. Modern yaşam tarzına karşı isyanını şiirlerinde dile getirmiştir. Onun şiir sanatının şekillenmesinde “Mavera” dergisi etkili olmuştur.

Erdem Bayazıt’ın şiiri; kentle yüzleşen, kentten bunalan ve kaçmak isteyen, kentin şart ve görünümlerine isyan eden bir şiirdir. O, modern kenti; kalabalıklaşma, karmaşıklık, yabancılaşma, yalnızlaşma, teknolojik esaret, tüketim, parçalanma, bunalım ve bunaltı gibi durum ve olguların çerçevesinde algılar. Onun şiirlerinde “duvar” şehirde bireyin karşısına çıkan engelleri sembolize eder. Erdem Bayazıt’ın eleştirdiği bu kent dokusu; apartmanlar, beton duvarlar, yapay parklar, araçlar, balkonlar, kaldırımlar, bulvarlar, vitrinler, göğü kapatan çatılar, karanlık sokaklar, suları hapseden borular, mekâ- nik sesler ve uğultular, dumanlar, fabrikalar ile örülmüş bir mahşerdir. Şair, bu olumsuz ögelerden ve bu ögelerden oluşan modern kentin saldırısından kaçıp kurtulmak ister.

Erdem Bayazıt’ın şiirlerinde bitmeyen, fiilimsilerle örülü dize yapısı görülür. Onun şiirlerinde her bir bölüm uzun bir cümleden alınmış gibidir. “Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin insanlarına Dair” şairin en ünlü şiirlerinden biridir. 1960 sonrası mistik anlayışla eser veren şair islami motifleri ustaca kullanılır.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin teması nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Okuduğumuz şiirde dönemin kent hayatından kesitlere yer verilmiştir. Şair, modern yaşam tarzına karşı isyanını şiirlerinde dile getirmiştir.

2. Şiir kime hitap etmektedir? Şiirde hitap edilen kişinin özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: Şair sevgilisine hitap etmektedir. Sevgilisini korumaklı bir dille, ona karşı duygularını üstünü örtük bir üslupla dile getirme yoluna gitmiştir.

3. Şiirde Akdeniz, Afrika ve Çukurova coğrafyaları nasıl betimlenmiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: Şu dizelerle anlatmaktadır şair: “Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan / Diğeri kan ter içinde yayla yollarında”. Sıcaklardan insanının mertliğinden bahsedilmiştir.

4. Şiirde hangi şehirlerden söz edilmiştir? Bu şehirler neyi temsil etmektedir? Açıklayınız.

  • Cevap: İstanbul ve Diyarbakır’dan bahsedilmiştir. İç Anadolu’nun bozkırına sahip şehirler de şiirde yer alır. Bu şehirler şiirde Anadolu’nun baştan sona her karışının güzelliği ve önemi vurgulansın diye kullanılmışlardır.

5. Şiirde tekrar edilen sözcükler nelerdir, bunlar şiire nasıl bir anlam kazandırmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: “bilirim” / “bir” / “her” gibi kelimeler dize içi ahenk oluşturmak ve okurun şairin duygu dünyasına girmesini sağlamak amacıyla kullanılmışlardır.

6. Okuduğunuz şiir dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafiziği öne çıkaran şiir anlayışına uygun mudur? Açıklayınız.

  • Cevap: Evet uygundur. Çünkü şair bu şiirinde kentle yüzleşen, kentten bunalan ve kaçmak isteyen, kentin şart ve görünümlerine isyan eden kişiyi anlatmaktadır.

7. Şiirde çocuklar, kadınlar ve delikanlılar nasıl ele alınmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: Hepsi de idealize edilmiş Anadolu insanlarını temsil etmektedir. Delikanlılar yiğit ve cesur, çocuklar ne yazık ki betonlara hapsedilmiş, doğadan koparılmış, kadınlar ise her zamanki gibi koruyucu, besleyici ve alim insanlar olarak çizilmektedirler.

8. Şiirde geçen “isyan şiirleri bilmek” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: İnsanların haksızlıklara karşı kendi kalplerinden damıttıkları düşüncelerini döktükleri şiirlerden dizelerden veya anlatımlardan bahsedilmektedir.
.
.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk