sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları

  12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz

12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları, 12.Sınıf Edebiyat Testleri, TESTLER, 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları,

12-sinif-edebiyat-siir-unitesi-test

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

KAYNAK: ONEDEBİYAT.NET

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz

DEVAMINDA DİĞER TETLER İÇİN TIKLAAA


konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa

TEST-3

 

 

Şairdeki "İkinci kişi" problemini, ikinci kişi ile kendi arasındaki bağlantıları çeşitli yönlerden derinleş­tirdiği, yaşayışını dolduran davranışları soyut­laştırarak bir düşünme planını yükselttliği, 1950 şiirinin ortak biçim anlayışından ayrı, özel bir dil kullandığı görülür. Çelişkili, oyunlu bir mantık dü­zeninde dize sayısını çoğu kez en aza taşıyan şiirleri Yuvarlağın Köşeleri adlı yapıtında yer alır. Benden Sonra Mutluluk, Yalnızlık Paylaşılmaz, Dünya Kaçtı Gözüme diğer şiir kitaplarıdır.

1-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedri Rahmi Eyüboğlu

B) Özdemir Asaf

C) Kemalettin Kamu

D) Asaf Halet Çelebi

E) Behçet Kemal Çağlar

 

İkinci Yeni içerisinde geleneksel dili tahrip ederek kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışan kişidir. Şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir. Şiiri iç, dış ve dil kurgularında her türlü biçim endişesinden uzaktır. Şiirlerinde özgün imgelere yer vermiştir. Kınar Ha­nımın Denizleri, Ortadoksluklar, Yort Savul, Bakış­sız Bir Kedi Kara eserlerinden birkaçıdır.

2-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sezai Karakoç

B) İlhan Berk

C) Ece Ayhan

D) Cemal Süreya

E) Edip Cansever

 

 

 ----, İkinci Yeni'nin en sadık üyesidir. Galile Deni­zi, Çivi Yazısı, Otağ ve Mısırkalyoniğne adlı şiir kitaplarıyla İkinci Yeni tarzında ciddi şiirler yaz­mış, şiir dilinde aşırı ve beklenmedik denemele­re girişmiştir. Sürrealist şiir anlayışından alınan "otomat yazı" anlayışını başarılı bir biçimde uy­gulayarak imgeye ve çağrışıma dayalı bir şiir dili kurmuştur.

3-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Ece Ayhan                       B) İlhan Berk

C) Edip Cansever      D) Turgut Uyar

E) Sezai Karakoç

 

4-Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz ölçüsü tümüyle terk edilmiş, hece ölçüsü yerleşmiştir.

B) Dilde sadeleşme hareketi amacına ulaşmıştır.

C) Anadoluyu konu edinen şiirler yazılmıştır.

D) Roman ve öykülerde olayların geçtiği mekan­lar İstanbul'la sınırlıdır.

E) Bazı şairler, Halk şiiri geleneğinden geniş öl­çüde yararlanmışlardır.

 

 (I) Cumhuriyet Dönemi şairleri tarihle övün­me, ulus sevgisi, kahramanlık gibi temalara yönelmişlerdir. (II) Bu dönemdeki yapıtlarda, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. (III) Romanlarda, Edebiyatıcedide ve Milli Edebiyat Dönemi'nde işlenen konular aynen sürdürülmüştür. (IV) Ya­zarlar, gözlemlerinden yararlanarak gerçekçi ol­maya özen göstermişlerdir. (V) Bazı yazarlar be­timlemelerde ve psikolojik çözümlemelerde çok başarılı olmuşlardır.

5-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-gisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

6- “Yedi Meşaleciler”le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmış-lardır.

B) Fransız edebiyatını örnek almışlardır.

C) İlkelerini "samimilik, canlılık ve sürekli yenilik" olarak belirlemişlerdir.

D) şiir dışında öykü ve roman türlerinde önemli çalışmaları olmuştur.

E) Hedeşerini gerçekleştiremeden kısa sürede dağılmışlardır.

 

7- Etkinliğinin az sürmesi ve arkasında adı anılan tek şair bırakması yönünden Fecriati topluluğuna benzetilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Meşaleciler              B) II. Yeniciler

C) I. Yeniciler                       D) Beş Hececiler

E) Milli Edebiyatçılar

 

– Toplumu değil bireyi öne çıkarmışlardır.

– Abdülhak Hamit'in "şiir saygıdeğerdir; üstün sözcüklerle yazılır." düşüncesine en çok karşı olan şairlerdir.

– Divan şairlerinin "kalıpçı" şiir anlayışına tam zıt yönde hareket etmişlerdir.

8-Yukarıda özellikleri verilen ve kimi eleş-tirmenlerce "şiir ihtilalcileri" olarak görülen şairler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler                  B) Fecriaticiler

C) Yedi Meşaleciler              D) II. Yeniciler

E) Garipçiler

 DEVAMINDA DİĞER TETLER İÇİN TIKLAAA


konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa

Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava

Kelle fiyatına hürriyet

Esirlik bedava

Bedava yaşıyoruz bedava

9-Bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                  B) Ahmet Haşim

C) Orhan Veli Kanık                        D) Ziya Gökalp

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

İstanbul sevgisi, denizi, balıkları ve manzara­ları ile ---- şiirlerini doldurmaktadır. Ama onun İstanbul'u---- İstanbul'unun tersine tarih, sanat ve kültür İstanbul'u değildir. Cıvıl cıvıl insanların kaynaştığı, kaldırımlarında her türlü insanın gezindiği üçüncü sınıf İstanbul'dur.

10-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşa-ğıdakilerden hangisinde verilen isimler sıra-sıyla getirilmelidir?

A) Orhan Veli'nin - Cahit Sıtkı Tarancı'nın

B) Orhan Veli'nin - Attila İlhan'ın

C) Yahya Kemal'in - Tevfik Fikret'in

D) Yahya Kemal'in - Orhan Veli'nin

E) Orhan Veli'nin - Yahya Kemal'in

 

şiirlerinde yaşama sevincini, aşkı, doğa sevgisini işledi. Yazdıklarıyla halkın sorunlarını duyurma­ya çalıştı. Süssüz, mecazsız, iç ve dış gözlemleri başarıyla yansıtan bir anlatımı vardır. “Kızılçullu Yolu, Acı Tütün, Susuz Yaz” yapıtlarından bazılarıdır.

11-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdaki-ierden hangisidir?

A) Cahit Külebi                    B) Necati Cumalı

C) Behçet Necatigil               D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Melih Cevdet Anday

 

12. ----, şiirin sözcüklerle yazıldığına inanmış bir dil ustasıdır. Bu dil günlük konuşmadan, folklar­dan ve argodan alınmıştır. Söz oyunculuğuna ve şairaneliğe karşı bir tepkidir. Ona göre teşbih–istiare ve bütün mecaz sanatları şiir için zararlıdır.

Bu parçanın başına aşağıda verilen adlardan hangisi getirilmelidir?

A) Orhan Veli Kanık                        B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Cemal Süreya                  D) İlhan Berk

E) Orhan Seyfi Orhon

 

13. Aşık Veysel'i keşfederek onun çağdaş şiirimize halktan bir ses olarak katılmasını sağlayan sa­natçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas     B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Ahmet Kutsi Tecer           D) Oktay Rıfat Horozcu

E) Cahit Külebi

 

 

14. Hem hece ölçüsüyle hem serbest ölçüyle yazan şairlerdendir. Gösterişe kaçmayan, şiir gelenek­lerini gözeten bir çizgisi vardır. şiirlerinde kendi evini, sokağını, mahallesini anlatarak toplum yaşamımızdan kesitler sunmuştur. İlk şiirleri açık, sonraki şiirleri kapalıdır. şiirleri dışında inceleme­leri ve radyo oyunları önemlidir. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak, İsimler Sözlüğü” yapıtlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Necati Cumalı                  B) Cahit Külebi

C) Ziya Osman Saba                        D) Sezai Karakoç

E) Behçet Necatigil

 

Şiirleri önce Büyük Mecmua'da daha sonra "Der­gah, Oluş ve Varlık" dergilerinde yayımlanmıştır. Şiirde Faruk Nafiz'in izinden giden ----, gurbet şairi olarak tanınmıştır. Memleket edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Halk şiiri geleneğin­den ustalıkla yararlanmıştır. Şiirlerinde "aşk, sa­vaş, vatan sevgisi, gurbet" konularını işlemiştir. Bingöl Çobanları adlı ünlü şiiri Türk edebiyatının en önemli pastoral şiir örneklerindendir.

15-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Cahit Kulebi

C) Yusuf Ziya Ortaç

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Orhan Veli KanıkDEVAMINDA DİĞER TETLER İÇİN TIKLAAA


konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa
12.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk